Frashër Demaj

Frashër Demaj
Ditëlindja: 08.07.1973
Vendlindja: Pejë (Radavc)
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I Martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]
www.ihp-ks.org
tel: tel. ++38138512303
mob. ++377 (0)44124719

Doktor i shkencave historike, Këshilltar shkencor
Në vitin akademik 1991-1992 është regjistruar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filozofik, dega e Historisë. Në këtë fakultet ka diplomuar më 22.2.1996 me temën “Kriza Lindore dhe Çështja Shqiptare 1875-1881”.
Në vitin akademik 1997-98 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës fillon studimet pasdiplomike në periudhën Koha e re, shek. XIX-XX dhe ka magjistruar më 25.3.2005, me temën: “Qëndrimi i Italisë ndaj Çështjes shqiptare 1875-1881”. Temën e  doktoraturës me titull: “Britania e Madhe dhe çështja shqiptare 1875-1913” e ka mbrojtur 15.7.2009 në Fakultetin Histori-Filologji në Universitetin e Tiranës.
Mësimdhënës në:
–    Shkollën Fillore “Iliria” në Prishtinë –1996
–    Shkollën Fillore “Ismail Qemali” në Prishtinë në vitin shkollor 1997-1998.
–    Shkollën Fillore “Elena Gjika” nga viti 1998
–    Gjimnazin Flologjik “Eqrem Çabej” në Prishtinë 1999-2000. Paralelisht ka punuar edhe në shkollën fillore “Elena Gjika” në Prishtinë deri në vitin 2003.
–    Nga qershori i vitit 1999-2002 ka punuar si anëtar i redaksisë-gazetar i revistës “Kosovarja” në Prishtinë, poashtu një periudhë të shkurtër (vitin 2000) ka punuar në redaksinë e revistës “Rrezja” në Prishtinë. Në vitin 1999 ka punuar në cilësinë e gazetarit –  në të përditshmen “Fakti” të Shkupit. Në vitin 2001 ka qenë drejtor i revistës për komunikacion “Tempulli”
Gjatë kohës së punës si gazetar ka botuar një numër të konsiderueshëm të artikujve me permbajtje historike, politike, kulturore, sociale etj
–    Nga korriku i vitit 2003 punon në Institutin e Historisë në fillim si asistent dhe më pas si hulumtues i pavarur dhe si bashkëpuntor shkencor për të vazhduar pastaj deri në korrik 2015 si Bashkëpuntor i Lartë Shkencor-Profesor i asocuar (inordinar).
–    Nga korriku 2015 është zgjedhur në gradën Këshilltar Shkencor-Profesor i rregullt (ordinar)
2010-2013 Frashër Demaj ka punuar në kolegjin JURIDICA në Prishtinë. Ka ligjeruar lëndët: Histori e shtetit dhe institucioneve, Komunikimi Nderkulturor dhe Metodat e Hulumtimit shkencor.
–    2010-vazhdon të punojë me në Kolegjin FAMA në cilësinë e profesorit të lëndëve Histori e Shtetit dhe së Drejtës (2010-2013), kurse aktualisht ligjëron lëndët Metodat e Kërkimit Shkencor në studimet master (Juridik-Civil, Juridik-Penal, Shkencat e Sigurisë, Administratë Publike dhe Marëdhënie Nderkombëtare me Diplomaci dhe Shkathtësitë e Lidershipit, ne master në drejtimin Marrëdhënie Nderkombëtare me Diplomaci.
–    Në vitin akademik 2014-2015 ka ligjeruar edhe lëndën Metodat e Hulumtimit në Shkenca Politike dhe Administratë Publike me studentë të BCH.
–    Frashër Demaj ligjeron (visiting profesor) në Universitetin e Barit Aldo Moro në Itali, në studimet master në programin Studimet e Paqës, Liritë dhe të drejtat e Njeriut.
Frashër Demaj ligjëron (visiting profesor) në Northern Illionis University (NIU) në Çikago të SHBA-ve
–    Nga maji i vitit 2014 është zgjedhur rektor i kolegjit FAMA në Prishtinë.
Ka botuar një numër të konsiderueshëm te punimeve shkencore, profesionale në revista shkencore e publikime në Kosovë dhe jashtë si dhe në gazeta e revista të ndryshme. Me këtë rast po i permendim disa prej tyre:
Monografi dhe botime tjera të veçanta:
1.    Afrim Xhuraj, Jeta dhe vepra, Instituti i Historisë-Prishtinë, Prishtinë 2009.
2.    Britania e Madhe dhe çështja shqiptare 1875-1913, Instituti i Historisë-Prishtinë, Prishtinë 2011.
3.    Perandoria Osmane, botues CDRSEE, Selanik, 2012 (autor i disa njësive)
4.    Kombet dhe shtetet në Evropën Juglindore, botues CDRSEE, Selanik, 2012 (autor i disa njësive)
5.    Luftërat Ballkanike, botues CDRSEE, Selanik, 2012 (autor i disa njësive)
6.    Lufta e Dytë Botërore, botues CDRSEE, Selanik, 2012 (autor i disa njësive).
7.    Monumentet kulturore të periudhës osmane, botues Instituti Goethe, Athinë 2012. (autor i disa njesive).
8.    E Drejta e Bashkimit Europian, historia, institucionet, legjislacioni dhe politikat, Prishtinë 2015. (bashkautorësi)
9.    Il Diritto Europeo e le politiche di integrazione, Edizioni Giussepe Laterza, Bari 2015. (bashkautorësi)
10.    Mulla Zekë Berdynaj- Jeta dhe Vepra, Prishtinë 2016.
11.    Великобритания и албанския въпрос 1875-1913, Sofije 2016.

Artikuj shkencorë:
1.    Elementet Shtetërore të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, “KOSOVA” 22/23, Prishtinë, 2003.
2.    Emigrimet dhe vendbanimet e arbëreshëve në Itali, “KOSOVA” 24/25, Prishtinë, 2003.
3.    Misioni politiko-diplomatik i Abdyl Frashërit dhe Mehmet Vrionit në Evropë, “KOSOVA” 28, Prishtinë 2006.
4.    Djathtizmi në Kosovë 1945-1990, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike, Prizren – Shkodër, 2006.
5.    Veprimtaria atdhetare e Azem (Miftar) dhe Ukë e Sejdi (Smajl) Demajt,  E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren – Klinë 2006
6.    Krimet serbo-malazeze në Fierzë (Novosellë) të Pejës më 1945, E Djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike. Prishtinë 2006.
7.    Roli i shtetit shqiptar në mbrojtjen e çështjes së Kosovës 1990-1999,  botuar në përmbledhjen e punimeve: “Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shekullit XX, Tiranë 2008.
8.    Qëndrimi i mbretit Nikolla i Malit të Zi ndaj  çështjes shqiptare sipas gazetës “La Nazione Alabanese”, “KOSOVA” 29-30, Prishtinë 2008.
9.    Pjesëmarrja e abreshëve-shqiptarëve në luftë për bashkimin e Italisë, “VJETARI” i Arkivit të Kosovës, nr. 39/40, Prishtinë 2008.
10.    Kontributi i Profesor Ali Hadrit në fushën e arsimit, botuar në “Ali Hadri, Jeta dhe Vepra”, Prishtinë, 2009.
11.    Lëvizjet kulturo-arsimore të arbëreshëve të Italisë gjatë shek XIX, “VJETARI” i Arkivit të Kosovës nr. 40/41, Prishtinë 2009.
12.    Roli i Britanisë së Madhe në luftën e Krimesë dhe situata në Shqipëri, “KOSOVA” 31/32, Prishtinë 2009.
13.    Nënë Tereza Nobeliste, “Jeta dhe Vepra e Nënë Terezës”, Prishtinë 2010.
14.    Qëndrimi i Britanisë së Madhe ndaj Kryengritjes së vitit 1910, “KOSOVA” 33/34. Prishtinë, 2010/2011.
15.    Qëndrimi i konsujve anglez në Prizren dhe Shkodër ndaj Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, botuar në; “Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881”, Prishtinë 2011.
16.    Sfidat e nderkombëtarizimit dhe roli i NATO-s në çlirimin e Kosovës, Revista Shkencore “Juridica” 1, Prishtinë, 2011.
17.    Kufiri verilindor i Shqipërisë sipas diplomacisë britanike, botuar në “100 vjet Pavarësi”, Tiranë 2013.
18.    Alternativat e diplomacisë së Fuqive të Mëdha për kufirin shqiptaro-malazez ne Konferencën e Ambasadoreve ne Londër, KOSOVA 37/38, Prishtinë 2013.
19.    Konteksti diplomatik i çështjës shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, Revista Shkencore “Juridica” 2/3, Prishtinë, 2011.
20.    Qëndrimi i diplomacisë së Fuqive të Mëdha lidhur me kërkesën e Serbisë për dalje në Detin Adriatik, në “Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas”.
21.    Qëndrimi i Fuqive të Mëdha ndaj Kryengritjes së vitit 1911, botuar në permbledhjen  “100 vjet nga kryengritja e malësisë 1911-2011, Tuz, 2012.
22.    ОСТАНА страхотно правомощия КОНФЕРЕНЦИЯ ПО албанския въпрос в Лондон 1912-1913, Istoriecki Pregled, Bullgarska Akademia Naukite,  Bulgarian Historical Review, 2013, 5-6.
23.    Dhuna dhe terrori ndaj shqiptareve ne krahinen e Hotit 1875-1924 botuar në Hoti në rrjedhat e shekujve Detroit, Michigan, 2015.
24.    Diplomacia e Fuqive te Medha gjate Luftes së Parë Botërore, botuar në Lufta e Parë Boterore dhe ceshtja shqiptare 1914-1918, Prishtinë 2015.
25.    Mеждународната дипломация и ролята на нато за освобождението на Kосово, botuar në Geopolitike, Sofje 2015.
26.    Veprimtaria e Isa Boletinit sipas burimeve britanike, 1910 – 1912, botuar në permbledhjen “Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Prishtinë 2015”.
27.    Diplomacia e Fuqive të Mëdha gjatë Luftës së Parë Botërore, Studime Shoqërore 2, ASHAK, Prishtinë 2015.
28.    Porti i Shën Gjinit sipas dokumenteve diplomatike të Britanisë së Madhe (1912-1913),  Studime Shoqërore ASHAK, Prishtinë 2016

1.    Diplomacia shqiptare dhe marrëdhëniet e Lidhjes së Prizrenit me Evropën, Prishtinë, 1998.
2.    Aleanca Ballkanike dhe Shqipëria, Prishtinë nëntor 1998.
3.    Mërgimtarët në luftën e Koshares,, Prishtinë më 19. 04. 2000.
4.    Djathtizmi në Kosovë 1945-1990, Shkodër më 13-14 qershor 2005.
5.    Bajram Curri në tekstet e shkollore të Historisë në Kosovë,  Gjakovë më 8 korrik 2005.
6.    Veprimtaria atdhetare e Azem (Miftar) dhe Ukë e Sejdi (Smajl) Demaj, Klinë 11-12 Dhjetor 2005.
7.    Problemi i trajtimit dhe i përdorimit të termave dhe koncepteve viktimë, martir, dëshmor, hero dhe hero kombëtar, Prishtinë 15 dhjetor 2006.
8.    Figura e Idriz Seferit në programet dhe tekstet e historisë në Kosovë, Prishtinë, 2007.
9.    Roli i shtetit shqiptar në mbrojtjen e çështjes së Kosovës, Tiranë, 27 nëntor 2007.
10.    Kontributi i Profesor Ali Hadrit në fushën e arsimit, Prishtinë 3 mars 2008.
11.    Qëndrimi i konsujve anglez në Prizren dhe Shkodër ndaj Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Prishtinë, 10 dhe 11 qershor 2008.
12.    Qëndrimi i konsujve anglez në Prizren dhe Shkodër ndaj Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,Tiranë 13 qershor 2008
13.    Kontributi i diasporës shqiptare në çlirimin e Kosovës, Prishtinë 12 qershor 2009.
14.    Qëndrimi i diplomacisë britanike ndaj kryengritjes së vitit 1910, Kaçanik, 30 prill 2010.
15.    Kontributi i delegatëve nga rajoni i Mitrovicës në shpalljen e Deklaratës Kushtetuese dhe Kushtetutës së Kaçanikut, Mitrovicë, 4 qershor 2010.
16.    Kontributi i delegatëve të Kuvendit të Kosovës në shpalljen e Deklaratës Kushtetuese dhe Kushtetutës së Kaçanikut, Prishtinë, 2 korrik 2010.
17.    Përdorimi i burimeve alternative të Historisë, Selanik, Greqi, 11-13 shkurt 2011
18.    Roli i NATO-s në çlirimin e Kosovës, Tiranë, 28 mars 2011.
19.    Qëndrimi i Fuqive të Mëdha ndaj Kryengritjes së vitit 1911, Tuz, Mal i Zi, 4, 5 mars 2011.
20.    Probleme teoriko-metodologjike të historiografisë shqiptare, Java e Shkencës, Prishtinë, maj 2011
21.    Monumentet kulturore të periudhës Osmane në Kosovë, Athinë, Greqi, 6-9 qershor 2011.
22.    Pozita e Shkencës në Kosovën e Pavarur, 15.6.2011, ASHAK, Prishtinë.
23.    Aziz Zhilivoda figurë e shquar e luftës për liri e bashkim kombëtar, Kastriot, 24.6.2011.
24.    Misioni diplomatik i Abdyl Frashërit dhe Mehmet Vrionit në Itali Tiranë, 9.12.2011.
25.    Diplomacia e Fuqive të Mëdha dhe kryengritja shqiptare e vitit 1911, Tuz 2011.
26.    Musa Hoti, aktivist i devotshëm i çështjes kombëtare, Mitrovicë 2011.
27.    Kontributi i diasporës në çlirimin e Kosovës, Prizren, qershor 2012.
28.    Alternativat e diplomacisë së Fuqive te Mëdha Për Kufirin Shqiptaro – Malazez në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, Simpoziumi Shkencor “Plava dhe Gucia ndër shekuj”, Plavë, korrik 2012
29.    Qëndrimi i diplomacisë së Fuqive të Mëdha lidhur me kërkesën e Serbisë për dalje në Detin Adriatik, në “Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas”, Prishtinë 13-14 shtator 2012.
30.    Kontributi i femres shqiptare gjatë historisë, Prishtinë shtator 2012.
31.    Bashkëpunimi i Idriz Seferit me krerët e lëvizjes kombëtare, Gjilan, 31tetor 2012.
32.    Kufiri verilindor i Shqipërisë sipas diplomacisë britanike, Konferenca Shkencore  “100 vjet Pavarësi”, Tiranë 26-27 nëntor 2012.
33.    Qëndrimi i Fuqive të Mëdha ndaj kufirit verior të shqipërisë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, Pejë me 21.11.2012.
34.    Përplasjet diplomatike të Fuqive të Mëdha për kufirin verior të Shqipërisë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, Shkup 2012.
35.    Haxhi Zeka-  Figurë emblematike e luftës për çlirim e shtet kombëtar, Pejë, dhjetor 2012.
36.    Masakra e Kabashit dhe Korishës – akt gjenocidal i pushtuesit serb ndaj shqiptarëve, Prizren 17.3.2013.
37.    Kosova pjesë e Joint History Project, Prishtinë 2013.
38.    Burimet alternative të dijes – pjesë e rëndësishme e shkollimit modern, Konferencë: MËSIMDHËNIA E HISTORISË MODERNE TË EUROPËS JUGLINDORE , Prishtinë 8-9 qershor 2013
39.    Lidhja Shqiptare e Prizrenit, AKADEMI KUJTESË HISTORIKE, Prizren më 10.6.3013.
40.    Origjina e familjes së Mehmet Akif Ersoy-T, KONFERENCË SHKENCORE: MEHMET AKIF ERSOY DHE MARRËDHËNIET SHQIPTARO-TURKE, Tiranë, 20. 06. 2013.
41.    Bashkëpunimi i Idriz Seferit me krerët e lëvizjes kombëtare (bashkautor me Ardita Hajdari)
42.    Lidhja Shqiptare e Prizrenit, Prizren më 10.6.2013.
43.    Masakra e Previsë , Plavë 24.7.2013
44.    Hoti në rrjedhat e shekujve, Detroit, Michigan , SHBA 23-24 nëntor 2013.
45.    Mësimdhënia e historisë moderne të Europës Juglindore, Pejë, 29-30 mars 2014.
46.    Jusuf Gërvalla, atdhetar, politikan, shkrimtar e artist, Akademi Kujtesë Historike, Pejë më 17.1.2014.
47.    Kuvendi i pajtimit të gjaqeve te Verrat e Llukës më 1 maj 1990 Deçan me 25.4.2014.
48.    Të mësuarit e historisë në Republikën e Kosovës, Simpozium Shkencor, Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi. Ulqin 14-15 qershor 2014.
49.    Lidhja Shqiptare e Prizrenit, embrion i shtetit te pavarur shqiptar, Prizren 10 qershor 2014.
50.    Diplomacia e Fuqive te Medha gjate Luftes së Parë Botërore, Konferenca shkencore Lufta e Pare Boterore dhe ceshtja shqiptare 1914-1918, Prishtine me 19.9.2014.
51.    The Joint History Project II Tiranë, 30 January – 01 February 2015,
52.    Rrjedhojat sociale  qe solli Lufta I Boterore, Seminari me George Eckert-Tiranë 29.3. 2015.
53.    Veprimtaria e Isa Boletinit sipas burimeve britanike, 1910 – 1912, Konferenca Shkencore, Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, 5 qershor 2015.
54.    Lidhja Shqiptare e Prizrenit, faza e pare e formimit te shtetit kombetar, Prizren 10.6.2015.
55.    Pace e Democrazia, Convenio Internazionale, DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E PACE”, Bari 19-20 Giugno 2015.
56.    Magna Karta, Konferenca e rektoreve të universiteteve evropiane 24-25-26 qershor 2015.
57.    Aktivitetet e Isa Boletinit sipas burimeve britanike 1910-1912 Prishtinë, 5.6.2015.
58.    Vendimi i Fuqive të Mëdha në Konferencen e  Ambasadorëve në Londer për demonstrimin naval kundër Malit të Zi, Tuz, 23.8.2015
59.    Perfaqesimi i te rinjeve dhe femrave ne partite politike dhe institucionet shteterore ne Kosove, Shkup, 5-6 janar 2016.
60.    Angazhimi politik e ushtarak i Sali Çekut, Prishtinë, 19.04.206.
61.    Kontributi i Sali Çekaj për lirinë e Kosovës,  Deçan, 22.04.2016.
62.    Sak Faslia- Bajraktari i Rugovës,  Pejë më 31.5. 2016.

Konferenca nderkombëtare:

1.    “Minorities in the Educational systems in South Eastern Europe” 25-29 maj 2002, George Eckert, në Branshweig të Gjermanisë.
2.    “Targeting Human Rights, Rule of Law and Democracy”, International Academy for Leadership, 12-15 shtator 2002 në Lajpcig të Gjermanisë.
3.    “A Regional Conference on History Teaching in Southeast Europe” 6-9 dhjetor 2003 në Hotel Grand në Prishtinë e organizuar nga ADRA Danimarkë.
4.     “Textbooks in the United States” 22-25 dhjetor 2003, me profesorë nga Universiteti Pitsburg në SHBA.
5.    “Mësimi i Historisë” 11-13 dhjetor 2004 në Hotel Grand në Prishtinë, organizuar nga Këshilli i Evropës dhe MASHT.
6.    “Vlerësimi i Teksteve të Historisë në Kosovë” 22-25 maj 2005, Prishtinë, i organizuar nga George Eckert Institut (GEI) nga Gjermania dhe MASHT.
7.    Development of the National Research Program  2010-2015, Mavrovo (Macedonia), September 23-24, 2009.
8.    Mësimdhënia e historisë moderne në Evropën Juglindore, 6-7 shkurt 2010, Prishtinë.
9.    Bashkëpunëtor profesional i CDRSEE me seli në Selanik prej 2009-vazhdon.
10.    Projekt i Bashkimit Evropian për modernizimin e Kurrikulit.  “Junior Expert of SWAp Project”. Ekspert për hartimin e Kurrikulit të Arsimit parauniversitar. Nga nëntori 2010-vazhdon.
11.    Kosovo/Kosova in the 20th century. Exploring prospects for future international scientific cooperation 19-21 March 2010, Berlin.
12.    Using of alternative sources in History, Thesaloniki Greece, 11-13 february 2011
13.    “Ballkan Tale”, Monuments of otoman era in Kosovo, Atheens, Greece, 6-9 june 2011.
14.    Lufta e Parë Boterore, organizuar nga George Eckert-Tiranë 29.3. 2015.
15.    Mediterraneo la pace possibile, 5. 12. 2014, Universita degli studi di Bari, Aldo Moro,  Bari.
16.    Pace e Democrazia, Convenio Internazionale, DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E PACE”, Bari 19-20 Giugno 2015.
17.    Magna Karta, Konferenca e rektoreve të universiteteve evropiane 24-25-26 qershor 2015, Tetovë.

1.    HISTORIA 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i Shkencave Shoqërore, (dispensë) Shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003.
2.    HISTORIA 10, Gjimnazi Shkencave matematikë-Informatikë dhe Gjimnazi i Shkencave Natyrore, (dispensë) Shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003.
3.    HISTORIA 6, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004. (11 herë e ribotuar)
4.    USHTROJMË SË BASHKU, FLETORE PUNE 6, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar) .
5.    HISTORIA 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i Shkencave Shoqërore, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar).
6.    HISTORIA 10, Gjimnazi Matematikë-Informatikë dhe Gjimnazi i Shkencave Natyrore, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar).
7.    HISTORIA  11, Gjimnazi i Gjuhëve, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004 (5 herë e ribotuar).
8.    HISTORIA  8, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë 2005, (10 herë e ribotuar).
9.    HISTORIA 13, Gjimnazi i Përgjithshëm, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006. (ribotuar 3 here)
10.    HISTORIA  9, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
11.    HISTORIA 5, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
12.    HISTORIA 5, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
13.    HISTORIA 8, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006, (9 herë e ribotuar)
•    Trajner i mësimdhënësve të shkollave fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta për kurrikulat, pllanprogramet dhe mësimdhënienxënien e historisë.
•    Punoi në grupin punues për hartimin e strategjisë për zhvillimin e shkencës 2010-2015 (këshilli kombëtar i shkencës)-përfaqësues nga Instituti i Historisë.
•    Që nga viti 2013 është anëtar i komisionit presidencial për dhënien e dekoratave, komision i ngritur nga Zyra e Presidetit të Republikës së Kosovës.
•    Ishte sekretar shkencor i revistes shkencore “JURIDICA” revistë e kolegjit evropian Juridica.
•    Anëtar i redaksisë së revistave shkencore “KOSOVA”, revistë e Institutit të Historisë Ali Hadri-Prishtinë dhe “VJETARI” revistë e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës.
•    Është kryeredaktor i revistes shkencore FAMA, revistë e kolegjit FAMA.

Frashër Demaj punoi në cilësinë e anëtarit të grupit të ekspertëve për hartimin e kurrikulave dhe planprogrameve të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë në klasat:

•    6 dhe 10 (2003)
•    7 dhe 11 (2003-2004)
•    8 dhe 12 (2004-2005)
•    5, 8 dhe 13 (2005-2006)

-Anëtar i Kryesisë së Lidhjes së Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”.
-Anëtar i forumeve profesionale ndërkombëtare

•    Ekspert në Projektin SWAp në kuadër të Bashkimit Evropian në projektin “Modernizimi i Kurrikulave”.
•    Anëtar i bordit-komitetit të CDRSEE me seli në Selanik.
•    Drejtues për Republiken e Kosovës i projekteve:
-Perandoria Osmane, botues CDRSEE, Selanik, 2012.
-Kombet dhe shtetet në Evropën Juglindore, botues CDRSEE, Selanik, 2012.
-Luftërat Ballkanike, botues CDRSEE, Selanik, 2012.
-Lufta e Dytë Botërore, botues CDRSEE, Selanik, 2012.
•    Koordinator për Kosovë i projektit: “Ballkan Tale”, Monuments of otoman era in Kosovo 2011-2012.
•    Qëndra intarnacionale e kërkimeve shkencore CISSELS me qendër në Bari-Itali.
•    History Education Commity HEC member në CDRSSE

•    Drejtor i Revistës për komunikacion “Tempulli, Prishtinë 2000-2001.
•    Sekretar Shkencor në Institutin e Historisë 2007- 2012.
•    Koordinator për Kosovë i Projektit: “Ballkan Tale”, Monuments of otoman era in Kosovo 2011-2012 Instituti Goethe Selanik.
•    Koordinator për Kosovë i Projektit “Using of alternative sources in History” 2009-vazhdon CDRSEE.
•    Sekretar Shkencor në Institutin e Historisë në Prishtinë 2007-2013.
•    U.D drejtor i Institutit të Historisë, 2012-2013.
•    Rektor i kolegjit FAMA 2014-vazhdon.

Vlen të theksohet edhe aktiviteti i Frashër Demaj në cilësinë e Sekretarit shkencor dhe U.D drejtor i Institutit të Historisë.
Që nga viti 2007 kur është zgjedhur Sekretar Shkencor, Frashër Demaj ka organizuar dhe koordinuar punën për botuar disa numra të revistës “Kosova”, përmbledhjet e punimeve: Gjergj Kastrioti-Skënderbeu Jeta dhe Vepra, Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në Histori, Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881, Jeta dhe vepra e Nënë Terezës, Ali Hadri, Jeta dhe Vepra, Kryengritja e vitit 1910 etj. Projektet shkencore si Lidhja Shqiptare e Prizrenit mbeshtetur dhe përkrahur financiarisht nga Presidenca e Kosovës me 2008, Nënë Tereza Jeta dhe Vepra perkrahur financiarisht nga Ministria e Kulturës etj.
Vetëm gjatë vitit 2010 ka hartuar dhe ka realizuar me sukses të plotë projekte të cilat janë mbështetur financiarisht nga institucione të ndryshme vendore si: “Kryengritja e vitit 1910”, projekt i financuar nga Komuna e Kaçanikut, Akademi “Varja e patriotit Rrustë Kabashi, Projekt i financuar nga një grup biznesmenësh prizrenas, “Mitrovica 1945-1999”, Projekt i financuar nga Komuna e Mitrovicës, “Jeta dhe Vepra e Nënë Terezës”, Projekt i financuar nga Ministria e Kulturës, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, Projekt i financuar nga Komuna e Prishtinës, Tuzi dhe Malësia flasin shqip, projekt kulturo shkencor etj.

Merret me Historinë e Diplomacisë (shek. XIX dhe fillim shekulli XX) por është marrë dhe merret edhe me problemet e arsimit dhe me historinë e zhvillimeve politike e diplomatike të fundit të shekullit XX.

GJUHËT E HUAJA:

Nivel të mire komunikimi në gjuhën angleze dhe serbo-kroate. Gjithashtu ka njohje elementare nga gjuha italiane.