Teuta Shala-Peli

Teuta Shala-Peli
Datëlindja: 03. 03. 1980
Vendlindja: Qyshk-Pejë
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: E martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike – Bashkëpunëtore e lartë shkencore.

Fakulteti Filozofik-dega Histori 1998/99-2003.

• Studimet pasuniversitare në lëmin e historisë së Mesjetës (Tema: “Qytetet bregdetare shqiptare dhe Venediku në Mesjetë” mbrojtur më 14.04.2010 në Fakultetin Filozofik në Prishtinë).

• Studimet e doktoratës te regjistruar në vitin 2011, përfunduar: 25.09.2014, në Qendrën e Studimeve Albanologjike Tiranë, tema “Drishti në Mesjetë”.

– Prej vitit 2003 punon në Institutin e Historisë Prishtinë.
– Aktualisht është bashkëpunëtore e lartë shkencore për periudhën Mesjetës

Monografi :

1. Prof.dr. Sabile Keqmezi-Basha-Identiteti shkencor dhe krijues, Lidhja e shkrimtarëve e Kosovës, Prishtinë 2011, ISBN, 978-9951-414-49-4

2. Kontribute për Historinë, “Brezi 81”, Prishtinë 2013, ISBN,978-9951-424-55-4

3. Ditë e dhëmbjes krenare, “Beqir Musliu”, Prishtinë 2014, ISBN, 978-9951-594-53-0

4. Drishti në Mesjetë, Instituti i Historisë, Prishtinë 2016, ISBN,978-9951-409-45-2

5. Days of the proud pain, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018, ISBN, 978-9951-409-66-7

6. Gjenocidi serb në rajonin e Pejës (mars-qershor 1999), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019, ISBN, 978-9951-409-77-3

Artikuj:

1. Shotë Galica – Heroinë e Kombit, botuar në Kosova 26/2005, Prishtinë 2005.

2. Kontributi i Ahmet Jusajt dhe bashkëvendësve të tij në mbrojtje të identitetit kombëtar(1944-1963), E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(3), Prizren-Shkodër 2006.

3. Ditë e dhembjes krenareEpoka e re 13 maj 2006.

4. Demë Ali Pozhari figurë e shquar e historisë kombëtare E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(4), Prizren-Klinë 2006.

5. Masakra e vitit 1999 në fshatin Qyshk, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(5),Prizren Orosh 2007.

6. Biografi të disa të burgosurve në Kullën e Sheremetit, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(6), Prizren-Burin 2007.

7. Të dhëna për qëndrimin e Skënderbeut në Shqipëri para Vitit 1443, Kosova 29/30, Prishtinë 2008.

8. Aroma e Arbërisë mesjetare, Koha Ditore 29.XI.2008.

9. Raportet e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut me Republikën e Venedikun sipas Oliver Jens Schmitt, Vjetar i Arkivit të Kosovës39-2008, Prishtinë 2008.

10. Trajtim i veçantë shkencor i emigrimit dhe integrimit të popullsisë shqiptare në venedik botuar në gazeta 55, Tiranë 2008.

11. Ramë Binaku figurë e ndritur e Lëvizjes Çlirimtare, në Azem Bejtë Galica, Prishtinë 2009.

12. Prezantimi i historisë mesjetare shqiptare në revistën Kosova, Kosova nr. 31-32, 2009.

13. Vepra e cila i rezistoi kohës, Express, 11.09.2009.

14. Qytetet bregdetare shqiptare në veprën e Shuflajt, Nacional, 6.12. 2009, Tiranë.

15. Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë në veprën e dijetarit dhe albanologut të madh kroat Milan Shuflajt, Gazeta 55, 28.12. 2009 Tiranë.

16. ”Zeta dhe Dinastia e Balshajve”- Giuseppe Gelcich, Vjetar i Arkivit të Kosovës, nr. 41-42, 2009.

17. Nga Paleologët tek Muzakajt – Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV“, Një vepër unikale për Beratin dhe Vlorën, në gazeta 55, Tiranë 04.02.2010.

18. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistën Gjurmime Albanologjike, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike 38-2008, Prishtinë 2010.

19. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistat shkencore Gjurmime Albanologjike dhe Kosova, në Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prishtinë Maj 2010.

20. Një vepër monumentale mbi shekujt osman në hapësirën shqiptare botuar në edukata islame, revistë shkencore, kulturore, islame, Prishtinë 2010.

21. Kontributi i Millan Shuflajt për mesjetën shqiptare, në Vjetar, nr.43-44, Prishtinë 2010.(2011)

22. Tregtaret venedikas ne qytetet bregdetare shqiptare dhe veprimtaria e tyre gjatë mesjetës, në Kosova 33/34, Prishtinë 2011.

23. Disa të dhëna mbi tregtinë e kripës në qytetet bregdetare shqiptare gjatë sundimit venedikas, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike, 38/2009, Prishtinë 2011.

24. Shtypi i mërgatës i trajtuar në një monografi shkencore, Epoka e Re, 23, IV.2011.

25. Përshkrimi i realitetit të hidhur, Shenja,nr.05,shtator 2011.

26. Voskopoja përballë shkëlqimit dhe rënies- dy pamjet e një shekulli Gjurmime albanologjike seria e shkencave historike, 40/2010, Prishtinë 2011.

27. Protestat dhe demonstratat e shqiptarëve në kosovë 1989-1992 Vjetar 45-46/2011, Prishtinë 2011.

28. Atdhetarizma e mërgatës shqiptare e përfshirë në tri libra shkencore, në Epoka e Re, 3.3.2012

29. Qytetet bregdetare shqiptare dhe Venediku gjatë viteve 1468-1571 Botuar në Kosova 35/36, Prishtinë 2012.

30. Relacionet në mes të qyteteteve bregdetare shqiptare dhe Republikës së Venedikut gjatë viteve 1392-1396. Botuar në Vjetar i Arkivit të Kosovës, 47-48, Prishtinë 2012.

31. Relacionet në mes të qyteteteve bregdetare shqiptare dhe republikës së venedikut gjatë viteve 1396-1404, Kosova 37/38, Prishtinë 2013.

32. Aktivitetet e Institutit të Historisë Prishtinë gjatë vitit 2013, Kosova nr. 39, 2014.

33. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në venedik pas pushtimit të drishtit nga osmanët 1478, në Albanologji 5, Instituti Albanologjik, vëllimi II, Prishtinë 2015.

34. Gruaja në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 21.04.2016

35. Roli dhe pozita e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 22.04.2016

36. Të dhëna për rolin dhe pozitën e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë mesjetës në Revistën Kosova, në Revistën Kosova nr.40. 2015.

37. Prania e etnonimit albanensis në Raguzë gjatë mesjetës, sipas burimeve dokumentare, Kosova 41, 2016.

38. The City of Drisht in the Middle Ages, Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 11, November 2016 | 13-16 .

39. Familja Engjëlli -Familje Fisnike E Drishtit, Vjetar i Arkivit të Kosovës, 52/ 2016.

40. The City of Drishtin the Middle Ages, Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 11, November 2016.

41. Political – diplomatic mission of Aleks Span, European Journal of Social Sciences Studies, volume 2, Issue 9, 2017, www.oapub.org/soc

42. Aleks Spani vojvoda i Novobërdës, Kosova 42, 2017.

43. Gjergj Kastrioti- Skanderbeg in the Activities of Kostandin Jericek, European Academic Research, Vol. VI, Issue 5/ August 2018, www.euacademic.org

44. Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane, Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë 2018.

45. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në veprat e Kostandin Jireçekut, Kosova 43/2018.

46. Epoka e lavdishme e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut parë nën prizmin e fondeve të Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Kosova 43/2018.

47. Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas, në kohën e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.

48. Prika dhe dhuratat në familjet arbërore me rastin e martesës

(Gjysma e dytë e shek. XIV- shek. XV), Kosova 44, 2019.

1. “80-vjetori i betejës së Galicës nën udhëheqjen e Azem Bejtës”, Prishtinë Korrik, 2004.

2. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Shkodër qershor 2005.

3. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Klinë dhjetor 2005.

4. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Orosh Korrik 2007.

5. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Burim(Istog), 2007.

6. Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prishtinë Maj 2009.

7. Kontributi i Milan Shuflajt në studimet Albanologjike, 9.11.2009, Prishtinë.

8. Kongresi i II ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prizren Maj 2010.

9. Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut, Prishtinë 2 korrik 2010.

10. Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë 3-4 qershor 2011.

11. Mahmutbegollajt në rrjedhat e historisë, 24-25 maj 2012 Prishtinë.

12. Tribuna Shkencore, Kosova prej vitit 1878 deri në qershor 1999, Ferizaj 12. 06. 2012.

13. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në venedik pas pushtimit të drishtit nga osmanët 1478, “Java e Albanologjisë, 16-18 qershor 2014, Prishtinë.

14. Java e shkencës, 12.05.2016, “Gjurmë të emrit shqiptar në Drisht”.

15. “Revista “DITURIA ISLAME” – tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, BASHKËSISË ISLAME TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Prishtinë, 18-20 nëntor 2016. Tema: “Prezantimi i kontributit dhe rolit të gruas në shoqëri në revistën “Dituria islame”

16. Konferencën Shkencore : “50- vjetë të Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë”, 15 maj, , Aktivitetet shkencore të Institutit të Historisë gjatë viteve 1967-2016,

17. Konferenca Shkencore Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë, 18 maj 2017, Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane

18. Java e shkencës, 19. Maj 2017, Familja fisnike Spani nga Drishti dhe lidhjet e saj me Novobërdën

19. International Balkan Annual Conference, “The Role of Diplomacy in the History of the Balkans”. Misioni politiko-diplomatik i Aleks Spanit- Vojvodë i Novobërdës, 10-11, nëntor 2017, Prishtinë.

20. Java e shkencës, 18.05.2018.

21. Konferenca Ndërkombëtare “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes”, 16 tetor 2018: Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas në kohën e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

22. Konferencë albanologjike ndërkombëtare, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Koha në të cilën jetoi dhe gjurmët që la në histori, Tiranë, 1-2 nëntor 2018: Raportet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut me familjet e njohura të Drishtit;

23. Konferenca Ndërkombëtare:Krimet serbe në rajonin e Dukagjinit mars-qershor 1999, 11, qershor 2019 Prishtinë

Mesjeta shqiptare,  Periudha paraosmane

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht.