Ballina2016-12-16T09:42:34+00:00

Lajmet dhe ngjarjet

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj

By |October 20th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of [...]

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani

By |October 20th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of [...]

Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top