Shkodran Imeraj

Shkodran Imeraj
Datëlindja: 27 Gusht 1984
Vendlindja: Isniq – Deçan
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]
[email protected]

Bashkëpunëtorë shkencor.

– 04 korrik 2007, mbrojtja e temës së diplomës në Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Dega e Historisë, tema: “Deçani gjatë shekujve XIV-XVI” nën drejtimin e udhëheqësit shkencore Prof.dr.Selim Daci.

– 21 janar 2011, mbrojtja e temës së masterit në Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Dega e Historisë, tema: “Arsimi shqip në Komunën e Deçanit gjatë viteve 1990-1999” nën drejtimin e udhëheqëses shkencore Prof.dr.Emine Arifi-Bakalli.

– 19 shkurt 2018, mbrojtja e temës së doktoraturës në Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Dega e Historisë, tema: “Aspekte të jetës politike në Kosovës gjatë viteve 1968-1990“ nën drejtimin e udhëheqëses shkencore Prof.dr.Valentina Duka.

– Që nga 18 nëntor 2009 punon në Institutin e Historisë – Prishtinë.

– Nga 20 shkurti 2015 deri me 30 prill 2017, ka kryer detyrën e Nënkryetarit të Lidhjes së Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan.

– Që nga 19 janar 2018, është emëruar Këshilltar politik në Kabinetin e Ministrit Shyqiri Bytyqi në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

– Që nga 13 nëntor 2018 është zgjedhur Shef i Departamentit të Historisë Bashkëkohore në Institutin e Historisë – Prishtinë.

Monografi e artikuj të botuara:

Monografi:

1. “Fillimi i jetësimit të Kushtetutës se Kaçanikut në Komunën e Deçanit”, Shtëpia botuese “Focus”, Prishtinë 2008. ISBN 978-9951-560-13-9, (bashkautor me Selim Lokaj).

2. “Arsimi shqip në Deçan 1990-1999”, Shtëpia Botuese “Focus”, Deçan 2012. ISBN 978-9951-621-00-7.

3. “Masakrat në Lybeniq 1998-1999”, Instituti i Historisë – Prishtinë, Prishtinë 2015. ISBN 978-9951-409-41-4.

Artikuj:

1. “Xhemajl Abazi – një jetë për atdhe”, Revista “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, Nr.10, Buletin i Shoqatës “Trojet e Arbrit”, Kllokot-Viti 2011.

2. “Statuti i Komunës se Deçanit sipas Kushtetutës se Kaçanikut”, Revista “Kosova”, Nr.35/36, Instituti i Historisë – Prishtinë, Prishtinë 2011/2012.

3. “Kontributi i të rinjve nga Komuna e Deçanit me rrethinë në Demonstratën e 19 tetorit 1968 në Pejës”, Revista “Gjurmime Albanologjike – seria e shkencave historike”, Nr.40-2010, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 2012.

4. “Referendumi për Kosovën shtet sovran dhe i pavarur 26-30 shtator 1991 sipas gazetës “Bujku” në Kosovë”, Revista “Kosova”, Nr.41, Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2016.

5. “Referendum for Kosovo as a sovereign and independent contry september 36-30, 1991, assording to the newspeper “Bujku” in Kosovo”, The Journal of Balkan Studies, Vol.7, Nr.2 (ISSN:1309:5188), Bursa – Turkey 2016.

6. “Zhvillimet në Komunën e Deçanit pas miratimit të Kushtetutës se Kaçanikut 1990”, Buletin shkencor – seria e shkencave shoqërore Nr.67/2017, Universiteti i Shkodër “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 2017.

7. “Roli dhe kontributi i Medresesë “Alaudin” në Prishtinë në proceset politike e arsimore në Kosovë gjatë periudhës 1990-1999”, Medreseja “Alaudin” e Prishtinës (65 vjet në shërbim të arsimimit fetar dhe kombëtar”, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtinë 2018.

1. Konferenca shkencore: “Demonstratat e vitit 1968”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinë, Instituti i Historisë – Prishtinë dhe Shoqata e të Burgosurve Politike të Kosovës, Prishtinë 25 nëntor 2008, tema: “Kontributi i të rinjve nga Komuna e Deçanit me rrethinë në Demonstratën e 19 tetorit 1968 në Pejës”.

2. Tribuna shkencore: “Deklarata Kushtetuese 2 korrik 1990”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 1 korrik 2009, tema: “Miratimi i Deklaratës Kushtetuese me 2 korrik 1990”.

3. Simpoziumi shkencor: “Mitrovica gjatë viteve 1944-1999”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Mitrovicë, Mitrovicë 4 qershor 2010, tema: “Reflektimi i Kushtetutës se vitit 1974 në rajonin e Mitrovicës”, (bashkautor me Selim Bezeraj).

4. Simpoziumi shkencore: “Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë, Prishtinë 2 korrik 2010, tema: “Statuti i Komunës se Deçanit sipas Kushtetutës se Kaçanikut”.

5. Simpoziumi shkencor: “Demonstrata e vitit 1981”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë, Prishtinë 25 mars 2011, tema: “Shtypi në Kosovës për Demonstratat e vitit 1981”.

6. Simpoziumi shkencor: “Aspekte qenësorë të Shqipërisë Etnike në periudhën 1878-1990”, organizuar nga Shoqata “Trojet e Arbrit”, Kllokot-Viti 27 nëntor 2011, tema: “Xhemajl Abazi – një jetë për atdhe”.

7. Simpoziumi shkencor: “Trepça ndër shekuj”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Mitrovicë, Mitrovicë 21 shkurt 2012, tema: “Qëndrimi i udhëheqjes se Kosovës ndaj grevës se Minatorë të Trepçës 20-28 shkurt 1989”.

8. Sesioni shkencor: “Zona Operative e Karadakut në luftën e UÇK-së”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Gjilan, Gjilan 18 shtator 2013, tema: “Disa të dhënë për Zonën Operativë të Karadakut në luftën e UÇK-së”.

9. Simpoziumi shkencor: “Deçani ndër shekuj”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 24 prill 2015, tema: “Deçan gjatë viteve 1990-1997”.

10. Konferenca shkencore: “Deçani gjatë viteve 1990-1999”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 22 prill 2016, tema : “Isniqi gjatë ofensivës se shtatorit të vitit 1998”.

11. Konferenca shkencore: “Revista “Dituria Islame” – tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Prishtinë 20 nëntor 2016, tema: “Roli dhe kontributi i Revistës “Dituria Islame” në informimin e shqiptarëve të Kosovës gjatë periudhës 1990-1999”.

12. Konferenca shkencore: “Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65 vjet në shërbim të arsimimit fetar dhe kombëtare”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Prishtinë 19 maj 2017, tema : “Roli dhe kontributi i Medresesë “Alaudin” në Prishtinë në proceset politike e arsimore në Kosovë gjatë periudhës 1990-1999”.

13. Seminari XI Ndërkombëtarë i Albanologjisë, organizuara nga Universiteti i Tetovës, Tetovë 29-30 shtator 2017, tema: “Udhëpërshkruesit e huaj në historiografinë shqiptare – shekulli XX”.

14. Konferenca ndërkombëtare: “Medresetë shqiptare sot : kurrikulat dhe tekstet shkollore”, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Mendimit Islam – Sarajevë dhe Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam – Tiranë, Ohër 6-7 tetor 2017, tema: “Trajtimi i elementit kombëtar në tekstet mësimore të lëndës së historisë në Medresenë e Prishtinës dhe në shkollat publike në Kosovë”.

15. Konferenca shkencore ndërkombëtare “lidhja shqiptare e Prizrenit”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë, Prizren 10 qershor 2018, tema: “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në botimet dhe periodikun e Institutit të Historisë së Kosovës”.

– Historia e Kosovës gjatë shekullit XX.

GJUHËT E HUAJA:

– Njohuri nga gjuha angleze.