Teuta Shala-Peli

Datëlindja: 03. 03. 1980
Vendlindja: Qyshk-Pejë
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: E martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike – Këshilltar shkencorë për periudhën e mesjetës

• Fakulteti Filozofik-dega Histori 1998/99-2003.
• Studimet pasuniversitare në lëmin e historisë së Mesjetës (Tema: “Qytetet bregdetare shqiptare dhe Venediku në Mesjetë” mbrojtur më 14.04.2010 në Fakultetin Filozofik në Prishtinë).
• Studimet e doktoratës te regjistruar në vitin 2011, përfunduar: 25.09.2014, në Qendrën e Studimeve Albanologjike Tiranë, tema “Drishti në Mesjetë”.

• Prej vitit 2003 punon në Institutin e Historisë Prishtinë.
• Që nga korriku i vitit 2022 është U.D. Drejtori i Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë

Monografi :

1. Prof.dr. Sabile Keqmezi-Basha-Identiteti shkencor dhe krijues, Lidhja e shkrimtarëve e Kosovës, Prishtinë 2011, ISBN, 978-9951-414-49-4
2. Kontribute për Historinë, “Brezi 81”, Prishtinë 2013, ISBN,978-9951-424-55-4
3. Ditë e dhëmbjes krenare, “Beqir Musliu”, Prishtinë 2014, ISBN, 978-9951-594-53-0
4. Drishti në Mesjetë, Instituti i Historisë, Prishtinë 2016, ISBN,978-9951-409-45-2
5. Days of the proud pain, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018, ISBN, 978-9951-409-66-7
6. Gjenocidi serb në rajonin e Pejës (mars-qershor 1999), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019, ISBN, 978-9951-409-77-3

1. Shotë Galica – Heroinë e Kombit, botuar në Kosova 26/2005, Prishtinë 2005.
2. Kontributi i Ahmet Jusajt dhe bashkëvendësve të tij në mbrojtje të identitetit kombëtar(1944-1963), E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(3), Prizren-Shkodër 2006.
3. Ditë e dhembjes krenare Epoka e re 13 maj 2006.
4. Demë Ali Pozhari figurë e shquar e historisë kombëtare E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(4), Prizren-Klinë 2006.
5. Masakra e vitit 1999 në fshatin Qyshk, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(5),Prizren Orosh 2007.
6. Biografi të disa të burgosurve në Kullën e Sheremetit, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(6), Prizren-Burin 2007.
7. Të dhëna për qëndrimin e Skënderbeut në Shqipëri para Vitit 1443, Kosova 29/30, Prishtinë 2008.
8. Aroma e Arbërisë mesjetare, Koha Ditore 29.XI.2008.
9. Raportet e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut me Republikën e Venedikun sipas Oliver Jens Schmitt, Vjetar i Arkivit të Kosovës39-2008, Prishtinë 2008.
10. Trajtim i veçantë shkencor i emigrimit dhe integrimit të popullsisë shqiptare në venedik botuar në gazeta 55, Tiranë 2008.
11. Ramë Binaku figurë e ndritur e Lëvizjes Çlirimtare, në Azem Bejtë Galica, Prishtinë 2009.
12. Prezantimi i historisë mesjetare shqiptare në revistën Kosova, Kosova nr. 31-32, 2009.
13. Vepra e cila i rezistoi kohës, Express, 11.09.2009.
14. Qytetet bregdetare shqiptare në veprën e Shuflajt, Nacional, 6.12. 2009, Tiranë.
15. Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë në veprën e dijetarit dhe albanologut të madh kroat Milan Shuflajt, Gazeta 55, 28.12. 2009 Tiranë.
16. ”Zeta dhe Dinastia e Balshajve”- Giuseppe Gelcich, Vjetar i Arkivit të Kosovës, nr. 41-42, 2009.
17. Nga Paleologët tek Muzakajt – Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV“, Një vepër unikale për Beratin dhe Vlorën, në gazeta 55, Tiranë 04.02.2010.
18. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistën Gjurmime Albanologjike, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike 38-2008, Prishtinë 2010.
19. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistat shkencore Gjurmime Albanologjike dhe Kosova, në Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prishtinë Maj 2010.
20. Një vepër monumentale mbi shekujt osman në hapësirën shqiptare botuar në edukata islame, revistë shkencore, kulturore, islame, Prishtinë 2010.
21. Kontributi i Millan Shuflajt për mesjetën shqiptare, në Vjetar, nr.43-44, Prishtinë 2010.(2011)
22. Tregtaret venedikas ne qytetet bregdetare shqiptare dhe veprimtaria e tyre gjatë mesjetës, në Kosova 33/34, Prishtinë 2011.
23. Disa të dhëna mbi tregtinë e kripës në qytetet bregdetare shqiptare gjatë sundimit venedikas, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike, 38/2009, Prishtinë 2011.
24. Shtypi i mërgatës i trajtuar në një monografi shkencore, Epoka e Re, 23, IV.2011.
25. Përshkrimi i realitetit të hidhur, Shenja,nr.05,shtator 2011.
26. Voskopoja përballë shkëlqimit dhe rënies- dy pamjet e një shekulli Gjurmime albanologjike seria e shkencave historike, 40/2010, Prishtinë 2011.
27. Protestat dhe demonstratat e shqiptarëve në kosovë 1989-1992 Vjetar 45-46/2011, Prishtinë 2011.
28. Atdhetarizma e mërgatës shqiptare e përfshirë në tri libra shkencore, në Epoka e Re, 3.3.2012
29. Qytetet bregdetare shqiptare dhe Venediku gjatë viteve 1468-1571 Botuar në Kosova 35/36, Prishtinë 2012.
30. Relacionet në mes të qyteteteve bregdetare shqiptare dhe Republikës së Venedikut gjatë viteve 1392-1396. Botuar në Vjetar i Arkivit të Kosovës, 47-48, Prishtinë 2012.
31. Relacionet në mes të qyteteteve bregdetare shqiptare dhe republikës së venedikut gjatë viteve 1396-1404, Kosova 37/38, Prishtinë 2013.
32. Aktivitetet e Institutit të Historisë Prishtinë gjatë vitit 2013, Kosova nr. 39, 2014.
33. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në venedik pas pushtimit të drishtit nga osmanët 1478, në Albanologji 5, Instituti Albanologjik, vëllimi II, Prishtinë 2015.
34. Gruaja në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 21.04.2016
35. Roli dhe pozita e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 22.04.2016
36. Të dhëna për rolin dhe pozitën e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë mesjetës në Revistën Kosova, në Revistën Kosova nr.40. 2015.
37. Prania e etnonimit albanensis në Raguzë gjatë mesjetës, sipas burimeve dokumentare, Kosova 41, 2016.
38. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë gjatë vitit 2016, Kosova 41, 2016.
39. The City of Drisht in the Middle Ages, Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 11, November 2016 | 13-16 .
40. Familja Engjëlli -Familje Fisnike E Drishtit, Vjetar i Arkivit të Kosovës, 52/ 2016.
41. Political – diplomatic mission of Aleks Span, European Journal of Social Sciences Studies, volume 2, Issue 9, 2017, www.oapub.org/soc
42. Aleks Spani vojvoda i Novobërdës, Kosova 42, 2017.
43. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri” -Prishtinë gjatë vitit 2017, Kosova 42, 2017.
44. Gjergj Kastrioti- Skanderbeg in the Activities of Kostandin Jericek, European Academic Research, Vol. VI, Issue 5/ August 2018, www.euacademic.org
45. Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane, Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë 2018.
46. Qyteti i Drishti parë nën prizmin e studimeve të Kostandin Jireçekut, Kosova 43/2018.
47. Epoka e lavdishme e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut parë nën prizmin e fondeve të Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Kosova 43/2018.
48. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë gjatë vitit 2018, Kosova 43/2018.
49. Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas, në kohën e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
50. Prika dhe dhuratat në familjet arbërore me rastin e martesës (Gjysma e dytë e shek. XIV- shek. XV), Kosova 44, 2019.
51. Roli i klerikëve drishtianë në shërbimet laike gjatë viteve 1317-1496, Kosova 45, 2020.
52. Political developments in Drishti at the end of the XIV century and the first years of the XV century (1392-1403), European Journal of Economics, Law and Social Sciences, Vol. 5 No. 2 June, 2021, Graz-Austria. http://iipccl.org/wp-content/uploads/2021/06/Pages-from-026.pdf
53. The Role of Dristian Priests as Notaries and Judges during the Middle Ages; Journal of History and Future, June 2021, Volume 7, Issue 2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1723590
54. The Tradition of Wedding Gifts in Albanian Families during the Middle Ages (1368 -1451), Journal of History and Future, September 2021, Volume 7, Issue 3, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/issue/65197
55. Raportet e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut me familjet fisnike të Drishtit, Kosova 46, 2021.
56. The nobility of Drivasto and Scanderbeg, SEEU Review, Volume 17 Issue 1, 2022, 69 – 76. https://sciendo.com/article/10.2478/seeur-2022-0013

1. “80-vjetori i betejës së Galicës nën udhëheqjen e Azem Bejtës”, Prishtinë Korrik, 2004.
2. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Shkodër qershor 2005.
3. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Klinë dhjetor 2005.
4. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Orosh Korrik 2007.
5. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Burim(Istog), 2007.
6. Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prishtinë Maj 2009.
7. Kontributi i Milan Shuflajt në studimet Albanologjike, 9.11.2009, Prishtinë.
8. Kongresi i II ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prizren Maj 2010.
9. Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut, Prishtinë 2 korrik 2010.
10. Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë 3-4 qershor 2011.
11. Mahmutbegollajt në rrjedhat e historisë, 24-25 maj 2012 Prishtinë.
12. Tribuna Shkencore, Kosova prej vitit 1878 deri në qershor 1999, Ferizaj 12. 06. 2012.
13. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në venedik pas pushtimit të drishtit nga osmanët 1478, “Java e Albanologjisë, 16-18 qershor 2014, Prishtinë.
14. Java e shkencës, 12.05.2016, “Gjurmë të emrit shqiptar në Drisht”.
15. “Revista “DITURIA ISLAME” – tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, BASHKËSISË ISLAME TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Prishtinë, 18-20 nëntor 2016. Tema: “Prezantimi i kontributit dhe rolit të gruas në shoqëri në revistën “Dituria islame”
16. Konferencën Shkencore : “50- vjetë të Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë”, 15 maj, , Aktivitetet shkencore të Institutit të Historisë gjatë viteve 1967-2016,
17. Konferenca Shkencore Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë, 18 maj 2017, Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane
18. Java e shkencës, 19. Maj 2017, Familja fisnike Spani nga Drishti dhe lidhjet e saj me Novobërdën
19. International Balkan Annual Conference, “The Role of Diplomacy in the History of the Balkans”. Misioni politiko-diplomatik i Aleks Spanit- Vojvodë i Novobërdës, 10-11, nëntor 2017, Prishtinë.
20. “40-vjet veprimtari shkencore dhe krijuese të Prof. dr. Sabile Keçmezi-Basha”, Prishtinë, 27.05.2018: Kontributi atdhetar i gruas shqiptare parë nën prizmin e studimeve të Prof.Dr. Sabile Keçmezi-Basha.
21. Java e shkencës, 18.05.2018.
22. Konferenca Ndërkombëtare “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes”, 16 tetor 2018: Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas në kohën e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
23. Konferencë albanologjike ndërkombëtare, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Koha në të cilën jetoi dhe gjurmët që la në histori, Tiranë, 1-2 nëntor 2018: Raportet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut me familjet e njohura të Drishtit;
24. Konferenca Ndërkombëtare: Krimet serbe në rajonin e Dukagjinit mars-qershor 1999, 11, qershor 2019 Prishtinë.
25. Kuvendi ndërkombëtar i studimeve albanologjike (24-28 nëntor 2021) Tiranë: Rreth konsolidimit të sundimit venedikas në Durrës (1392-1396).
26. Konferenca shkencore: “Gjenocidi serb kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”, 7-8 prill, 2022, Prishtinë. Tema: Krimet e forcave serbe në komunën e Pejës dhe Istogut 1998-1999.
27. Konferenca shkencore: “Përjetimet dhe kontributi i gruas shqiptare përballë gjenocidit serbë gjatë luftës dhe “Eksodi 99”, 15 prill 2022, Prishtinë. Tema: Qëndresa e femrave shqiptare ndaj gjenocidit serb në komunën e Pejës (shkurt 1998-qershor 1999)
28. “Panairi mbarëkombëtar i librit akademik dhe shkencor”, promovimi i librit: “Arbërorët ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV”. Tiranë, 24.04.2022.
29. Fjalë përshëndetëse në: Akademia Solemne: 55-vjetori i Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë, ( 4 nëntorë 2022).
30. Fjalë përshëndetëse në: Akademia Solemne: “Ditët e Bogdanit”, Prishtinë (6 dhjetor 2022).
31. Fjalë përshendetëse në: Konferenca shkencore: Ditët e Alfabetit-Edicioni IV , “Studimet albanologjike në gjuhën gjermane”, Shkup (14 nëntor 2022).
32. Fjala e mbylljes në Konferenca shkencore: “Ditët e Bogdanit”, Shkup (5 dhjetor 2022).

Mesjeta shqiptare,  Periudha paraosmane

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht.

Shiko biografinë e plotë për   Teuta Shala – Peli