Bedri Muhadri

Bedri Muhadri
Datëlindja: 17.07.1967
Vendlindja: Prizren
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Rr. Isa Kastrati, Nr. 18.
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor shkencor.
Studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë i kreu në vitin 1993. Studimet pasuniversitare, për periudhën e mesjetës i kreu në Universitetin e Prishtinës. Me 4 prill 2006 ka mbrojtur temën e magjistraturës me titull “Prizreni në mesjetë prej fundit të shekullit XI deri në vitin 1459”.
Studimet e doktoratës i kreu në Qendra e Studimeve Albanologjike në Tiranë. Me 09.01. 2013 ka mbrojtur doktoratën me Temë: “Kosova gjatë shekujve XIII – XV”.
Nga viti 1997 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.
Monografi:
Prizreni në Mesjetë: shek. XI-XV, Prishtinë, 2013, ISBN 978-9951-424-58-5

Artikuj:
1.    Pushtimi i Kosovës nga Osmanët në Shekullin XV, Instituti i Historisë, “Kosova”, Prishtinë, 2015, f. 49-63
2.     Beteja e Kusarit e vitit 1945, Shoqata “Trojet e Arbërit”, Sesioni i XII Shkencor, “Ripushtimi jugosllav i Kosovës e viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare, Prizren, 2015.
3.     Kosova territor i unisimit politik shqiptar nga mesjeta deri në vitin 1912, E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr. 11, Prizren, 2013, f. 364-368
4.    Historiografi mesjetare shqiptare në Kosovë përballë historiografisë serbe, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë-Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Kumtesat, Nga Konferenca vjetore e shkencës “Java e Shkencës 2012”, Prishtinë, 2012.
5.     Pjesëmarrja e Hasit në mbrojtjen e kufijve verior të Kosovës (1941-1945), “E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr. 10, Prizren, 2012, f. 642-644
6.    Kosova në rrjedhat historike nga Shek. XI deri në vitet 60-ta të Shek. XIV, Instituti i Historisë, “Kosova” nr. 35/36, Prishtinë 2012, f. 81-107.
7.    Ibër Qosja veprimtar dhe Hero Kombëtar 1904-1946, “E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr. 9, Prizren, 2011, f. 342-347.
8.    Popullsia arbërore në Prizren dhe Rrethinë gjatë shek. XI-XV sipas dokumenteve të kohës, Instituti i Historisë, “Kosova” nr.33/34, 2010/2011, Prishtinë, 2010/2011, f. 255-273.
9.    Dinastia e Balshjave në studimet e Milan Shuflajt, Gjurmime albanologjike Seria e shkencave historike 39/2009, Prishtinë 2010, f. 293-307
10.    Gjashtëqind vjetori i lindjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeu, Recension, Revista shkencore, “Kosova”, nr.31, Prishtinë, 2009, f. 479-490.
11.    Zhvillimi ekonomik i Prizrenit gjatë Shek. XIII-XV, “Vjetari”, Arkivi Shtetëror i Kosovës nr 45-46, Prishtinë 2011, 267-280.
12.    Monumentet e Kosovës-Kosova Monuments, Gjurimime Albanologjike Seria e shkencave historike, 38/2008, Instituti Albanologjik, Prishtinë 2009.
13.    Sefer Mikushnica veprimtar i Lëvizjes Çlirimtare në Drenicë 1941-1945 në “E Djathta Shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike”, nr, 8. Prizren, 2010.
14.    Prizreni në rrjedhat historike nga vitet e 70-ta të shek. XIV deri në vitin 1459, Revista shkencore, “Kosova”, nr. 31, Prishtinë, 2009, f. 205-223.
15.    Zhvillimi ekonomik i Prizrenit gjatë shek. XI-XV, “Vjetari”, Arkivi Shtetëror i Kosovës, nr. 41-42, Prishtinë, 2009, f. 145-155.
16.    Vështrim mbi studimin e Ali Hadrit për Epokën e Skënderbeut, në “Ali Hadri Jeta dhe Vepra”, Prishtinë, 2009.
17.    Prizreni në rrjedhat historike nga shek XI deri në vitet 70-ta të shek.XIV, “Vjetari”, Arkivi Shtetëror i Kosovës, nr. 39-40, Prishtinë, 2008, f. 155-170.
18.    Prizreni seli Ipeshkvore dhe qendër e trashëgimisë dhe zhvillimit arbërore në Kosovë në periudhën e mesjetës, Revista shkencore, “Kosova”, 29\30, Prishtinë, 2008, f. 33-55.
19.    Skënderbeu dhe Evropa, Revista shkencore,“Kosova”, 29\30, Prishtinë, 2008, (Recension), f. 439-458.
20.    Qëndresa shqiptare në Hasë gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore (1941-1948), në “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike” nr. 5, Prizren-Orosh, 2007.
21.    Personaliteti historik dhe atdhetar i Ibrahim Graincës-Cërnilla, “E djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike”, nr, 7. Prizren-Ferizaj, 2009.
22.    Procesi i Prizrenit”, në “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike” nr. 6, Prizren 2008.
23.    Diskriminimi religjioz e kulturor i arbërve në Kosovë në kohën e pushtimit të Nemanjidëve, Revista shkencore, “Kosova”, nr. 28, Prishtinë, 2006., f. 39-54.
24.    Para sulmeve osmane arbrit vinin si një kombësi me unitet politik”, (Recension), Revista shkencore, “Kosova”, Instituti i Historisë, nr. 22/23, Prishtinë, 2003, 327-335.
25.    Toponomastika e Hasit të Gjakovës, në, “Toponomija e Gjakovës me Rrethinë”, Gjakovë, 2002, f. 225-230. (bashkautorë H. Halilaj).
26.    Shteti mesjetar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeu, (Recension), në “Vjetari”, Arkivi Kombëtar i Kosovës, XXV-XXVI, Prishtinë, 2001, f. 423-428
27.    Studime për Epokën e Skënderbeut III, (Recension), “Revista Shkencore”, “Kosova”, Instituti i Historisë, nr. 20/21, Prishtinë, 1988/1999, 267-276.

1.    Marrëdhëniet e Skënderbeut me Huniadin, Instituti i Historisë Ali Hadri-Prishtinë, Qendra e Studimeve Albanologjike-Tiranë, Konferencë shkencore ndërkombëtare Beteja e Dytë e Kosovës 1448, 16 tetor, 2015.
2.     Identiteti arbëror i shqiptarëve në Maqedoni në Shek. XIII-XV, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë IX, “Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare”, Tetovë, 2 tetor, 2015
3.     Pushtimi osman në Kosovë shek. XV, Konferencë Shkencore, Java e Albanologjisë, Prishtinë,16-18 qershor 2014.
4.     Islamizimi i popullsisë së Kosovës në shek. XVI-XVII, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Seminari VIII, “Kultura shqiptare-pjesë e pashkëputshme e kulturës evropiane”. Tetovë, 25-26 shtator, 2014.
5.    The Batelle of Kosovo in 1389 and the sgare of Hungarian” Etovos Lorand  University, Budapest, Albanian Studies Programe at Elte, Budapest, Ministry of Diaspora of The Republic of Kosovo, Ministry of Education and Sports of The Republic of  Albania University of Tirana and University of Elbasan, Albanian Embassy of The Albanian Republic in Hungaria organize the international conference, entitled: Albanians and Hungarians: Historical Simiarities and Differences in Centuries the Contribution of Theri Diasporas in Theri Mutual Reconnition, date: May 26-27, 2014.
6.    Beteja e Kusarit e vitit 1945, Shoqata “Trojet e Arbërit, Sesioni i XII Shkencor, “Ripushtimi jugosllav i Kosovës e viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare, Gjakovë, 9 gusht 2014.
7.    Deçani në burimet historike mesjetare, Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” Dega Deçan, Simpozium Shkencor, “Deçani ndër Shekuj”, Deçan, 25 mars 2014.
8.    Kosova territor i unisimit politik shqiptar nga mesjeta deri në vitin 1912, Konfernca shkencor “100 vjet Pavarësi organizuar nga Qendra e studimeve Albanologjike Instituti i Historisë Tiranë, Tiranë, nëntor 2013.
9.    Historiografi mesjetare shqiptare në Kosovë përballë historiografisë serbe, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë-Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Kumtesat, Nga Konferenca vjetore e shkencës “Java e Shkencës 2012”, Prishtinë, 2012.
10.    Kosova territor i unisimit politik shqiptar nga mesjeta deri në vitin 1912, E Djathta shqiptare në mbrojte te Shqipërisë etnike, “Kosova dhe trojet tjera 100 vjet në luftë për Bashkim dhe Çlirim Kombëtar”, Prizren 28 nëntor, 2013
11.    Etnikumi Iliro-Arbëror në viset shqiptare të Malit të Zi, Konferencë Shkencore“Kraja me veçantitë Shestanase në rrjedhën e Shekujve” organizuar nga Shoqata “Don Gjon Buzuku”- Ulqin në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike – Tiranë, Ulqin, 07.10. dhe 08.10. 2011.
12.     Trajtimi objektiv shkencor demistifikon glorifikimin serb për mitin e Betejës së Kosovës 1389 [ Objektiv scientific treatement of demistification of glorifcation for the myth Battle of Kosova], INSTITUTI ALB-Shkenca, TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA  6TH ANNUAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA, Prishtinë, 1-4 shtatorë 2011, Prishtina, Septembar 1-4, 2011.
13.    Pjesëmarrja e Hasit në mbrojtjen e kufijve verior të Kosovës (1941-1945), Shoqata “Trojet e Arbërit” Prishtinë, “Aspektet Qenësore të Shqipërisë Etnike në periudhën midis viteve 1878-1990”, Kllokot, Viti, 26 Nëntor 2011.
14.    Veprimtari Veprimtaria atdhetare e Zija Shemsiut në Demonstratat e vitit 1981”. “The patriotic activity of Zija Shemsiu in the 1981 Demonstrations”, në Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e Madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë, më 3 dhe 4 qershor 2011.
15.    Ibër Qosja veprimtar dhe Hero Kombëtar 1904-1946, Shoqata “Trojet e Arbërit”, Prishtinë&Klubi Letrara “Anton PAshku”, Kukës, Sesioni IX Shkencor, “Krahina e Lumës dhe viset e tjera shqiptare në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar 1878-1990, Kukës, 11 shtator 2010.
16.    Sefer Mikushnica veprimtar i Lëvizjes Çlirimtare në Drenicë 1941-1945” Shoqata “Trojet e Arbërit” “Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948”, Sesioni VIII Shkencor Shkup, 26 Korrik 2009.
17.    Dinastia e Balshajve në studimet e Milan Shuflajt, Simpozium  shkencor “Kontributi i Milan Shuflajt në studimet Albanologjike”, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës & Instituti i Historisë, Prishtinë, 9 nëntor 2009.
18.    Perandori Justiniani dhe hapat e ndërrmarura kishtare në trevat iliro-arbërore”, “Manifestimin kulturor shkencor”, “Gjurmëve të Perandorit Justinian”, e organizuar nga SHKK “Anton Pashku”, Prishtinë, Shoqata “Gallapi” në bashkëpunim me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe drejtoratet për arsim dhe kulturë të Prishtinës dhe Podujevës, Prishtinë 12 shtator, 2008.
19.    Ndjekja dhe burgosja e organizatorëve dhe pjesëmarrësve të Demonstratave të viti 1968, “Konferenca shkencore – Demonstratat e viti 1968”, e organizuar nga Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik dhe Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 24-25 Nëntor, 2008, Prishtinë, Kosovë.
20.    Vështrim mbi studimin e Ali Hadrit për epokën e Skënderbeut,  Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Instituti i Historisë, Simpozium Shkencor, Jeta dhe Vepra e Akademik Ali Hadrit, Prishtinë, 3 mars 2008.
21.    Personaliteti historik dhe atdhetar i Ibrahim Graincës-Cërnilla, Shoqata “Trojet e Arbërit”, “Shqiptarësia e Ferizajt dhe trojeve etnike gjatë periudhës 1908-1968”, Ferizaj, 27-28 korrik 2008.
22.    Procesi i Prizrenit, “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike” nr. 6, Prizren-Burim (Istog), 2007.
23.    Qëndresa shqiptare në Hasë gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore (1941-1948), “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike”, Sesioni V Shkencor, “Mirdita dhe Shqiptarët gjatë shekullit XX, Rrëshen, 24-25 korrik 2006.
24.    Kosova në kuadër të principatave shqiptare të Mesjetës, Instituti i Historisë, Tryezë shkencore, Probleme Teorike dhe Metodologjike të Historiografisë Shqiptare, Prishtinë, 15 dhjetor, 2006.
25.    Epoka Skenderbegiane ne burimet osmane 1450-148”, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Fakulteti i Studimeve Islame, Simpoziumi Ndërkombëtar shkencore “Gjashtë shekuj te Islamit ndër shqiptarë”,Prishtinë 16-17. 09. 2006.
Mesjeta shqiptare

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht, Serbisht.