Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
906, 2023

RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES

By |June 9th, 2023|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES për zgjedhjen e kandidatit [...]

1703, 2023

Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova”

By |March 17th, 2023|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova”

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova” Redaksia [...]

1701, 2023

Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

By |January 17th, 2023|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË [...]

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top