Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
2904, 2022

Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

By |April 29th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top