Skender Lutfiu

Skender Lutfiu
Datëlindja: 19.09.1983
Vendlindja: Ferizaj
Kombësia: shqiptar
Gjendja civile: i martuar
Adresa: Rr: “Bilall Shala”, Ferizaj
e-mail:  [email protected]

Master i shkencave historike – Hulumtues i pavarur.
– Në vitin akademik 2003/04 është regjistruar në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht Fakulteti Filozofik – Departamentin e Historisë, ku ka diplomuar më 15 tetor 2007 me temën: “Blloku Qendror”.
– Në vitin akademik 2008/09 është regjistruar në studimet e nivelit master në  Universitetit të Prishtinës, përkatësisht Fakultetin Filozofik – Departamentin e Historisë – Koha e Re, shek. XIX-XX dhe ka magjistruar në tetor 2011, me temën: “Bashkëpunimi kulturor-arsimor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë (1969-1980”.
– Nga viti adademik 2012/13 i ka të regjistruar  studimet e Doktoratës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, përkatësisht Fakultetin Filozofik – Departamenti i Historisë, drejtimi  Histori Bashkëkohore, me temë: “Çështja e shqiptarëve në Jugosllavi në sfondin e marrëdhëniveve shqiptaro-jugosllave”.
– Në periudhën 2010-2014, mësimdhënës në SHMU “Halit Ibishi”, në Cërnill-Ferizaj;
– Nga viti 2014, punon nëInstitutin e Historisë “Ali Hadri”, në Prishtinë, në pozitën hulumtues i pavarur shkencor shek. XX.
Artikuj:

1.    “Bashkëpunimi i Shqipërisë me Kosovën gjatë viteve 70-ta në fushën e shkencës”, Gjurmime Albanologjike-Seria e Shkencave Historike, Nr.42/2012, Instituti Albanologjikë, Prishtinë 2012;
2.    “Rrethanat politiko-shoqërore në Ferizaj më 1912-1913”, Lufta e Ferizajt kundër pushtimit serb 1912, Ferizaj, 2012;
3.    “Bashkëpunimi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë 1968-1981”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, nr.11, Prizren, 2012;
4.    Importimi i Revistave, gazetave dhe librave nga Shqipëria gjatë viteve 70-ta, Vjetar, nr.49, Agjensia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë 2013;
5.    “Roli i Kosovësnë marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave gjatë viteve 70-ta”, Vjetar, Nr.50, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2014;
6.    “Bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e arsimit gjatë viteve të ’70-ta të shek.XX”,  E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike, Nr.13, Gjakovë , 2014;
7.    “Arsimi dhe kultura shqiptare në Ferizaj 1918-1941”, Kosova, nr.40, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2015;
8.     “Cooperation between Albania and Kosovo in education field during 70’s years of 20th century”, në revistën “Diskutime”, Viti.II, Nr.8, ISSN 1857-825X, Boton Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike dhe Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës, Tetovë 28 Nëntor 2013;
9.    “Reforma agrare dhe kolonizimi në Ferizaj dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, Revista “Scupi”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, nr.12, në Shkup 2015.

1.    Simpoziumi shkencor “ Rezistenca e shqiptarëve të Ferizajt kunder pushtimit serb Tetor 1912”, organizuar nga Kuvendi Komunal i Ferizajt, me rastin e 100 vjetorit të Shtetit Shqiptar,  me kumtesë: Rrethanat politiko-shoqërore në Ferizaj më 1912-1913,  mbajtur më 23 tetor 2012, në Ferizaj;
2.    Konferencë Shekncore Sesion XI Shkencor “Kosova dhe trojet e tjera etnike 100 vjet në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar”, Organizuar nga Shoqata e Intelektualëve mbarëshqiptar “Trojet e Arbrit”, me Kumtesë: Bashkëpunimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, mbajtur më 28 nëntor 2012, me rastin e 100 vjetorit të Shtetit Shqiptar, në Prizren;
3.    Konferenca  e pestë vjetore e shkencës “Java e Shkencës 2013”organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me kumtesë “Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e kinematografisë gjatë viteve të 70-ta të shek.XX”, mbajtur më 2013 në Prishtinë;
4.    Konferencë Ndërkombëtare “ Lufta e Parë Botërore dhe Shqiptarët  (1914-1918), organizuar nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Filozofik, me kumtesë: Zona e pushtimit bullgar gjatë Luftës së Parë Botërore, bashkëautor me Haxhi Ademin, mbajtur më  28 qershor 2014, në Prishtinë;
5.    Konferencë Shkencore – Sesioni XII Shkencor, “Ripushtimi jugosllav i Kosovës dhe trojeve tjera etnike më 1944 dhe qëndresa shqiptare”, organizuar nga Shoqata e Intelektualëve mbar shqiptarë “Trojet e Arbrit”, me kumtesë: “Bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e arsimit gjatë viteve të ’70-ta të shek.XX”,  që do të mbahet më 09 gusht 2014, në Gjakovë;
6.    Simpoziumi Shkencor , organizuar nga Qarku i Kukësit me rastin e 100 vjetorit të Shtetit Shqiptar, me kumtesë: Bajram Curri,  mbajtur më 22 nëntor 2012, në Kukës;
7.    Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “101 vjet Shtet Shqiptar dhe më pas”, organizuar nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtaredhe Studime Ballkanike,  me kumtesë: “Bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e arsimit gjatë viteve ’70-ta të shek.XX, mbajtur më 28 nëntor 2013, në Tetovë;
8.    International Conference WWI the Ottoman Empire and the Balkans, “The position of Albanians in the Austro-Hungarian occupation during World War I”,organizuarnga International University of Sarajevo dheYurtdişiTürkler, që u mbajtënga 17 derimë 19 shtator 2014, nëSarajevë;
9.    Konferencë Shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, me kumtesë: “Reforma agrare dhe kolonizimi në Ferizaj dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, mbajtur më 14-15 tetor 2015, në Shkup.
Historia Bashkëkohore Shqiptare-shek.XX.
Historia e Kosovës e shek.XX

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht dhe serbisht.