Marrëveshje Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, Instituti i Studimit të Historisë Ushtarake të Shqipërisë