Fehmi Pushkolli, Lëvizja Revolucionare e Sindikatave dhe Lidhja e Sindikatave të Kosovës 1919-1975. Prishtinë: Enti i Historisë së Kosovës – Këshilli Krahinor I Lidhjes së Sindikatave të Kosovës, 1977, 474 f.2016-10-01T20:40:49+00:00
Klasa punëtore e Mitrovicës dhe rrethinës në Lëvizjen Punëtore-Komuniste, Revolucionin Socialist dhe Ndërtimin Socialist:simpozium i mbajtur në Mitrovicë 19-21 maj 1978. Mitrovicë: Instituti i Historisë së Kosovës, 1979, 650 f.2016-10-01T20:38:36+00:00

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top