Bedri Muhadri

Datëlindja: 17.07.1967
Vendlindja: Prizren
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Rr. Luigj Gurakuqi, nr. 18
e-mail: [email protected]

Këshilltar shkencor-Prof. dr.

Studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë i kreu në vitin 1993. Studimet pasuniversitare, për periudhën e mesjetës i kreu në Universitetin e Prishtinës. Me 4 prill 2006 ka mbrojtur temën e magjistraturës me titull “Prizreni në mesjetë prej fundit të shekullit XI deri në vitin 1459”. Studimet e doktoratës i kreu në Qendra e Studimeve Albanologjike në Tiranë. Me 09.01. 2013 ka mbrojtur doktoratën me Temë: “Kosova gjatë shekujve XIII – XV”.

Nga viti 1997 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë. Tani është Këshilltarë shkencor në Institutin e historisë Ali Hadri. Udhëheqës i Departamentit për Mesjetë në Institutin e historisë në vitet 2017-2021. Anëtar i Redaksisë së Revistës shkencore, Kosova, Botues Instituti i Historisë “Ali Hadri”, nga 2017. Kryesues i Këshillit Drejtues në periudhën kohore 08.12.2017-17.07.2020, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren. Ligjërues në Kolegjin ISPE për vitin akademik 2015/2016 dhe 2016/2017.

BOTIME MONOGRAFIKE:

Bedri Muhadri, Studime dhe vështrime historike, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2022.

Bedri Muhadri, Kosova në Mesjetë shek. XI-XV, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2021.
Bedri Muhadri, Prizreni në Mesjetë shek. XI-XV, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologji.
Prishtinë, 2013.

ARTIKUJ DHE STUDIME TË BOTUARA:

1. Bedri Muhadri, “Economic Aspects of City of Prizren XIII – XV Centry”, Jurnal of Awareness, Volume 5, Issue 2, 2020, pp. 147-158 E-ISSN:2149-6544.
2. Bedri Muhadri, “Kosova në kuadrin e Principatës së Balshajve”, Studime Historike, nr. 1-2. 2020, Tiranë, 2020, f. 37-61.
3. Bedri Muhadri, “Masakra dhe gjenocidi në Has 1998-1999”, Monografia – Gjakova ndër vite 1990-1990, Gjakovë, 2022, f. 10-20
4. Bedri Muhadri, “Historical aspects of Skanderbeg with Zeten in the XV centry”, Europeean Journal of Economics, Law and Social Sciences vol. 5 No. 2, June, 2001, pp. 240-253
5. Bedri Muhadri, “The Battle of Kosova 13989 and the Albanians”, Journal of History and Future, v 7, nr.1, (2021): pp. 436-452.
6. Bedri Muhadri, “Skanderbeg’s Activity During the Period of 1443 – 1448”, History Research Volume 9, Issue 1, June 2021, Pages: 49-57.
7. Bedri Muhadri, “Kosova në kuadër të principatës Dukagjini historia dhe gjenealogjia e Dukagjinëve”, Instituti Albanologjik, Gjurmime albanologjike seria e shkencave historike, 49-2019, Prishtinë, 2019, f. 103-116.
8. Bedri Muhadri, “Beteja e dytë e Kosovës me 1448 sipas autorëve shqiptarë të kohës: Marin Marleti, Dhimitër Frangu”, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu në 550 – vjetorin e vdekjes, Instituti i historisë, Prishtinë, 2019, f. 125-142.
9. Bedri Muhadri, “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu Identiteti historik i shqiptarëve”, Gjergj Kastrioti Skënderbeu heroi kombëtar i shqiptarëve 15, Prizren-Lezhë, 2019, f. 416-423.
10. Bedri Muhadri, “Marrëdhëniet e Skënderbeut me mbretin e Napolit”, Gjergj Kastrioti Skënderbeu heroi kombëtar i shqiptarëve 15, Prizren-Lezhë, 2019, f. 76-81.
11. Bedri Muhadri, “The invasions of Kosova from the Ottomans in the XV Century”, Eurepean Journal of Social Sciences Studies, Volume 2, Issue 6, 2017, pp, 237-250.
12. Bedri Muhadri, “Economic Development of Prizren During XIII-XV Century”, Eurepean Journal of Social Sciences Studies, Volume 2, Issue 3, 2017, pp. 132-141.
13. Bedri Muhadri, “The Participation of Hungarians in the Battle of Kosova 1389”, European Academic Research, vol. IV, Issue 12/ March 2017, pp. 10314-10329
14. Bedri Muhadri, “Pushtimi i Kosovës nga Osmanët në Shekullin XV”, Instituti i Historisë, “Kosova”, Prishtinë, 2015, f. 49-63
15. Bedri Muhadri, “Beteja e Kusarit e vitit 1945”, Shoqata E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike Sesioni i XII Shkencor, Ripushtimi jugosllav i Kosovës e viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare, Prizren, 2015.
16. Bedri Muhadri&Arben Arifi, “Etnikumi Iliro-arbëror në viset shqiptare të Malit të Zi”, Kraja me veçantitë Shestanase në rrjedhën e shekujve”, Ulqin, 2013, f. 101-111.
17. Bedri Muhadri, Kosova territor i unisimit politik shqiptar nga mesjeta deri në vitin 1912, E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr. 11, Prizren, 2013, f. 364-368.
18. Bedri Muhadri, “Veprimtaria e Perandorit Justiniani I në Vendlindjen e tij në Dardani”, Instituti i Historisë, Kosova, 37/38, 2011/2012, Prishtinë, 2013, f. 76-84.
19. Bedri Muhadri, “Historiografi mesjetare shqiptare në Kosovë përballë historiografisë serbe”, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë-Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Kumtesat, Konferenca vjetore e shkencës “Java e Shkencës 2012”, Prishtinë, 2012, f. 485-489.
20. Bedri Muhadri, “Pjesëmarrja e Hasit në mbrojtjen e kufijve verior të Kosovës (1941-1945)”, “E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr. 10, Prizren, 2012, f. 642-644
21. Bedri Muhadri, “Kosova në rrjedhat historike nga shek. XI deri në vitet 60-ta të shek. XIV”, Instituti i Historisë, Kosova nr. 35/36, Prishtinë 2012, f. 81-107.
22. Bedri Muhadri, “Ibër Qosja veprimtar dhe Hero Kombëtar 1904-1946”, E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike, nr. 9, Prizren, 2011, f. 342-347.
23. Bedri Muhadri, “Popullsia arbërore në Prizren dhe Rrethinë gjatë shek. XI-XV sipas dokumenteve të kohës”, Instituti i Historisë, Kosova nr.33/34, 2010/2011, Prishtinë, 2010/2011, f. 255-273.
24. Bedri Muhadri, “Zhvillimi ekonomik i Prizrenit gjatë Shek. XIII-XV”, Vjetari, Arkivi Shtetëror i Kosovës nr 45-46, Prishtinë 2011, 267-280.
25. Bedri Muhadri, “Dinastia e Balshjave në studimet e Milan Shuflajt”, Gjurmime albanologjike Seria e shkencave historike 39/2009, Prishtinë 2010, f. 293-307.
26. Bedri Muhadri, “Sefer Mikushnica veprimtar i Lëvizjes Çlirimtare në Drenicë 1941-1945”, E Djathta Shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, nr. 8, Prizren, 2010, f. 402-424.
27. Bedri Muhadri, “Gjashtëqind vjetori i lindjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeu”, Instituti i Historisë, Kosova nr.31, Prishtinë, 2009, f. 479-490.
28. Bedri Muhadri, “Monumentet e Kosovës-Kosova Monuments”, Instituti Albanologjik, Gjurimime Albanologjike Seria e shkencave historike, 38/2008, Prishtinë 2009, f. 324-329.
29. Bedri Muhadri, “Prizreni në rrjedhat historike nga vitet e 70-ta të shek. XIV deri në vitin 1459”, Instituti i Historisë, Kosova, nr. 31, Prishtinë, 2009, f. 205-223.
30. Bedri Muhadri, Zhvillimi ekonomik i Prizrenit gjatë shek. XI-XV, Vjetari, Arkivi Shtetëror i Kosovës, nr. 41-42, Prishtinë, 2009, f. 145-155.
31. Bedri Muhadri, “Vështrim mbi studimin e Ali Hadrit për Epokën e Skënderbeut”, Instituti i Historisë, Ali Hadri Jeta dhe Vepra, Prishtinë, 2009, f. 73-93.
32. Bedri Muhadri, “Personaliteti historik dhe atdhetar i Ibrahim Graincës-Cërnilla, E djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike, nr. 7, Prizren-Ferizaj, 2009, f. 574-580.
33. Bedri Muhadri, Prizreni në rrjedhat historike nga shek. XI deri në vitet 70-ta të shek.XIV, Arkivi Shtetëror i Kosovës, Vjetari nr. 39-40, Prishtinë, 2008, f. 155-170.
34. Bedri Muhadri, “Prizreni seli Ipeshkvore dhe qendër e trashëgimisë dhe zhvillimit arbërore në Kosovë në periudhën e mesjetës”, Instituti i Historisë, Kosova, 29\30, Prishtinë, 2008, f. 33-55.
35. Bedri Muhadri, “Skënderbeu dhe Evropa”, Instituti i historisë, Kosova, 29\30, Prishtinë, 2008, f. 439-458.
36. Bedri Muhadri, “Qëndresa shqiptare në Hasë gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore (1941-1948)”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike nr. 5, Prizren-Orosh, 2007, f. 207-212.
37. Bedri Muhadri, “Procesi i Prizrenit”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike” nr. 6, Prizren 2008.
38. Bedri Muhadri, “Diskriminimi religjioz e kulturor i arbërve në Kosovë në kohën e pushtimit të Nemanjidëve”, Instituti i Historisë, Kosova, nr. 28, Prishtinë, 2006, f. 39-54.
39. Bedri Muhadri, “Para sulmeve osmane arbrit vinin si një kombësi me unitet politik”, Instituti i Historisë, Kosova nr. 22/23, Prishtinë, 2003, 327-335.
40. Bedri Muhadri & Hysni Halilaj, “Toponomastika e Hasit të Gjakovës”, Toponomija e Gjakovës me Rrethinë, Gjakovë, 2002, f. 225-230.
41. Bedri Muhadri, “Shteti mesjetar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeu”, Arkivi Kombëtar i Kosovës, Vjetari XXV-XXVI, Prishtinë, 2001, f. 423-428.
42. Bedri Muhadri, Studime për Epokën e Skënderbeut III, Instituti i Historisë, Kosova, nr. 20/21, Prishtinë, 1988/1999, 267-276.

1. Besim Muhadri&Bedri Muhadri, Roli dhe kontributi i Kristo Floqit në Pavarësinë e Shqipërisë dhe në ndërtimin e institutcioneve të Shtetit Shqiptar”, 110 Vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë dhe procesi i ndërtimit të shtetit komëbtar”, 27 nëntor, Selia qendrore “Vatra”, Nwy York, 2022
2. Bedri Muhadri, “The tendency of serbian historiography towards mediaval history in Kosovo”, International conference, Global Medievalism april 28-30, 2021.
3. Bedri Muhadri, “Masakra dhe gjenocidi serb në Komunën e Prizrenit 1998-1999”, Masakra dhe gjenocidi serbe në Kosovë 1998-1999, Instituti i historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2022.
4. Bedri Muhadri, “Exhlale Dubruna dhe arkeologjia Dardane”, Instituti i Trashëgimisë Kulturore te Shqiptarëve në Maqedoni. “Ditët e Alfabetit-2000”, Një jetë kushtuar arkeologjisë së Exhlale Dobruna-Saliu, Shkup, datë 18.11. 2020.
5. Bedri Muhadri, “Beteja e Kosovës e vitit 1389 në burimet e kohës”, International Conference the west pf the east the east of the west, Prizren, 25-27 june, 2019.
6. Bedri Muhadri, “Beteja e Kosovës 1389 në burimet e kohës”, Instituti Albanologjik, Java e albanologjisë, Prishtinë, qershor, 2019.
7. Bedri Muhadri, “Shteti i Skënderbeut dhe marrëdhëniet politike me shtetet e tjera”, Lidhja e Historianëve të Kosovës, “Ali Hadri”, Dega në Gjilan, Tryezë Shkencore Gjergj Kastrioti – Skënderbeu (1405 – 1468), Gjilan, 19 janar 2018.
8. Bedri Muhadri, Veprimtari e Skënderbeut në vitet 1443-1448, Konferencë shkencore, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e tij, Prishtinë, 20-21 qershor 2018.
9. Bedri Muhadri, “Beteja e Dytë e Kosovës sipas biografëve shqiptarë: Anonimi i Tivarit, Matrin Barleti, Dhimitër Frangu dhe Gjenealogjia e Muzakajve”, Institui i historisë, Konferencë shkencore ndërkombëtarë, “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes”, Prishtinë, 26 tetor 2018.
10. Bedri Muhadri, “Aspektet historike të Skënderbeut me Zetën në shek. XV”, Akademi e Shkencave dhe e arteve e Shqipërisë, Instituti i historisë, Prishtinë, Konferencë ndërkombëtare e albanologjisë kushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, Tiranë, maj-nëntorë, 2018.
11. Bedri Muhadri, The emperior Justiniani I activity in Dardania, “5th International Scientific Symposium ‘Days of Justinian I”, Bizantium and the Slavs: Medieval and modern Perceptions and receptions”, Skopje, 17-18, Novembar 2017.
12. Bedri Muhadri, “Historical aspects of the Pec patriarchate 1346-1577”, International Conference, Mehmed-Paša Sokolović (Sokollu Mehmed Pasha and the Sokolović Family Throughout History, University of Sarajevo. Oriental Institute, Sarajevo, October 13-15, 2016.
13. Bedri Muhadri, “Marrëdheniet e Skënderbeut me Huniadin” Instituti i historisë Ali Hadri, Prishtinë, Qendra e studimeve albanologjike, Tiranë, Konferenca shkencore ndërkombëtare, Beteja e Dytë e Kosovës, 1448, Prishtinë, 16 tetor 2015.
14. Bedri Muhadri, “Veprimtaria shkencore e Muhamet Shatri në Revistën Kosova”, Akademi shkencore dhe promovuese , Prof Dr. Muhamet Shatri 50 vjet në shërbim të çështjes shqiptare 1968-2018, Shoqata “Trojet e Arbrit”, Prizren, 27 Korrik 2018.
15. Bedri Muhadri, “Marrëdhëniet e Skënderbeut me Mbretërinë e Napolit”, Sesioni i XV shkencor, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu hero kombëtar i shqiptarëve, Lezhë, 28 Korrik 2018.
16. Bedri Muhadri, “Beteja e Dytë e Kosovës sipas biografëve shqiptarë: Anonimi i Tivarit, Marin Barleti, Dhimitër Frangu dhe Gjenalogjia e Muzakajve”, Instituti i Historisë, Konferencë shkencore ndërkombëtare, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Prishtinë 26 Tetor 2018.
17. Bedri Muhadri, “Beteja e Kosovës 1389 në burimet e kohës”, Institutin e Albanologjisë, Java e Albanologjisë, Prishtinë, 2018.
18. Bedri Muhari, “Burimet bizantine për historinë mesjetare shqiptare”, Shoqata e intelektualeve mbarshqiptarë, Trojet e Arbrit”, Sesioni I XIV shkencor, Çamëria dhe marrëdheniet shqiptaro-greke nëpër shekuj, Gjirokastër, 04.06.2017.
19. Bedri Muhadri, “Marrëdhëniet e Skënderbeut me Huniadin”, Instituti i Historisë Ali Hadri-Prishtinë, Qendra e Studimeve Albanologjike-Tiranë, Konferencë shkencore ndërkombëtare Beteja e Dytë e Kosovës 1448, 16 tetor, 2015.
20. Bedri Muhadri, “Identiteti arbëror i shqiptarëve në Maqedoni në Shek. XIII-XV”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë IX, Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare, Tetovë, 2 tetor, 2015.
21. Bedri Muhadri, “Dëbimi i popullatës së Hasit për në Shqipëri Mars 1998”, O.J.Q Eksodi ’99 Mitrovicë, Konferenca shkencore, Dëbimi me dhunë i popullatës Shqiptare nga Mitrovica me rrethinë dhe deportimi i tyre për në Shqipëri me 15 Prill 1999, Mitrovicë, 24.03.2014.
22. Bedri Muhadri, “Pushtimi osman në Kosovë shek. XV”, Konferencë Shkencore, Java e Albanologjisë, Prishtinë,16-18 qershor 2014.
23. Bedri Muhadri, Pjesëmarrja e hungarezëve në Betejën e Kosovës 1389”, International Conference, Eotvo Lorand University, Budapest, Albanian and Hungarians: Historical Similarities and Differences in Cebturies The Contribution of Their Diasporas in Their Mutual Recognition, 26-27. 05. 2014, Budapest.
24. Bedri Muhadri, “Mitrovica në historiografi gjatë shek. XIII-XV”, Ministria e kulturës, rinisë dhe sportit, Departamenti per Trashëgimi Kulturore, Trashëgimia kulturore e Regjionit të Mitrovicës-Dikur dhe sot në Realitetin e Kosovës, 9 qershor, 2014, Mitrovicë.
25. Bedri Muhadri, “Islamizimi i popullsisë së Kosovës në shek. XVI-XVII”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Seminari VIII, Kultura shqiptare-pjesë e pashkëputshme e kulturës evropiane. Tetovë, 25-26 shtator, 2014.
26. Bedri Muhadri, “Beteja e Kusarit e vitit 1945”, Shoqata “Trojet e Arbërit, Sesioni i XII Shkencor, Ripushtimi jugosllav i Kosovës e viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare, Gjakovë, 9 gusht 2014.
27. Bedri Muhadri, “Deçani në burimet historike mesjetare”, Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” Dega Deçan, Simpozium Shkencor, Deçani ndër Shekuj, Deçan, 25 mars 2014.
28. Bedri Muhadri, “Historiografi mesjetare shqiptare në Kosovë përballë historiografisë serbe”, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë-Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Kumtesat, Nga Konferenca vjetore e shkencës Java e Shkencës 2012, Prishtinë, 2012.
29. Bedri Muhadri, Kosova territor i unisimit politik shqiptar nga mesjeta deri në vitin 1912, E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike, Kosova dhe trojet tjera 100 vjet në luftë për Bashkim dhe Çlirim Kombëtar, Prizren 28 nëntor, 2013
30. Bedri Muhadri, “Etnikumi Iliro-Arbëror në viset shqiptare të Malit të Zi”, Konferencë Shkencore, Kraja me veçantitë Shestanase në rrjedhën e Shekujve” organizuar nga Shoqata “Don Gjon Buzuku”- Ulqin në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike – Tiranë, Ulqin, 07.10. dhe 08.10. 2011.
31. Bedri Muhadri, “Trajtimi objektiv shkencor demistifikon glorifikimin serb për mitin e Betejës së Kosovës 1389 Objektiv scientific treatement of demistification of glorifcation for the myth Battle of Kosova” Instituti Alb-Shkenca, Takimi i gjashtë vjetor i Institutit alb-shkenca 6TH Annual meeting of Institute alb-shkenca, Prishtinë, 1-4 shtatorë 2011, Prishtina, Septembar 1-4, 2011.
32. Bedri Muhadri, “Pjesëmarrja e Hasit në mbrojtjen e kufijve verior të Kosovës (1941-1945), Shoqata “Trojet e Arbërit” Prishtinë, Konferencë Shkencore, Aspektet Qenësore të Shqipërisë Etnike në periudhën midis viteve 1878-1990, Kllokot, Viti, 26 Nëntor 2011.
33. Bedri Muhadri, “Veprimtari Veprimtaria atdhetare e Zija Shemsiut në Demonstratat e vitit 1981”. “The patriotic activity of Zija Shemsiu in the 1981 Demonstrations”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e Madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë, më 3 dhe 4 qershor 2011.
34. Bedri Muhadri, “Ibër Qosja veprimtar dhe Hero Kombëtar 1904-1946”, Shoqata “Trojet e Arbërit”, Prishtinë&Klubi Letrara “Anton Pashku”, Kukës, Sesioni IX Shkencor, “Krahina e Lumës dhe viset e tjera shqiptare në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar 1878-1990, Kukës, 11 shtator 2010.
35. Bedri Muhadri, “Sefer Mikushnica veprimtar i Lëvizjes Çlirimtare në Drenicë 1941-1945” Shoqata “Trojet e Arbërit” “Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948”, Sesioni VIII Shkencor Shkup, 26 Korrik 2009.
36. Bedri Muhadri, “Dinastia e Balshajve në studimet e Milan Shuflajt”, Simpozium shkencor “Kontributi i Milan Shuflajt në studimet Albanologjike”, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës & Instituti i Historisë, Prishtinë, 9 nëntor 2009.
37. Bedri Muhadri, Perandori Justiniani dhe hapat e ndërmarra kishtare në trevat iliro-arbërore”, “Manifestimin kulturor shkencor”, “Gjurmëve të Perandorit Justinian”, e organizuar nga SHKK “Anton Pashku”, Prishtinë, Shoqata “Gallapi” në bashkëpunim me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe drejtoratet për arsim dhe kulturë të Prishtinës dhe Podujevës, Prishtinë 12 shtator, 2008.
38. Bedri Muhadri, “Ndjekja dhe burgosja e organizatorëve dhe pjesëmarrësve të Demonstratave të viti 1968, “Konferenca shkencore – Demonstratat e viti 1968”, e organizuar nga Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik dhe Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 24-25 Nëntor, 2008, Prishtinë.
39. Bedri Muhadri, Vështrim mbi studimin e Ali Hadrit për epokën e Skënderbeut, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Instituti i Historisë, Simpozium Shkencor, Jeta dhe Vepra e Akademik Ali Hadrit, Prishtinë, 3 mars 2008.
40. Bedri Muhadri, Personaliteti historik dhe atdhetar i Ibrahim Graincës-Cërnilla, Shoqata “Trojet e Arbërit”, “Shqiptarësia e Ferizajt dhe trojeve etnike gjatë periudhës 1908-1968”, Ferizaj, 27-28 korrik 2008.
41. Bedri Muhadri, Procesi i Prizrenit, E djathta shqiptare drejt Shqipërisë etnike, Podguri dhe viset e tjera shqiptare gjatë 90 vjetësh histori (1899-1999), Prizren-Burim (Istog), 2007.
42. Bedri Muhadri, Qëndresa shqiptare në Hasë gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore (1941-1948), “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike”, Sesioni V Shkencor, “Mirdita dhe Shqiptarët gjatë shekullit XX, Rrëshen, 24-25 korrik 2006.
43. Bedri Muhadri, Kosova në kuadër të principatave shqiptare të Mesjetës, Instituti i Historisë, Tryezë shkencore, Probleme Teorike dhe Metodologjike të Historiografisë Shqiptare, Prishtinë, 15 dhjetor, 2006.
44. Bedri Muhadri, “Epoka Skenderbegiane ne burimet osmane 1450-148”, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Fakulteti i Studimeve Islame, Simpoziumi Ndërkombëtar shkencore “Gjashtë shekuj te Islamit ndër shqiptarë”, Prishtinë 16-17. 09. 2006.

Pjesëmarrja në Projekte shkencore

1. Nëntëmbëdhjetë zëra, Fjalori Enciklopedik i Kosovës, Akademia e shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Prishtinë, 2018.
2. Kosova në kuadrin e Principatës së Balshajve e të Dukagjinëve, Historia e Kosovës, Institui i Historisë, 2017.
3. Masakrat dhe Gjenocidi serb në Komunën e Prizrenit, Gjenocidi serb në Kosovë 1913 -1999, Instituti i Historisë, 2022.

Recensent:

1. Arbëroret ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI – XV, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë 2017. (Autorë, Gjon Berisha)
2. Sadik Zeneli (1888 – 1945), Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2015. (autorë Haki Kasumi)
3. Organizimi kishtar në Kosovë gjatë mesjetës, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2014. (autor, Gjon Berisha)
4. Kuvendet ndërballkanike dhe shqiptarët gjatë shekujev XVI-XVII, Instituti i historisë Ali Hadri, Prishtinë, 2021 (autorë Luan Tetaj).
5. Rogova: Kryengritja dhe masakrat me 1918-1919, Instituti i historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2022 (redaktor Teuta Shala)

Historia mesjetare shqiptare shek.. V-XVII

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht, Serbisht.

Shiko biografinë e plotë për Bedri Muhadri