Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
1701, 2023

Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

By |January 17th, 2023|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË [...]

1201, 2023

Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

By |January 12th, 2023|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – [...]

1412, 2022

Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

By |December 14th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Raporti i komisionit përzgjedhës - Recensues

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top