The Kosova issue: a historic and current problem (symposium held in Tirana on April 15-16, 1993). Tirana: Institute of History in Prishtina – Institute of History in Tirana, 1996, 230 f.2016-10-01T20:14:34+00:00
Çështja e Kosovës: një problem historik (Simpozium i mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993). Tiranë: Instituti i Historisë në Tiranë – Instituti i Historisë në Prishtinë, 1996, 436 f.2016-10-01T20:13:22+00:00
Sulltane Kojçini – Ukaj, Kuadri arsimor shqiptar në Kosovë në shënjestrën e sigurimit shtetëror (1945-1952). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1997, 303 f.2016-10-01T20:12:20+00:00
Izber Hoti, Qëndrimi i diplomacisë italiane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve (1930-1941). Prishtinë: Prishtinë: Instituti i Historisë, 1997, 239 f.2016-10-01T20:05:19+00:00

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top