K O N K U R S

1. Një (1) Bashkëpunëtor shkencor për fundin e shek. XX – zgjedhje
2. Një (1) Hulumtues i pavarur për shek.XVI-XVIII – zgjedhje
3. Dy (2) Hulumtues të pavarur për shek.XX – zgjedhje/rizgjedhje