Project Description

Muhamet Shatri, Kosova në Luftën e Dytë Botërore. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1997, 417 f.