Shqipe Doda

Shqipe Doda
Datëlindja: 20. 05. 1984
Vendlindja: Kamenicë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: Beqare
Adresa: Rr. “Viktor Hygo”, p. n., Prishtinë

Doktor i shkencave historike, bashkëpunëtor i lartë shkencorë (prof. assoc. dr.).

1995-1999 Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Dega: Histori.
2002-2004 Universitetin e Tiranës, studimet pasuniversitare – master.
2006-2012 Universitetin e Tiranës, studime doktorate.
2012 Universitetin e Tiranës, Doktor i Shkencave të Historisë.
1999-2007 Profesor i lëndës së historisë, Gjimnazi “Frang Bardhi”, Mitrovicë.
2007-2011 Hulumtues i pavarur shkencor në Institutin e Historisë, Prishtinë.
2012 Doktor i shkencave të historisë – bashkëpunëtor shkencor.
2013 U. d. drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë.
2014 Drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë (vazhdon).
2014-2015 Ligjërues në Kolegjin “Juridica”, i lëndës: Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore.
2015-2019 Ligjërues në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i Edukimit, në lëndët: Histori Kombëtare dhe Historia e Arsimit Kombëtar.
2017 -2019 Prof. asoc. dr – Bashkëpunëtor i lartë shkenco.
LIBRA TË BOTUARA
I. Libra:
1. Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2012.
2. Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për demonstratat e vitit 1981, Prishtinë: Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 2012.
3. Arsimi shqip në Mitrovicë 1990-1999 (Mësimdhënës dhe luftëtarë të lirisë), Prishtinë: Libri Shkollor, 2013.
4. 1981 Demonstratat e Kosovës në Arkivin Kombëtar të Londrës, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2017.
5. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore – Arkivat Kombëtarë Britanikë, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2018.
6. Kosova në arkivat e shtetit shqiptar 1950-1969, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2019.
7. Shala e Bajgores në Luftën Çlirimtare 1998-1999 (Batalioni IV “Rexhep Musa”), Prishtinë: Instituti i Historisë, 2019.

ARTIKUJ DHE STUDIME TË BOTUARA

I. Artikuj dhe studime të botuara jashtë vendit:
1. “Çështja Kombëtare e Kosovës në fokusin e politikës së shtetit shqiptar gjatë viteve ‘60 të shekullit XX”, Seminari III Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës-Maqedoni: 2009.
2. “Qëndrimi i Shqipërisë ndaj demonstratave në Kosovë më 1968”, Studime historike, Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, 2012 (3-4), Tiranë: 2013.
3. “Faktori ndërkombëtar: nxitës apo frenues për bashkim kombëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore”, ALBANOLOGJIA, International Journalof Albanology, 1-2/2014, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë: 2014.
4. “Drenica gjatë Luftës së Parë Botërore”, SCUPI, Vëllimi 7, 2014, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptareve-Shkup: 2014.
5. “Drenica në fund të Luftës së Dytë Botërore”, Studime për historinë ushtarake, 8 (2014) 2, Instituti i Historisë së Studimeve Ushtarake, Tiranë: 2014.
6. “Rezistenca kundër vendosjes së pushtetit komunist në regjionin e Shalës (1944-1947)”, SCUPI-16, “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup: 2016.
7. “The deportations of Albanians in Turkey, according to diplomatic documents of the Albanian government”ANGLISTICUM (A Multi-Disciplinary Research Journal) Volume 5, Number 10, 2016; p-ISSN: 1857-8179 and e-ISSN: 1857-8187.
8. “World War I in the lightof the Albanian Historography of Kosovo”, Turkish Historical Society International WWI Symposium, Turqi: 2016.
9. “Dokumente nga Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”, Studime historike, Tiranë: 2017.
10. “Albania’s atitude to wards the 1981 demonstrations in Kosovo”, Europian Journalof Social Sciences Studies, ISSN 2501-8590, S/n SS 2017-10-03-RDE, tetor, 2017.
11 “Vendosja e pushtetit jugosllav në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare më 1944 – 1945”, Tё mohuar nga regjimi: Burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Tirane, 2018.
12. “Reflektimi i Demonstratave të vitit 1968 në diplomacinë e shtetit shqiptar”, Philosophica, International Journal of Social And Human Scienes, 10/2018, Tetova 2018.
13. “Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë në vitet 1970”, Studime historike, Tiranë: 2018.

II. Artikuj dhe studime të botuara brenda vendit:
1. “Rexhep Mitrovica – atdhetar i devotshëm i çështjes kombëtare”, Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 29/30, Prishtinë: 2008.
2. “Vështrim mbi Lëvizjen Nacionalçlirimtare të Drenicës”, E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë Etnike – (7), Prizren – Ferizaj: 2009.
3. “Fazli Berani, luftëtar e strateg në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë Etnike-(8), Prizren: 2010.
4. “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për qëndrimin e Turqisë ndaj demonstratave të vitit 1981” Kosova, Instituti i Historisë, Nr.35/36, Prishtinë: 2012.
5. “Lufta e UÇK-së, në Zonën Operative të Shalës së Bajgores”, Vjetar, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Nr. 49, Prishtinë: 2013.
6. “Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri”, Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 39, Prishtinë: 2014.
7. “Qëndrimi i forcave kryesore politike dhe ushtarake të Shqipërisë ndaj Kosovës, gjatë Luftës së Dytë Botërore”, Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (Përmbledhje studimesh), Instituti i Historisë, Prishtinë: 2014.
8. “Dimensioni historik i figurës së Adem Demaçit”, Veprimtaria atdhetare dhe intelektuale e Adem Demaçit, Instituti Albanologjik, Instituti i Historisë dhe Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Prishtinë: 2016.
9. “Qëndrimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë ndaj ripushtimit të Kosovës”, Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe Lufta e Drenicës (1944-1945), Instituti i Historisë, Prishtinë: 2016.
10. “Kongresi i Manastirit vlerë e madhe kombëtare” Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 42, Prishtinë: 2017.
11. “Alternativat për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit
XX”, Jasharajt dhe lufta çlirimtare, Instituti i Historisë – Prishtinë, 2019.

.

KRYEREDAKTOR NË BOTIME TË VEÇANTA DHE TË REVISTAVE SHKENCORE
1. Veprimtaria atdhetare ilegale në Anamoravë 1945-1968, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2013.
2. Programet politike të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1878-1990, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2013.
3. Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës, Instituti i Historisë-Prishtinë 2014.
4. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (botim i dy instituteve, Prishtinë-Tiranë) Prishtinë, 2014.
5. Revista “Kosova”, Nr. 39, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2014.
6. Qytetet e Kosovës gjatë shek. XVI-XVIII, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2014.
7. Nga grupi revolucionar te fronti i Republikës (Dokumente dhe materiale), Instituti i Historisë- Prishtinë, 2014.
8. Sadik Zeneli – Abria 1888-1945, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2015.
9. Masakrat në Lybeniq, 1998-1999, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2015.
10. Qëndresa shekullore e familjes-Tahir Meha, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2015.
11. Revista, “Kosova”, Nr. 40, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015.
12. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shek. XI-XV, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015.
13. Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Instituti i Historisë, Prishtinë 2015.
14. Kushtrimi i Lirisë, Rafi Halili – Dokumente, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015.
15. Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”, Katër vëllime, Instituti i Historisë- Prishtinë, 2016.
16. Drishti në Mesjetë, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016.
17. Flakë e pashuar, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016.
18. Lëvizja Kaçake në Kosovë (1918-1928), Botim i dytë me plotësime, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016.
19. Kosova 1945-1999 (Vështrim historiko-politik), Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016.
20. Ripushtimi jugosllav dhe Lufta e Drenicës 1944-1945, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2016.
21. Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë albane sipas defterëve kadastralë osmanë të shek. XV, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016.
22. Revista, “Kosova”, Nr. 41, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2016.
23. Masakrat në Lybeniq 1998-1999, (botimi i dytë), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
24. Pulti: viti 743-10 mars 2005, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
25. 50 vjet të Institutit të Historisë, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
26. Tarikati islam halveti te shqiptarët, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
27. Revista, “Kosova”, Nr. 42, Instituti i Historisë – Prishtinë, 2017.
28. Procese shndërrimesh ekonomike, social-politike dhe kulturore në Dardani në periudhën romake, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
29. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV (botimi i dytë), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
30. Britania e Madhe dhe çështja shqiptare: 1875-1913 (botimi i dytë), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.
31. Revista, “Kosova”, Nr. 43, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018
32. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fondet e Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
33. Skënderbeu dhe porositë për shek. XXI, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
34. Ahmet Alush Pantina (Djaloshi me shikim lirie), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
35. Days of the proud pain, Instituti i Historisë, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
36. Ngjarje dëshmitë dhe identiteti kombëtar, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
37. Procesi gjyqësor i Prizrenit (Dokumente), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
38. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (shtator 1878-nëntor 1879), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018
39. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (dhjetor 1879-qershor 1880), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018
40. Revista, “Kosova”, Nr. 44, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019
38. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes (Përmbledhje studimesh), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
39. Jasharajt dhe lufta çlirimtare (Përmbledhje studimesh), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
40. Kosova gjatë Luftës së Parë Botërore 1914-1918, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
41. Gjenocidi serb në rajonin e Pejës (mars-qershor 1999), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
42. Ballafaqime historike për çlirim e bashkim kombëtar, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
43. Shqiptarët në dokumentet diplomatike të Britanisë së Madhe 1911-1912 (Dokumente), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
44. Shpërngulja e shqiptarëve në Republikën e Turqisë 1922-1941, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.

.

KONFERENCA KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE:
– 24-25 nëntor 2008, Konferencë shkencore: “Demonstratat e vitit 1968”, organizuar nga Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik & Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Qëndrimi zyrtar i Shqipërisë ndaj demonstratave në Kosovë më 1968”.
– 12 qershor 2009, Simpozium shkencor: “Çlirimi i Kosovës”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Lufta e UÇK-së, në Zonën Operative të Shalës së Bajgores”.
– 26 korrik 2009, Konferencë shkencore – Sesion VIII shkencor: “Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948”, organizuar nga shoqata, “Trojet e Arbrit”, Shkup-Maqedoni. Kumtesë: “Fazli Berani, luftëtar e strateg në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”.
– 4 qershor 2010, Simpozium shkencor: “Mitrovica 1945-1999”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Lufta e UÇK-së, në rajonin e Shalës”.
– 30 qershor 2010, Simpozium shkencor: “Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Kontributi i personaliteteve nga Drenica në Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”.
– 25 mars 2011, Simpozium shkencor: “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”, organizuar nga Instituti i Historisë & Departamenti i Historisë së Fakultetit Filozofik, Prishtinë. Kumtesë: “Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj demonstratave të vitit 1981”.
– 3-4 qershor 2011, Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, organizuar nga Instituti Albanologjik & Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Dokumente të Qeverisë shqiptare për demonstratat e vitit 1981”.
– 15 qershor 2011, Kolokuium shkencor: “Sfidat e shtetndërtimit dhe e ardhmja e Republikës së Kosovës”, organizuar nga Seksioni i Shkencave Shoqërore i Akademisë së Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri”.
– 21 shkurt 2012, Simpozium shkencor: “Trepça ndër shekuj”, organizuar nga Instituti i Historisë, Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dhe Kuvendi Komunal në Mitrovicë. Kumtesë: “Qëndrimi i diplomacisë shqiptare ndaj grevave të minatorëve në Mitrovicë”.
– 13-14 shtator 2012, Konferencë shkencore: “Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas”, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës & Instituti i Historisë-Prishtinë. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova (1950-1980) sipas dokumenteve diplomatike shqiptare”.
– 19 tetor 2013, Konferencë shkencore: “Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore”, organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë & Instituti i Historisë-Tiranë. Kumtesë: “Qëndrimi i forcave kryesore politike dhe ushtarake të Shqipërisë ndaj Kosovës, gjatë Luftës së Dytë Botërore”.
– 14 prill 2014, Konferencë shkencore: “Eksodi ‘99”, organizuar nga OJQ, Mitrovicë. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1913-1970”, (sipas dokumenteve diplomatike të Qeverisë shqiptare).
– 13-16 maj 2014, Konferencë shkencore, organizuar nga MASHT: “Java e shkencës”, Prishtinë. Kumtesë: “Brigada 142 e Zonës Operative të Shalës”.
– 11 shtator 2014, Konferencë shkencore: “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup. Kumtesë: “Drenica gjatë Luftës së Parë Botërore”.
– 15 tetor 2014, Konferencë shkencore: “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Parë Botërore 1914- 1918”, organizuar nga Instituti i Historisë dhe Instituti Albanologjik, Prishtinë. Kumtesë: “Zona e pushtimit austro-hungarez në Kosovë”.
– 1 nëntor 2014, Konferencë shkencore: “Sfida të artit ushtarak në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore, 1939-1944”, organizuar nga Instituti i Studimeve të Historisë Ushtarake-Tiranë. Kumtesë: “Drenica në fund të Luftës së Dytë”.
– 20 nëntor 2014, Konferencë shkencore: “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Dytë Botërore”, organizuar nga Instituti i Historisë-Tiranë. Kumtesë: “Çështja e Kosovës në fund të Luftës së Dytë Botërore”.
– 17 qershor 2015, Konferencë shkencore: “Java e albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik. Kumtesë: “Shtypi Ndërkombëtar për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”.
– 30 tetor 2015, Konferencë shkencore: “Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe Lufta e Drenicës (1944-1945)”. Kumtesë: “Qëndrimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë ndaj ripushtimit të Kosovës”.
– 29 shkurt 2016, Konferencë shkencore: “Veprimtaria atdhetare dhe intelektuale e Adem Demaçit”, organizuar nga Instituti Albanologjik, Instituti i Historisë dhe Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës. Kumtesë: “Dimensioni historik i figurës së Adem Demaçit”.
– 1 qershor 2016, Konferencë shkencore: “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së, në Shkup”, organizuar nga Institutit i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve në Shkup dhe Instituti i Historisë-Prishtinë. Kumtesë: “Rezistenca kundër vendosjes së pushtetit komunist në regjionin e Shalës (1944-1947)”, bashkautorësi me Izet Miftarin.
– 30 qershor 2017, Sesion Shkencor: “Shote Galica dhe Lëvizja Çlirimtare”, organizuar nga Instituti i Historisë – në Prishtinë në bashkëorganizim me Kuvendin Komunal të Vushtrrisë. Kumtesë: “Trajtimi i lëvizjes çlirimtare (kaçake) ne historiografinë shqiptare”.
– 6 mars 2018, Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”, organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë, Instituti i Historisë në Tiranë dhe Instituti i Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup. Kumtesë: “Dimensioni historik i familjes Jashari”.
– 2 maj 2018, Konferencë shkencore: “Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, organizuar nga, Instituti i Historisë në Tiranë, Instituti i Historisë-Prishtinë, dhe Instituti i Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup. Kumtesë: “Trajtimi i lëvizjes çlirimtare (kaçake) dhe KMK ne historiografinë shqiptare”.
– 30-31 tetor 2018, Konferencë shkencore: “Tё mohuar nga regjimi: Burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990”, organizuar nga, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Tiranë, Kumtesë: “Vendosja e pushtetit jugosllav në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare më 1944 – 1945”.
– 11 qershor 2019, Konferencë shkencore: “Kosova – rruga drejt lirisë” organizuar nga, Instituti i Historisë-Prishtinë, Instituti i Historisë Tiranë, dhe Instituti i Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup. Kumtesë: “Formimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”.
– 14-15 nëntor 2019, Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Shqiptarët dhe koalicioni
antifashist në Luftën e Dytë Botërore”, organizuar nga, Akademia e Shkencave-Tiranë, Akademinë e Shkencave dhe Arteve-Kosovë, Instituti i Historisë -Prishtinë, Instituti i Historisë Tiranë dhe Instituti për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup. Kumtesë: “Kosova ndërmjet Fuqive të Boshtit dhe Aleatëve të Mëdhenj perëndimorë”.

.

PROJEKTE SHKENCORE:

a) Historia e Kosovës, hartuar dhe organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë (bartës i projektit-vazhdon).
b) Anëtar i redaksisë për periudhën e luftës çlirimtare i fjalorit enciklopedik të Kosovës, projekt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve e Kosovës (realizuar).
c) Gjenocidi serb në Kosovë, hartuar dhe organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë (bartës i projektit-vazhdon).

FEJTONE:

I. Çështja e Kosovës në fund të Luftës së Dytë Botërore

1. Drenica ne dimrin e vitit 1945, (1), Epoka e Re, 24 shkurt 2015.
2. Shtabi Operativ i Kosovës, (2), Epoka e Re, 25 shkurt 2015.
3. Brigada e Drenicës, (3), Epoka e Re, 26 shkurt 2015.

III. Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri

1. Shkëmbimet arsimore, kulturore dhe shkencore ndërmjet shtetit shqiptar dhe Kosovës, 1970-1980, (1), Epoka e Re, 31 mars 2015.
2. Forcimi i bashkëpunimit ndërshtetëror, (2), Epoka e Re, 1 prill, 2015.
3. Bashkëpunimi arsimor, (3), Epoka e Re, 2 prill 2015.

IV. Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj demonstratave në Kosovë më 1981

1. Roli i Shqipërisë (1), Epoka e Re, 21 prill 2015.
2. Demonstratat, dështim i Jugosllavisë (2), Epoka e Re, 22 prill 2015
3. Përkrahja ndaj demonstruesve (3), Epoka e Re, 23 prill 2015.
4. Artikujt e Tiranës për demonstratat në Kosovë (4), Epoka e Re, 24 prill 2015.
5. Objektivat e shtetit shqiptar ndaj emigracionit nga Kosova (5), Epoka e Re, 25 prill 2015.
6. Realizimi i platformës (6), Epoka e Re, 27 prill 2015.
7. Detyrat e Shqipërisë ndaj Kosovës (7), Epoka e Re, 28 prill 2015.
8. Objektivat e MPJ-së së Shqipërisë (8), Epoka e Re, 29 prill 2015.
9. Akuzat e Jugosllavisë ndaj Shqipërisë (9), Epoka e Re, 30 prill 2015.
10. Akuzat ndaj Shqipërisë (10), Epoka e Re, 2 maj 2015.

IV. Dokumente diplomatike të Qeverise shqiptare për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë
1. Udhëzim mbi takimin qe do të bëjë shoku Sokrat Plaka në Ministrinë e Punëve të Jashtme jugosllave lidhur me zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 7 mars 2015.
2. BS për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 10 mars 2015.
3. Gjakftohtë për t’i zgjidhur problemet e Kosovës, Zëri, 16 mars 2015.
4. Mbi reagimin në vende të ndryshme për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 17 mars 2015.
5. Mediet ndërkombëtare për situatën në Kosovë, Zëri, 19 mars 2015.
6. Më 24 prill 1981, shoku Xhustin Papajorgji priti ambasadorin grek Konstandin Politis, Zëri, 21 mars 2015
7. Shoqata e Miqësisë Danimarkë – Shqipëri, komunikatë mbi masakrat në Kosovë-Jugosllavi, Zëri, 23 mars 2015.
8. Disa mendime të diplomatëve perëndimore për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 24 mars 2015.
9. Informacion mujor për muajin prill 1981. Problemi i Kosovës, Zëri, 26 mars 2015.
10. Sekretariati Federativ për Punët e Jashtme i RSF të Jugosllavisë tërheqë vëmendjen Ministrisë së Punëve të Jashtme të RPS të Shqipërisë, Zëri, 30 mars 2015.
11. Qëndrimi i diplomatëve jashtë në takimet me shokët tanë, Zëri, 31 mars 2015.
12. Qëndrimi i vendeve arabe ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 03 prill 2015.
13. Puna e përfaqësive Algjer e Dar Es Salam lidhur me ngjarjet në Kosovë, Zëri, 6 prill 2015.
14. Diplomatë të huaj mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 7 prill 2015.
15. Qëndrimi i vendeve revizioniste ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 08 prill 2015.
16. Evoluimi i ngjarjeve, sillte dhe ndryshime ne qëndrimet reciproke midis Jugosllavisë e BS, Zëri, 9 prill 2015.
17. Diplomatët flisnin mbi prapambetjen ekonomike të Kosovës, Zëri, 10 prill 2015.
18. Heshtja e koreanëve dhe rumunëve për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 11 prill 2015.
19. Qëndrimet e vendeve të Amerikës Latine për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 13 prill 2015.
20. Shkrimet në gazeta mbi protestat e studentëve në Kosovë, Zëri, 14 prill 2015.
21. Shtypi turk për problemin e Kosovës gjatë muajve prill-maj 1981, Zëri, 17 prill 2015.
22. Shtypi turk, në përkrahje të shqiptarëve, Zëri, 18 prill 2015.
23. Shtypi turk, në favor të shqiptarëve, Zëri, 20 prill 2015.
24. Jehona e qëndrimit të RPS- së të Shqipërisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 23 prill 2015.
25. Veprimtaria e jugosllavëve nuk gjen terren në Turqi, Zëri, 25 prill 2015.
26. Ngjarjet e Kosovës gjetën jehonë në tërë shtypin perëndimor, Zëri, 2 maj 2015.
27. Mendime të diplomatëve dhe personaliteteve të ndryshme gjermane mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 5 maj 2015.
28. Holanda, Portugalia, Zvicra dhe Austria kundër politikes së ish-Jugosllavisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 15 maj 2015.
29. Mendimi pozitiv i diplomatëve zviceranë për Kosovën, Zëri, 16 maj 2015.
30. Reagimet e shtypit të vendeve perëndimore mbi ngjarjet dhe konkluzionet që dalin prej tyre, Zëri, 18-19 maj 2015.
31. Qëndrimet e vendeve revizioniste të Evropës Lindore ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 20 maj 2015.
32. Mediet polake në mbështetje të Jugosllavisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 21 maj 2015.
33. Raportimi mbi vështirësitë e mëdha ekonomike dhe pozita e pabarabartë e shqiptarëve në ish-Jugosllavi, Zëri, 22 maj 2015.
34. Qëndrimi i shtypit dhe i zyrtarëve grekë ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 25 maj 2015.
35. Qëndrimi i shtypit dhe i zyrtarëve grekë ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 26 maj 2015.
36. Fushata antishqiptare e qarqeve “Vorioepirote” dhe e shtypit grek, Zëri, 28 maj 2015.
37. Reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 5 qershor 2015.
38. Shtypi i Perëndimit i kundërvihet Qeverisë jugosllave, Zëri, 8 qershor 2015.
39. Jehona e artikujve të botuar tek “Zëri i popullit’’, 11 qershor 2015.
40. Shpërndarja e materialeve për ngjarjet në Kosovë dhe jehona e tyre në Algjeri, Zëri, 12 qershor 2015.
41. Përkrahja e fuqishme e Partisë u dha forcë dhe besim popullit të Kosovës, Zëri, 15 qershor 2015.
42. Lufta e popullit të Kosovës për afirmim kombëtar, Zëri, 16 qershor 2015.
43. Relacion mbi shkrimet e shtypit amerikan për Kosovën, Zëri, 19 qershor 2015.
44. Idetë e shprehura në shtypin amerikan për Kosovën, Zëri, 22 qershor 2015.
45. Idetë e shprehura në shtypin amerikan për Kosovën, Zëri, 23 qershor 2015.
46. Qëndrimet italiane ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 24 qershor 2015.
47. Reagimet e shtypit të zonës mbi gjendjen në Kosovë dhe qëndrimet tona mbi këto ngjarje, Zëri, 29 qershor 2015.
48. Relacion mbi ndikimin e ngjarjeve në Kosovë në marrëdhëniet e Rumanisë me vendin tonë, Zëri, 14 gusht 2015.
49. Qëndrimet e Vietnamit ndaj Kosovës, Zëri, 18 gusht 2015.
50. Ndikimi i ngjarjeve të Kosovës, i dukshëm dhe konkret, Zëri, 15 gusht 2015.
51. Vietnami, i rezervuar dhe “i paanshëm’’ për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 20 gusht 2015.
52. Shtypi Italian rreth ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 21 gusht 2015.
53. Qëndrimi i revizionistëve hungarezë ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 22 gusht 2015.
54. “Zëri i popullit’’ u është kundërvënë pohimeve të bëra nga Beogradi, Zëri, 23 gusht 2015.
56. Shtypi, radio, televizioni dhe mjetet e tjera propagandistike të Çekosllovakisë për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 26 gusht 2015.
57. Qëndrimet e udhëheqjes bullgare mbi Kosovën, Zëri, 31 gusht 2015.
58. Tronditjen që shkaktuan ngjarjet e Kosovës për Jugosllavinë, Zëri, 1 shtator 2015.
59. Bullgarët “nuk duan” t’i trajtojnë ngjarjet e Kosovës si probleme nacionale, Zëri, 3 shtator 2015.
60. Konkluzione mbi jehonën dhe qëndrimet në zonën nordike për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 5 shtator 2015.
61. Autoritetet suedeze rezervohen në qëndrimet zyrtare për kërkesat e shqiptarëve të Kosovës, Zëri, 6 shtator 2015.
62. Qëndrimi i revizionistëve polakë ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 8 shtator 2015.
63. Roli i marrëdhënieve kulturore të Kosovës me Shqipërinë në kohën e ish-Jugosllavisë, Zëri, 10 shtator 2015.
64. Këshilli i NATO-s, me mbledhje të posaçme për të analizuar gjendjen e Jugosllavisë së atëhershme, Zëri, 14 shtator 2015.
65. Qëndrimi “neutral” i Greqisë për marrëdhënie të mira me Shqipërinë, Zëri, 15 shtator 2015.
66. Qëndrim objektiv i shtypit gjermano-perëndimor për Kosovën, Zëri, 19 shtator 2015.
67. Diplomatët norvegjez dënuan masat shtypëse në Kosovë, Zëri, 20 shtator 2015.
68. Qëndrimet e shtypit turk rreth ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 21 shtator 2015.
69. Reagimi i shtypit turk dhe i shqiptarëve kosovarë për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 25 shtator 2015.
70. Qëndrim objektiv i shtypit gjermano-perëndimor për Kosovën, Zëri, 19 shtator 2015.
71. Propaganda ish-jugosllave punoi për ta orientuar shtypin turk në kanalet e tyre, Zëri, 22 shtator 2015.
72. Shtypi turk nuk boton shkrime mbi ngjarjet e Kosovës, Zëri, 28 shtator 2015.

V. Dokumente nga Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë
1. Shqipëria vëzhgonte demonstratat (1), Epoka e Re, 25 prill 2016.
2. Kosova nën llupën e Shqipërisë (2), Epoka e Re, 26 prill 2016.
3. Informacionet mbi gjendjen në Kosovë (3), Epoka e Re, 27 prill 2016.
4. Material dokumentar nga Arkivi i Luftës së UÇK-së, Epoka e Re, 13 korrik 2016.

.

– Histori bashkëkohore, (shek. XX).
– Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX.

Shiko biografinë e plotë për SHQIPE DODA

Biografia