Zyrtar përgjegjës për sinjalizim, në kuadër të institutit të Historisë është Arbër Kuçi.