Agron Islami

Agron Islami
Datëlindja: 8.12.1982
Vendlindja: Gjilan (Shurdhan)
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I Martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Master i shkencave historike, Hulumtues shkencorë për periudhën Osmane.

• Universiteti Istanbul në Turqi, Fakulteti i Gjuhës dhe Letërsisë – Departamenti i Historisë Osmane (Doktorant).
• 2010, Universiteti Sakarya në Turqi, Fakulteti i Gjuhës dhe Letërsisë – Departamenti i Historisë Osmane (Master). Tema:“ 1579 Numarali Rodosçuk (Tekfurdagi) Şer’iyye Sicilinin Transkripsyonu ve Değerlendirmesi (Number of 1579 Rodoscuk (Tekfur dağı) Religious Court Record Transcribtion And Analytical), udhëhequr nga Doç. Dr. Umit Ekin.
• 2006, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filologjik – Departamenti i Orientalistikës (Bachellor). • Tema: “Motivi fetarë në Safahatin e Mehmet Akif Ersojit” udhëhequr nga Prof. dr. Abdullah Hamiti. I graduar: Bachellor i Orientalistikës.
• 2005, 01-30 qershor, Shkolla verore-Yaz Okulu në Universitetin Sakarya, Turqi.

Nga 1 prilli i vitit 2015 Hulumtues i pavarur shkencor për periudhën osmane në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.
2011 – 2012 Mësimdhënës i lëndëve historisë dhe edukate qytetare në kolegjin ISP në Prishtinë.

• “The Role of Albanıan Leaders in the Ottoman State in the Century XVII and the Fall of the Albanian Abdurrahman Abdi Pasha in Budin”, Vizione 31 (Shkup: 2018), 293-298.
• “II. Abdülhamid’in Arnavutlara Karşı Yakınlaşma Siyaseti”, Libri i Kumtesave: Sulltan Abdulhamit II’s Geostrategy and Heritage (Ankara: 2018), 316-322.
• “Dy Betejat e Kosoves (1389-1448) në Përceptimin e Kronistëve Osman”, Albanologji 6/II, (Prishtinë: 2015), 189-196.
• “ Raja e Gjakovës sipas defterit të Xhizjes të vitit 1750”, Kosova 41, (Prishtinë: 2016), 53-67.
• “Roli i Vakëfit Osmane në jeten Ekonomike dhe Sociale – Shembulli i vakëfnames së Mustafa Pashës”, Punimet nga Konferenca ndërkombëtare: Trashëgimia Orientale-Islame në Ballkan (Prishtinë: 2015), 241-249.
• “Politikat e shtrirjes së osmanlinjve në Rumeli dhe në tokat shqiptare gjatë shekujve XIV-XV”, Instituti i Albanologjisë, Prishtinë 2014. (Bashkautorësi)
• “Defterët e Kadiut Osman (Sixhilet)- Një dokument i rëndësishëm për historishkrimin e jetës Sociale dhe Ekonomike të Qyteteve Shqiptare në Shek. 15-19 Shembulli i Manastirit”, MASHT, Prishtinë 2013.
• “Kasabaja e Novobërdës në Defterin e Temettuatit”; revista URA nr.12-13, Tiranë, 2014.
• “Qëndrimi i Malit të Zi ndaj Çështjes Shqiptare sipas Telegrafnameve Osmane” Instituti i Albanologjisë, Prishtinë 2013. (Bashkautorësi).
• “Klasifikimi i Dokumenteve Osmane dhe Urdhri më i lartë i Sulltanit (fermani)”, Vjetari i Kosovës /Nr. 47-48 /, Prishtinë 2012.
• “Kasabaja e Novobërdës sipas Defterit te Temettuatit nr. 11437”, Kosova, Instituti i Historisë, nr.32/33, Prishtinë 2012.

Aktiviteti botues per vitin 2019.

Monografi:

AgronIslami-SelimSelimi, Epitafet në Gjuhën Osmane – Regjioni i Mitrovicës,dëshifrimi dhe përkthimi i tyre, Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë 2019. (177 faqe).

Artikuj të botuar:

– “Kosova’nın Arnavutça Tarih Bibliyografyasında Sultan Mehmed Reşad Dönemi Arnavut Ayaklanmaları (1909-1902)”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, Cilt. II. (İstanbul 2019), 716-728.

– “The Role of Pious Foundations in the Social Life in Rumelia – The Example Names of the Waqfname’sMustafa Pasha,”5.İnternattional Congress on Social Sciences, Proceeding Book (Ankara 2019), 85-90.

• “II. Abdülhamid’in Arnavutlara Karşı Yakınlaşma Siyaseti, Simpoziumi ndërkombëtar: Sulltan Abdulhamit II’s Geostrategy and Heritage, 4-5 tetor 2018 Ankara.
• “Politikat Përafruese të Sulltan Abdylhamitit II ndaj Shqiptarëve”, Konferencë shkencore ndërkombëtare: Lidhja Shqiptare e Prizrenit, Prizren: 10 Qershor 2018.
• ”Kosova Arnavut Bibliografyasında Sultan Mehmet Reşat döneminde Arnavut Ayaklanmaları (1909-1912) / Kryengritjet shqiptare 1909-1912 sipas bibliografisë Shqiptare”,Simpoziumi ndërkombëtar: Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, 2-4 nëntor 2017 Istanbul.
• Roli i udhëheqësve shqiptarë në shtetin Osman gjatë shekullit XVII dhe rënia e Abdurrahman Abdi Pashë Shqiptarit (1686)”.Simpoziumi ndërkombëtar: Armiku Trim, Kahraman, Abdurrahman Abdi Arnavut Pasha, Guvernatori i Fundit Osman i Hungarisë në fundin e shekullit XVII, 28 Janar 2016 Tiranë.
• “Roli i Vakëfit Osmane në jeten Ekonomike dhe Sociale – Shembulli i vakëfnames së Mustafa Pashës”, Konferenca Shkencore ndërkombëtare: “Trashëgimia Orientale – Islame në Ballkan” Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës dhe Instituti për Shkenca Humane Ibni Sina, 10 qershor 2015 Prishtinë.
• “Dy Betejat e Kosovës (1389 dhe 1448) në perceptimin e Kronistëve Osman”.Konferenca Shkencore Java e Albanologjıse – Këndvështrimet e të Huajve i Shqiptarët, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 15-19 qershor 2015 Prishtinë.
• “Lufta e dytë e Kosovës sipas Kronikave osmane dhe Literaturës” (Bashkautorësi me Prof. dr. Iljaz Rexha), Konferenca Shkencore “Beteja e dytë e Kosovës më 1448“ Instituti i historisë “Ali Hadri” – Prishtinë dhe Qendra e Studimeve Albanologjike (QSA) Tiranë, tetor 2015 Prishtinë.
•“The Role of Pious Foundations in the Social Life in Rumelia” 5th International Congress Islamic Civiliyation in the Ballkans, 21-23 May 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
•“Politikat e shtrirjes së osmanlinjve në Rumeli dhe në tokat shqiptare gjatë shekujve XIV-XV”, (Bashkautorësi), Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë”, 2014 Prishtinë.

•“1912-1914 Yılları arasında Arnavutlara karşı Karadağ’ın Tutumu” (Bashkëautorësi), II. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi- II İnternational Congress On the Balkans and Mass İmigration; 23-24 Ekim 2013 İstanbul.

•“Qëndrimi i Malit të Zi ndaj Çështjes Shqiptare sipas Telegrafnameve Osmane”, (Bashkautorësi), Java e Albanologjisë, 21-23 tetor 2013 Prishtinë.

– “The Role of Pious Foundations in the Social Life in Rumelia – The Example Names of the Waqfname’s Mustafa Pasha, 5.İnternattional Congress on Social Sciences, 27-30 Jun 2019, Skopje-Macedonia.

Histori shqiptare e periudhës osmane shek. XIV-XVIII.

GJUHËT E HUAJA:

Turqishte e re, turqishte e vjetër (Osmanishte).