Ardita Hajdari – Buqinca

Ardita Hajdari – Buqinca
Datëlindja: 17 Dhjetor 1987
Vendlindja: Mitrovicë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: E martuar
Adresa: Rruga “17 Shkurti”, Objekti 17, Hyrja 1, Kati 5, nr. 41, Fushë – Kosovë
e-mail: [email protected]

Master i shkencave historike, Hulumtuese e pavarur

2016: Vijon studimet e Doktoratës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, përkatësisht Fakultetin Filozofik – Departamenti i Historisë, programi Histori e Kohës së Re.

2010/2011-2014: Studimet Master në Fakultetin Filozofik, Dega e Historisë për periudhën e Historisë së Kohës së Re.

2006/2007-2010: Studimet themelore Universitare Bachelor në Histori në Fakultetin Filozofik, Dega e Historisë

Nga viti 2011 është e punësuar në Institutin e Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë.
Aktualisht është hulumtuese e pavarur për shek. XIX fillimi i shek. XX.

• Roli i Isa Boletinit në Kryengritjen e vitit 1910 në Kosovë, Instituti i Historisë, “Kosova” nr. 37/38, Prishtinë, 2013.

• Greva e minatorëve të Trepçës dhe solidarizimi. Studentët dhe nxënësit që i than “JO” Serbisë, Revista “Shenja”, nr. 44, dhjetor 2014, Shkup.

• Konferenca Shkencore “Java e Shkencës” 2015, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kumtesë: “Beteja e Kaçanikut në shtypin shqiptar të vitit 1910”, 14 maj 2015, Prishtinë;

• Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë “Të huajt për Shqipërinë dhe shqiptarët”, organizuar nga Universiteti i Tetovës, Tetovë. Kumtesë: “Shqipëria dhe shqiptarët në gjeopolitikën e vitit 1912 sipas revistës politike franceze “Correspondance d’Orient”, 1 tetor 2016, Tetovë, 2017.

• Konferenca Shkencore Revista “Dituria Islame” – (tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese), organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Kumtesë: “Kontributi i historianit Zekeria Cana në revistën Dituria Islame”, më 18-20 nëntor 2016, Prishtinë, 2018;

• Simpoziumi Shkencor “Idriz Seferi – një jetë për Shqipëri (1847-1927), Punimet e Tribunës Shkencore kushtuar jetës dhe veprës së Idriz Seferit në 170 vjetorin e lindjes dhe 90 vjetorin e vdekjes, mbajtur në Gjilan, më 25 mars 2017 , organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, dega në Gjilan. Kumtesë: “Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare deri më 1908”, 25 mars 2017, Gjilan, 2018;

• Konferenca X Ndërkombëtare Shkencore “Sot veprojmë – ruajmë të kaluarën dhe mbrojmë të ardhmen”, organizuar nga Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim. Kumtesë: “Histori e religjionit të shqiptarëve në Shqipërinë e Sipërme 1912-1913”, 24 nëntor 2017, Ulqin, 2018;

• Konferenca Shkencore “Java e Albanologjisë 8/2017”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit sipas historiografisë shqiptare”, 10-12 maj 2017, Prishtinë: 2018;

• Simpoziumi Shkencor “Trepça ndër shekuj”, organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë & Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”. Kumtesë: “Solidarizimi i nxënësve dhe studentëve me Grevën e Minatorëve të Trepçës”, 21 shkurt 2012, Mitrovicë;

• Simpoziumi Shkencor “Roli dhe kontributi i Gjilanit me rrethin në Lëvizjen Kombëtare shqiptare (1878-1912)”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Gjilan. Kumtesë: “Bashkëpunimi i Idriz Seferit me Krerët e Lëvizjes Kombëtare”, 31 tetor 2012, Gjilan;

• Konferenca Shkencore “Java e Shkencës” 2015, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kumtesë: “Beteja e Kaçanikut në shtypin shqiptar të vitit 1910”, 14 maj 2015, Prishtinë;

• Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë “Të huajt për Shqipërinë dhe shqiptarët”, organizuar nga Universiteti i Tetovës, Tetovë. Kumtesë: “Shqipëria dhe shqiptarët në gjeopolitikën e vitit 1912 sipas revistës politike franceze “Correspondance d’Orient”, 1 tetor 2016, Tetovë, 2017.

• Konferenca Shkencore “Java e Shkencës 2017”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kumtesë: “Zhvillimet politike në Mitrovicë gjatë vitit 1912 sipas raporteve dhe telegrameve të konsujve Austro-Hungarez”, 16-19 maj 2017, Prishtinë.

• Konferenca Shkencore “Organizata Xhemijeti dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të shqiptarëve – Shkup. Kumtesë: “Themelimi dhe zhvillimi i veprimtarisë së organizatës Xhemieti dhe kontributi i vëllezërve Draga”, 17 dhjetor 2017, Shkup;

• Konferenca Shkencore “Java e Albanologjisë 8/2017”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit sipas historiografisë shqiptare”, 10-12 maj 2017, Prishtinë: 2018;

• Konferenca Shkencore Revista “Dituria Islame” – (tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese), organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Kumtesë: “Kontributi i historianit Zekeria Cana në revistën Dituria Islame”, më 18-20 nëntor 2016, Prishtinë, 2018;

• Simpoziumi Shkencor “Idriz Seferi – një jetë për Shqipëri (1847-1927), Punimet e Tribunës Shkencore kushtuar jetës dhe veprës së Idriz Seferit në 170 vjetorin e lindjes dhe 90 vjetorin e vdekjes, mbajtur në Gjilan, më 25 mars 2017 , organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, dega në Gjilan. Kumtesë: “Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare deri më 1908”, 25 mars 2017, Gjilan, 2018;

• Konferenca X Ndërkombëtare Shkencore “Sot veprojmë – ruajmë të kaluarën dhe mbrojmë të ardhmen”, organizuar nga Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim. Kumtesë: “Histori e religjionit të shqiptarëve në Shqipërinë e Sipërme 1912-1913”, 24 nëntor 2017, Ulqin, 2018;

• Seminari XII Ndërkombëtar i Albanologjisë “Skënderbeu mes Historisë dhe Letërsisë”, organizuar nga Universiteti i Tetovës, Tetovë. Kumtesë: “Afirmimi i figurës së Skënderbeut gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare përmes shtypit të kohës”, 28 shtator 2018, Tetovë;

• Konferenca Shkencore “Shqiptarët dhe ndërkombëtaret (1912-1926)”, organizuar nga Instituti i Historisë (Akademia e Studimeve Albanologjike) dhe Instituti i Historisë -“Ali Hadri”- Prishtinë. Kumtesë: “Shtypi francez për veprimtarinë e Hasan Prishtinës (1912)”, 25 tetor 2019, Prishtinë.

RECESIONE

• “Kryengritja e vitit 1910 në Kosovë”, Instituti i Historisë i Prishtinës, Prishtinë, 2012 (Recension), botuar në Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, Instituti Albanologjik, nr. 46, Prishtinë, 2016;

Shekulli XIX fillimi i shekullit XX

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht