Orges Drançolli

Orges Drançolli
Datëlindja: 25.09.1988
Vendlindja: Prishtinë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: Beqar
Adresa: Rr. Sylejman Vokshi, Lam. B, nr.15, Prishtinë.
e-mail: [email protected]

Master i shkencave historike – Hulumtues
– 2008-2011- Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë, Bachellor i Historisë
– 2011- 2013 -Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë, Master (Drejtimi: Koha e Re)
– 2014/15- vazhdon studimet e doktoraturës në Universitetin e Stambollit, Instituti i Shkencave Shoqërore,  Fakulteti i Letërsisë, Departamenti i Historisë së Artit, Doktoratë.
– 2009-2011 – I punësuar në Information Development Initiative në detyrat e punës: Logjistikë, dokumentim, arkivim, krijim të bazave të të dhënave, organizimi i kalsave, etj.
– Instituti i Historisë/ Hulumtues i Pavarur për shek. XIX, 2014- vazhdon.
– 2005 – Pjesëmarrja në Kampin Arkeologjik të Rinisë Ndëretnike, Ulpiana.
– 2009 – Pjesëmarrja në Universitetin Veror, Funeral Archeology.
– 2010- Pjesëmarrja në Universitetin Veror, Traditional Architecture and Documentation Methodologies.
1. Menzelxhiu, T., Muka, A., Shaqiri, A., Drançolli, O; “ Banesë qytetare Bajmaku “, Shtëpitë e rilevuara – The Documented Houses, Arkitektura Tradicionale dhe Metodat e Dokumentimit – Traditional Architecture and Documentation Methodologies, CHwB Kosovo office, Report Series No.15/2010, Prizren.
2. Drançolli, O; “Arti monumental Perandorak Osman”, Monumentet e Kosovës 2, IKMMK, Prishtinë, 2014, 131-151.
3. Drançolli, O; “ Çarshi Xhamia në Prishtinë, rëndesia historike, kulturore dhe fetare“, Trashëgimia Orientale- Islame në Ballkan, punimet nga konferenca shkencore ndërkombtare: “Trashëgimia Orientale-Islame në Ballkan”, Instituti për shkenca humane “Ibni Sina”, Prishtinë, 2015, 387-407.
– Drançolli, F., Drancolli, O; Mahmutbegollajt në rrjedhat e historisë, Simpozium Shkencor,Universiteti i Prishtines, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 24-25 maj2012.
– Drançolli, O; Trashegimia Orientale në Ballkan, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Instituti për shkencat humane :Ibni Sina”, Prishtinë, 10 qershor 2015.
– Java e shkencës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Shkencës dhe i Teknologjisë, Prishtinë, 10-12 maj 2016.
Historia, historia e artit dhe trashëgimia kulturore e periudhës osmane në Kosovë.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht, Turqisht, Italisht. Kroatisht.