Mrika Limani Myrtaj

Mrika Limani Myrtaj
Datëlindja: 13.10.1990
Vendlindja: Prizren
Kombësia: Shqiptare
Vendbanimi: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Master i shkencave historike – Hulumtuese

STUDIMET DOKTORALE | TETOR 2016 – NË VAZHDIM | UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
· Program doktoral në Histori të Kohës së Re dhe Bashkëkohore
· Tema e disertacionit: Lëvizjet antikolonialiste në Kosovë 1941-1999 – Një analizë dialektike e vazhdimësisë
· Nota mesatare gjatë studimeve: 10/10
STUDIMET MASTER | TETOR 2012 – QERSHOR 2014 | UPPSALA UNIVERSITY
· Programi: Studime për Holokaustin dhe gjenocidet
· Tema: The logic of violence in Kosovo during the Second World War
· Nota e temës: VG (Me sukses të shquar)
· Nota mesatare gjatë studimeve: Sistemi suedez i notimit (3.75/4)
STUDIMET BACHELOR | TETOR 2008-NËNTOR 2011 | UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
· Diplomë e Bachelorit në Histori
· Nota e temës: 10/10
· Nota mesatare gjatë studimeve: 9.61/10

HULUMTUES I PAVARUR | INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI” – PRISHTINË | QERSHOR 2012 – NË VAZHDIM
· Hulumtues i historisë bashkëkohore dhe ngjarjeve historike të ndërlidhura me dhunën në masë dhe luftërat në Ballkan.
ASISTENT I ANGAZHUAR | UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” | TETOR 2015 – QERSHOR 2017
· Asistent i angazhuar në Departamentin e Historisë, në programin e nivelit Master në Arkivistikë.

1. Mrika Limani Myrtaj: ‘Franziska A. Zaugg, Albanische Muslime in der Waffen-SS: Von ‘Grossalbanien’ zur Division ‘Skanderbeg’, Ferdinand Schoeningh: Paderbon, 2016, 346 f. (Recension), Kosova, nr. 43, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ – Prishtinë, 2018, fq. 225-230.
2. Mrika Limani Myrtaj: ‘Një vështrim mbi përzgjedhjen gjenetike të popullit në nacionalsocializëm dhe shqiptarët brenda këtij botëkuptimi gjatë Luftës së Dytë Botërore’, Kosova, nr. 43, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ – Prishtinë, 2018, fq. 143-159.
3. Mrika Limani: “Kosovo u Jugoslaviji: Protiv kolonijalnog statusa” në Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2017, fq. 251 – 279.
4. Mrika Limani: ‘The Albanians of Kosovo in Yugoslavia – The struggle for autonomy’, YuHistorija, 2017.
http://www.yuhistorija.com/yug_second_txt01c2.html
5. Mrika Limani: ‘Shqipëria Etnike dhe Shqipëria e Madhe: Një retrospektivë e politikave të huaja që propaganduan përmes sentimentit kombëtar tek shqiptarët (1941-1944)’, Kumtesat nga konferenca vjetore e shkencës ‘Java e Shkencës’ 2016, MASHT, 2017, fq.257-264.
6. Mrika Limani: ‘Lufta e Kosovës e interpretuar nga studiuesit e gjenocidit në revistën The Genocide Forum’, Albanologji, nr. 6, vëll. 2, Instituti Albanologjik, 2016, fq. 337-344.
7. Mrika Limani: ‘Sanije Gashi – Serbian Crimes in Kosovo 1998-1999: Appalling true stories of Albanian women’s suffering told first-hand (Recension)’, Gjurmime Albanologjike, nr. 46, Instituti Albanologjik, 2016, fq. 311-316.
8. Mrika Limani: “Një analizë kuantitative e viktimave të Prizrenit dhe rrethinës gjatë Luftës së Dytë Botërore sipas listës së viktimave të luftës lëshuar nga Këshilli Ekzekutiv Federal i Jugosllavisë (Pjesa e dytë)”, Kosova, nr. 41, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ – Prishtinë, 2017, fq. 177-192.
9. Mrika Limani: “Avancimi i trupave partizane krahas tërheqjes së trupave gjermane në territorin e Kosovës në fund të 1944”, Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe Lufta e Drenicës (1944/1945), Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’, Prishtinë, 2016, fq. 269-277.
10. Mrika Limani: “Një vështrim mbi kontributin e Herman Bernstein në zhvillimin e marrëdhënieve shqiptaro-hebraike, Kumtesat I nga Java e Shkencës 2015, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, Republika e Kosovës, Prishtinë, 2016, fq. 117-121.
11. Mrika Limani: “Paskal Milo, Shqiptarët në Luftën e Dytë Botërore, vëll. 1 (Recension)” Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, nr. 45, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2015, fq. 303-309.
12. Mrika Limani: “Një analizë kuantitative e viktimave të Prizrenit dhe rrethinës gjatë Luftës së Dytë Botërore sipas listës së viktimave të luftës lëshuar nga Këshilli Ekzekutiv Federal i Jugosllavisë (Pjesa e parë, Kosova, nr. 40, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ – Prishtinë, 2015, fq. 245-256.
13. Mrika Limani: “Organizimi i regjimenteve shqiptare pas kapitullimit të Italisë, 1943”, Vjetar, nr. 51, ASHAK, Prishtinë, 2015, fq. 313-328.
14. Mrika Limani: “Qëndrimet politike dhe ideologjike të çetnikëve të Drazha Mihajloviqit ndaj shqiptarëve në Luftën e Dytë Botërore”, Vjetar, nr. 50, ASHAK, Prishtinë, 2014, fq. 393-400.
15. Mrika Limani: “Denald Stefan Prifti, Armiku jude: Një histori e shkurtër e propagandës antijudaike në Gjermani (Recension)”, Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, nr. 43, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2013, fq. 377-380.
16. Mrika Limani: ”The logic of violence in Kosovo during the Second World War: A micro-level analysis”, Working Paper Series, Hugo-Valentin Center, Uppsala University, Uppsala, 2014, http://www.valentin.uu.se/digitalAssets/350/350316_3mrikalimani.pdf.
17. Mrika Limani: “Gjendja e hebrenjve në territoret shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kosova, nr. 37/38, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, KDU 94 (=411.16:496.5)”1941-1945, 2013, fq. 288-304.
18. Mrika Limani: “Disa të dhëna rreth batalionit shqiptar në divizionin e 13-të malor te SS Hanxharit dhe formimi i divizionit të 21-të malor të SS Skënderbeut, Vjetar, 49, Prishtinë, 2013, fq. 287-300 .

Kumtesa të referuara në konferenca

1. Mrika Limani Myrtaj: ‘Modes of thought in Albanian fascist ideology, 1939-1943’, Second Convention of the International Association for Comparative Fascist Studies, Uppsala University, Central European University, 25-27 shtator 2019, Uppsala, Suedi.
2. Mrika Limani: ‘Tipologjia e luftës guerile në Kosovë gjatë viteve 1943-1944’, Java e Shkencës 2018, 18 maj 2018, Prishtinë, Kosovë.
3. Mrika Limani: ‘UÇK-ja në kontekst të luftërave guerile të shekullit XX’, Jasharajt dhe Lufta Çlirimtare, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë, Instituti I Historisë – Tiranë, ITSHKSH, March 2018, Prishtinë.
4. Mrika Limani: ‘The development of guerrilla warfare in Kosovo during 1943’, Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eur-Asian studies in 2017, 12 November 2017, Chicago, U.S.A.
5. Mrika Limani: ‘The appropriation of Enverist dogma in identity construction among Albanians in Kosovo’, Dealing with the Past: Social movements in Kosovo in socialism and 1990s, Alter Habitus, Tetor 2017, Prishtinë, Kosovo.
6. Mrika Limani: “Raportimet për shqiptarët dhe gjendjen e tyre nga i Dërguari Special Ushtarak për Shqipërinë gjatë fundit të vitit 1943”, Seminari X ndërkombëtar i Albanologjisë, 30 shtator – 1 tetor 2016, Universiteti i Tetovës, Tetovë, Maqedoni
7. Mrika Limani: ‘Arsimi islam në Gjakovë midis dy luftërave botërore’, Medreseja ‘Alaudin’ e Prishtinës – 65 vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar 2017, Bashkësia Islame e Kosovës, 18 maj 2017.
8. Mrika Limani: “Shqipëria Etnike dhe Shqipëria e Madhe: Një retrospektivë e politikave të huaja që propaganduan përmes sentimentit kombëtar tek shqiptarët (1941-1944) , Java e Shkencës 2016, 15 maj 2016, Prishtinë, Kosovë.
9. Mrika Limani: “Avancimi i forcave antifashiste krahas tërheqjes së trupave gjermane, 1944, Konferencë shkencore ‘Ripushtimi jugosllav i Kosovës dhe Lufta e Drenicës’, 30 tetor 2015, Prishtinë, Kosovë.
10. Mrika Limani: “Lufta e Kosovës e interpretuar nga studiuesit e lëmisë së gjenocidit në revisten The Genocide Forum”, Java e Albanologjisë, 17 qershor 2015, Prishtinë. Kosovë.
11. Mrika Limani: “Një vështrim mbi kontributin e Herman Bernstein në zhvillimin e marrëdhënieve shqiptaro-hebraike, Java e Shkencës 2015, 14 maj 2015, Prishtinë, Kosovë.
Projekte, seminare dhe punëtori
1. KLASË HULUMTUESE PËR NIVELIN DOKTORAL: QUALITATIVE MEASURES AND THE STUDY OF CIVIL WAR, PEACE RESEARCH INSTITUTE OSLO (PRIO); UNIVERSITY OF OSLO (UIO); NORWEGIAN UNVIERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 24-27 PRILL 2017, OSLO, NORVEGJI
Kurs rreth aplikimit të metodave kualitative në studimin e luftërave civile.
2. YU – HISTORIJA, 2016 – 2017
3. PROJEKT ME FOKUS HULUMTIMET E ME QASJE TË REJA PËR HISTORINË E JUGOSLLAVISË, E MBËSHTETUR NGA MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME TË GJERMANISË.
HTTP://WWW.YUHISTORIJA.COM/PROJECT.HTML
Shpërblime dhe bursa
CIVIL SOCIETY SCHOLAR AWARD OF THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS (2018); GRANT PËR HULUMTIME ARKIVORE NË GJERMANI PËR VITIN 2018
Grant mobiliteti për studentë të doktoratës dhe staf universitar për hulumtues të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në hulumtime ose janë angazhuar në ndonjë formë tjetër në avancimin e debateve publike në komunitetet e tyre duke sfiduar problematika shoqërore, që ka shkaktuar forcimin e studimeve dhe rrjeteve akademike në fushat e tyre.

GRANT PËR MOBILITET AFATSHKURTËR PËR HULUMTIME DHËNË NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS, 2017
UPPSALA UNIVERSITY IPK SCHOLARSHIP (MARS 2012 – QERSHOR 2014)
Mbështetje financiare për studentët që dëshmojnë talent akademik dhe tregojnë interes t’i përkasin qarqeve akademike.
BURSË E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS (DHJETOR 2010 – DHJETOR 2011; DHJETOR 2011 – DHJETOR 2012)
Bursë financiare që i ofron mbështetje studentëve të Universitetit të Prishtinës që kanë vërtetuar ekselencë akademike.
Tryeza shkencore dhe debate publike
HOLOKAUSTI NË KOSOVË DHE RAJON: NJË VËSHTRIM MBI DOKUMENTET HISTORIKE, NGJARJE PUBLIKE, AMBASADA GJERMANE NË KOSOVË DHE FORUMZFD, 27 NËNTOR 2017.
Paneliste
HISTORIA NË TEKSTET SHKOLLORE – DEBAT PUBLIK, YIHR (NISMA E TË RINJVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT), 4 KORRIK 2017
Paneliste
TRYEZË PËR NDER TË 7 VJETORIT TË PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, 16 SHKURT 2015
Pjesëmarrëse me temën: Shtatë vjet pavarësi të shtetit të dytë shqiptar, procese dhe kthesa të domosdoshme në gjeopolitikën rajonale dhe Evropiane
Ligjëratat e dhëna në cilësinë e ligjëruesës vizituese

THE HOLOCAUST AS A STARTING POINT: COMPARING AND SHARING 1, (MEMORIAL DE LA SHOAH, PARIS). 27.03. 2019
Ligjeratë me titull: Violence of the Axis forces in Kosovo during WW2.
AMERICAN UNIVERSITY OF KOSOVA, 18.10.2017
Ligjëratë e dhënë studentëve të Universitet Amerikan në Kosovë në çështjen e Luftës së Dytë Botërore dhe përfshierjen e teorive dhe modeleve bashkëkohore në analizën historike.

Lufta e Dytë Botërore, shekulli i XX, dhuna në masë, gjenocidet, studimet hebraike.

GJUHËT E HUAJA:

SHQIP – GJUHË AMTARE
ANGLISHT – RRJEDHSHËM
GJERMANISHT – AFTËSI SHUMË TË MIRA KOMUNIKIMI DHE SHKRIMI
SUEDISHT – KOMUNIKIM BAZIK
SERBISHT – KOMUNIKIM BAZIK