Lidhjet

Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës

Akademia e shkencave e Shqipërisë

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

Qendra e Studimeve Albanologjike - Instituti i Historisë së Shqipërisë

Instituti Albanologjik i Kosovës

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve - Shkup

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Kolegji universitar AAB – Prishtinë

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës