Skender Zhitia

Skender Zhitia
Data e lindjes: 04.04.1964
Vendi i lindjes: Llugë – Podujevë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Prishtinë
E-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor shkencore

• 2013–2019 Doktor i shkencave historike, Universiteti i Prishtinës,
• 2005–2007 Magjistër i shkencave të historisë, Universiteti i Prishtinës,
• 1985–1990 Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Filozofik – Departamenti i Historisë,
• 1980–1984 Shkolla e Mesme OBPB për Veprimtari Kulturologjike në Prishtinë,
• 19-23.03.2018 “Programi i Lidershipit Strategjik”, Akademia e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Pejë, Kosovë,
• 30.01.2015 Instituti i Mbrojtjes për Menaxhimin e Resurseve “Kursi i liderëve të lartë për planifikim, programim dhe buxhet”, Shkolla pasuniversitare e marinës, në Monterey Kalifornia, SHBA,
• 31.08.2009 Kursi për oficer të lartë – NATO TRAINING TEAM, Prishtinë,
• 30.03.2012 Kursi i gjuhës angleze në St John University, në qytetin e Yorkut, Britani e Madhe,
• 20.03.2007– 04.06.2008 Kursi për IT – programi ECDL, PTK, Prishtinë,
• 15.12. 2006Shkolla – KOMANDO-SHTABOR, KTD/TMK, Prishtinë,
• 13.12.2006 KFOR KPC COLONEL SEMINAR in KFOR HQ Film City, Prishtinë,
• 21.12.2005 Trajnimi “Zhvillimi i lidershipit të lartë” – MNB(E) KIKPC, Prishtinë,
• 05. 2003 Trajnimi mbi raportin e zëdhënësve me media, Prishtinë,
• 10.01.2003 Kursi për IT në INFO COM, Prishtinë.

• 2018–2019 Gjeneral Brigade, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore/Departamenti i Personelit në Ministrinë e Mbrojtjes (MM),
• 2012–2018 Kolonel, Drejtor i Departamentit të Personelit në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK),
• 2009–2012 Kolonel, Shef i Departamentit për Politika dhe Plane në Komandën e Forcave Tokësore,
• 2003–2009 Kolonel, Shef i Shtabit te Zonës së Pestë të TMK-së,
• 2002–2003 Nënkolonel, Shef i Kabinetit të Komandantit të Zonës së Pestë të TMK-së,
• 2000–2002 Nënkolonel, Shef i Sektorit për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak,
• 1999–2000 Major, Shef i Zyrës për Bashkëpunim me Administratorin Rajonal, UNMIK-un dhe Shërbimin Policor të Kosovës,
• 1998–1999 Pjesëtar i UÇK-së/Zona Operative e Llapit,
• 1992–1998 Profesor i lëndës së historisë në Gjimnazin “Sami Frashëri” Prishtinë,

Botime monografike:
1. Skender Zhitia.“ Dëshmorët e UÇK-së-Zona Operative e Llapit”, “ Dukagjini”Pejë, 2000
2. Skender Zhitia. “ Ushtria Çlirimtare e Kosovës– Zona Operative e Llapit”, “Grafoprint”,Prishtinë, 2008,
3. Skender Zhitia. “Departamenti i Personelit në MFSK 2008-2013”, MFSK, Prishtinë, 2014,
4. Skender Zhitia. “Nga ripushtimi deri në çlirim 1989-1999”,“OfficePrinty”, Prishtinë, 2016,
5. Skender Zhitia. “Mbrojtja Civile pjesë e strukturës së UÇK-së”, “Office Printy”, Prishtinë, 2017.

Artikuj:
1. “Zona Operativ e Llapit”,“ Vjetari” nr. 39-40/2008,
2. “Historiografia bashkëkohore shqiptare mbi ripushtimin e Kosovës, shtator 1944– korrik 1945”, “ Vjetari” nr.43-44/2010,
3. “Aspekte nga jeta dhe vepra e Zahir Pajazitit”,“ Vjetari” nr. 45-46/2011.
4. “Struktura Organizative e mbrojtjes Civile në Zonën Operative të Llapit”, “Kosova” nr. 42/2017.
5. “Kosova përballë gjenocidit të regjimit serb 1998-1999”, Gjurmime albanologjike- Seria e shkencave të historisë, nr. 48/2018, Prishtinë 2018.
6. “Ushtria Çlirimtare e Kosovës 1994-1999”, Studime historike”, VITI LXXII (LV) 3-4/ 2018, Tiranë, 2019.

• 31.01.2001, Tryeza shkencore “Yjet e përflakur në themelet e UÇK-së”, organizuar nga Trupat e Mbrojtjes së Kosovës/ Zona e Pestë e Mbrojtjes.
• 02 – 06.07.2012, Seminari “Forcat e Armatosura në shoqëritë demokratike” Strausberg, Republika Federale e Gjermanisë.
• 02 – 05.06.2014, Konferenca e 55-të Ndërkombëtare e Historisë Ushtarake. Potsdam-Republika Federale e Gjermanisë, organizuar nga Instituti i Historisë Ushtarake të RF të Gjermanisë,
• 2017, Konferencë, “FSK dhe partnerët ndërkombëtarë”, organizuar nga Ministria e FSK-së/MM-së,
• 14.11.2017, Konferencë, “NATO dhe Ballkani Perëndimor: Dinamikat regjionale në sigurisë globale”, Prishtinë, organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS).

• Historia bashkëkohore (shek XX),
• Historia e Kosovës gjatë fund shekullit XX, lufta çlirimtare e Kosovës, Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) 1994-1999, Zona Operative e Llapit (ZOLL).

GJUHËT E HUAJA: