Shqipe Doda

Shqipe Doda
Datëlindja: 20. 05. 1984
Vendlindja: Kamenicë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: Beqare
Adresa: Rr. “Viktor Hygo”, p. n., Prishtinë

Redaktore gjuhësore, master i shkencave juridike
Në vitin 2002/2003 ka përfunduar Fakultetin Filologjik në Degën: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, përkatësisht në Universitetin e Prishtinës. Viti 2010/2011 është vit i fillimit të studimeve master në Fakultetin Juridik, Departamenti Financiar në Universitetin e Prishtinës , tezën e së cilës e mbrojti në vitin 2014, me titull: “Historiku dhe zhvillimi i Bashkimit Evropian, nga Traktati i Romës deri te Traktati i Lisbonës” .
  • Korrik 1999 – gusht 1999,  Organizata joqeveritare, “ICS”-Maqedoni
  • Korrik 2005 – korrik 2006, Kompania procesuese “KosovaCard”-Prishtinë
  • Shtator 2008 – maj 2010, Kompania projektuese “Heritage” – Prishtinë
  • Tetor 2010 – mars 2011, Mësimdhënëse në Shkollën Fillore “Elena Gjika”-Prishtinë
  • Shkurt 2011, Mësimdhënëse në Shkollën për Gjuhë të Huaja “Oxford”-Prishtinë
  • 10 gusht 2011 – Redaktore gjuhësore në Institutin e Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë
“Kosova drejt BE-së”, Vëllimi I, Java e Shkencës 2015, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës, Prishtinë 2016.
Karakteri ekonomiko-politik i Kryengritjes së Kosovës 1910-1912, Kumtesë, mbajtur në Konferencën shkencore: “Roli dhe kontributi i Gjilanit me rrethinë në Kryengritjen e Kosovës 1910-1912”, mbajtur më 27 shtator 2012, në Gjilan.

GJUHËT E HUAJA:

Flet mirë gjuhën angleze.