Marrëveshje Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, Instituti i Studimeve të Artit i Akademisë së Shkencave Bullgare