Marrëveshje Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve Shkup