Miftar Kurti

Miftar Kurti
Data e lindjes: 23.05.1972
Vendi i lindjes: Selac (Komuna e Mitrovicës)
Përkatësia kombëtare: Shqiptar
Gjendja civile: I pamartuar
Adresa: Mitrovicë
e-mail: [email protected]

Magjistër i Shkencave Filologjike, Master i shkencave historike, Hulumtues i pavarur shkencor.(Ma.)

• 2016/17- Studimet e Doktoratës, Universiteti i Prishtinës.

• 2013. Master Histori, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës.

• 2009. Bachelor i Historisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës.

• 2008 . Magjistër i Shkencave Filologjike-Dega e Letërsisë.

• 2001. Fakulteti Filologjik-Dega e Letërsisë.

• Janar 2019-Hulumtues i pavarur shkencor për periudhën fundi i shekullit XX, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.

• 2014-2017. Asistent në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” në lëndët: Histori kombëtare, Historia e arsimit kombëtar, Shkathtësi e mësimit akademik etj.

• 2013-2014. Asistent në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”-Dega Mitrovicë.

• 2013-2017. Drejtor i Bibliotekës Komunale “Latif Berisha” në Mitrovicë.

• 2009-2013. Profesor në Gjimnazin “Frang Bardhi” në Mitrovicë.

• 2009-…Anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës.

• 2002-2019… Anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Mitrovicës “Jakup Ceraja”, anëtar i redaksisë së Revistës letrare “Fjalë e valë”.

• 1999-2009. Major i Trupave Mbrojtëse të Kosovës. Ka kryer këto detyra: Shef i Sektori Ushtarako-Civil, Shef i Zyrës për Informim në TMK, Zëdhënës i TMK-së në Zonën IV Mbrojtëse, Shef i Kabinetit të Komandantit të Zonës IV Mbrojtëse, gjeneral Zymer Halimi.

• 1998-1999. Ndihmëskomandant në Njësinë Speciale të Brigadës 141 “Mehë Uka”. Veteran-Invalid i Luftës së UÇK-së .

• 1995-2000. Arsimtar i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë.

Vepra

1. Miftar Kurti, Monolog shiu, KL “Lumi i Bardhë”, Mitrovicë, 1998.

2. Miftar Kurti, Dasma e Kreshbardhës, SHSHM “Jakup Ceraja”, Mitrovicë, 2007.

3. Miftar Kurti, Poezia e Jakup Cerajës (Autori-teksti-lexuesi), Monografi, Faik Konica, Prishtinë, 2013.

4. Miftar Kurti, Vrojtime historike, Faik Konica, Prishtinë, 2017.

5. Miftar Kurti, Magjia e ligjërimit, Artini, Prishtinë, 2019.

Artikuj

1. “Monografi për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, Kosova, nr.31/32, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2009; “Epoka e re”, 10, 12 prill, 2010.

2. “Një prurje e re për Mitrovicën dhe Shalën e Bajgorës “, Pasthënie e monografisë “Mitrovica dhe Shala e Bajgorës në fokus të historisë” të Fazli Hajrizit, 2011.

3. “Roman-baladë kushtuar Isa Boletinit, “Epoka e re”, 16-18 mas 2010, Prishtinë.

4. “Kosova në poezinë e Dritëro Agollit, Edukologji, Fakulteti i Edukimit, Prishtinë, 2011.

5. “Kontribut i çmuar për historinë dhe historiografinë shqiptare, Kosova, nr.39, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2014.

6. “Çështje të historisë dhe diplomacisë nga këndvështrimi i një historiani, “Shenja”, nr.39, Tetovë (Maqedoni), korrik 2014.

7. “Këmbimi i robërve të luftës mes UÇK-së dhe UJ-së”, Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2015”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë, maj 2015, Prishtinë;

8. “Brigada 141 “Mehë Uka” dhe veprimtaria e saj luftarake”, Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2016”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë, maj 2016, Prishtinë;

9. “Zona Operative Shalës dhe veprimtarie e saj luftarake”, Kosova, nr. 41, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2016;

10. “Shala e Bajgorës në luftë kundër ripushtimit jugosllav të Kosovës 1944-1947”, Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2017”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë, maj 2017, Prishtinë.

11. “Monografi e thukët për marrdhëniet shqiptaro-serbe”, “Fieri profil”, dhjetor 2011, Fier (Shqipëri).

12. “Çështje të historisë dhe diplomacisë nga këndvështrimi i një historiani, “Shenja”, nr.39, Tetovë (Maqedoni), korrik 2014.

13. “Pollogu në dritën e fakteve dhe dokumenteve historike”, Studime albanologjike, nr. 14, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup (Maqedoni), 2017.

14. Zëra Enciklopedik:

-“Brigada 141 “Mehë Uka”; “Mehë Uka-Hero i Kosovës (19…1996)”; “Xhevat Jusufi-Hero i Kosovës (1953-1999)”; “Shemsi Ahmeti-Hero i Kosovës (1969-1999)”; Rrustem Hyseni-Hero i Kosovës (1953-1999)”; Gjeneral Rrahman Rama; Gjeneral Zymer Halimi; Kolonel Hysni Ahmeti”, Fjalori Enciklopedik i Kosovës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Vëllimi 1-2, (Prishtinë: 2018).

15. “Veprimtaria luftarake e UÇK-së sipas shtypit të kohës 1998-1999”, Java e albanologjisë, Instituti Albanologjik-Prishtinë, 2019. (Në proces botimi).

16. “Ushtria Çlirimtare e Kosovës sipas James Pettifer dhe Hanry Perrit”, Instituti i Historisë-Prishtinë, Akademia e Studimeve Albanologjike-Tiranë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2019. (Në proces botimi)

17. “Zona Operative e Shalës sipas shtypit serb dhe malazias 1998-1999”, Gjurmime Albanologjike, Instituti Albanologjik-Prishtinë, 2019. (Në proces botimi).

18. “Zona Operative e Shalës sipas shtypit në Kosovë dhe Shqipëri”, Kosova, nr. …, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2019. (Në proces botimi).

1. Simpoziumi Shkencor “Çlirimi i Kosovës”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Lufta e UÇK-së në Zonën Operative të Shalës”, 12 qershor 2009, Prishtinë.

2. Simpoziumi Shkencor “Mitrovica gjatë viteve 1944-1999”, organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë, Komuna e Mitrovicës. Kumtesë: “Trepça në krijimtarinë letrare në Kosovë”, 4 qershor 2010, në Mitrovicë;

3. Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2014”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë. Kumtesë: “Shtypi shqiptar në Shqipëri për UÇK-në dhe luftën e saj”, maj 2014, Prishtinë;

4. Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2015”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë. Kumtesë: “Këmbimi i robërve të luftës mes UÇK-së dhe UJ-së”, maj 2015, Prishtinë;

5. Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2016”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë. Kumtesë: “Brigada 141 “Mehë Uka” dhe veprimtaria e saj luftarake”, maj 2016, Prishtinë;

6. Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2017”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tenologjisë. Kumtesë: “Shala e Bajgorës në luftë kundër ripushtimit jugosllav të Kosovës 1944-1947”, maj 2017, Prishtinë.

7. Konferencë shkencore ndërkombëtare “Kosova-rruga drejt lirisë”, Instituti i Historisë-Prishtinë, Akademia e Studimeve Albanlogjike-Tiranë, ITSHKSH-Shkup. Kumtesa: “Ushtria Çlirimtare e Kosovës sipas James Pettifer dhe Henry Perrit”, 11 qershor 2019, Prishtinë.

8. Konferencë shkencore “Java e Albanologjisë”, Instituti Albanologjik-Prishtinë. Kumtesa: Veprimtaria e UÇK-së e ZOSH sipas shtypit të kohës (1998-1999)”.

Historia bashkëkohore, kritika historiografike, raportet e historisë me letërsinë etj.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht.