Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
2510, 2022

Marrëveshje bashkëpunimi

By |October 25th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Marrëveshje bashkëpunimi

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshje bashkëpunimi

1210, 2022

Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor

By |October 12th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor Ju njoftojmë [...]

1208, 2022

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

By |August 12th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects), The Institute of History “Ali Hadri”-Prishtina, Prishtina, 2022 Instituti i Historisë-Prishtinë, këto [...]

2904, 2022

Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

By |April 29th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top