Mead Osmani

Mead Osmani
Datëlindja: 07.01.1984
Vendlindja: Vranjë
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: i martuar
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor shkencorë

2003-2007 Bachelor, Dega e Orientalistikës, Universiteti i Prishtinës, Kosovë.
2009-2011 Master, Departamenti i Shkencave Sociale, Dega e Historisë dhe Artit Islam (Periudha Osmane), Universiteti Uludağ, Bursa-Turqi. Tema: “XIX. Yüzyılda Niş Sancağı” (Sanxhaku i Nishit në shekullin XIX).
2011- 2018 Doktoraturë, Departamenti i Shkencave Sociale, Dega e Historisë dhe Artit Islam (Periudha Osmane); Universiteti Uludağ, Bursa-Turqi. Tema: “Arşiv Belgelerinegöre Niş Sancağı (1839-1878)” – (Sanxhaku i Nishit sipas dokumenteve arkivore osmane (1839-1878).

• Nga viti 2018 punon në Institutin e Historisë “AliHadri” – Prishtinë.
• Nga viti 2018, anëtarë internacional i redaktimit (İnternationalEditorialBoard) në revistën shkencore ndërkombëtare: “Rumeli İslam AraştırmalarıDergisi” Edrene, Turqi.
• Nga viti 2013, anëtar i redaktimit (EditorialBoard)të revistës shkencore ndërkombëtare: “The Jurnalof BalkanStudies” Bursa, Turqi.
• Recensent në Librin “Tërrnovci Nëpër Shekuj – Monografi” të Autorit Sali Salihu, NehatRamizi, botuar nga Instituti Albanologjik në Prishtinë, 2015.
• Recensent ne Librin “TerraIllyricum” të autorit Faton Krasniqi, botuar në Prishtinë, 2015.

Monografi:
• Katalogu i Dokumenteve Osmane në Arkivin Komunal të Prishtinës, Komuna e Prishtinës, Arkivi Komunal i Prishtinës,Prishtinë 2019 (Bashkautor).

Artikuj:

• Osmanlı DevletiDönemindeNişSancağı, (Sanxhaku i Nishit gjatë periudhës së Shtetit Osman),The JurnalofBalkanStudies,Vëllimi: 3, Nr: 1 / 2012, f. 27-39, Bursa, Turqi.
• The Kaza ofPreşevoAccording to the Salnameof the VilayetofKosovo in 1896 (H. 1314), The JournalofBalkanStudies, Vëllimi: 6, Nr: 1 / 2015, f. 49-61, Bursa, Turqi.
• Balkanlar’daEğitim-ÖğretimKurumları: XIX. yüzyılNişSancağı Örneği1, (Institucionet edukativo-arsimore në Ballkan: shembulli i Sanxhakut të Nishit të shekullit XIX), Revista İSTEM, Vëllimi Nr: 32, f. 219-230, 2018, Konja-Turqi.
• Shpërnguljet, shkaqet dhe dhuna ndaj popullsisë së Sanxhakut të Nishit (1877-1878), Revista URA, Nr: 14, f. 54-65, 2019, Tiranë.

PROJEKTET SHKENCORE:

• 2013 bashkëpunëtorë në projektin me titull “ArşivBelgelerineGöre XIX. yy’daNişSancağı” (Sanxhaku i Nishit në shekullin XIX. sipas arkivave Osmane) në qendrën për hulumtime shkencore BAP (BilimselAraştırmaProjeleri Birimi ProjeNo: HDP(D)-2013/49) pranëUniveristetitUludağ në Bursa të Turqisë.
• Historia e Kosovës, InstitutiiHistorisë “Ali Hadri”-Prishtinë.

1. Kazaja e Preshevës sipas Salnames (Vjetarit) të Vilajetit të Kosovës së vitit 1896, Kumtesë e lexuar në Konferencën shkencore: Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, dje, sot dhe nesër, më 20-21 Nëntor 2013, e botuar në vitin 2015, nga Institutin Albanologjik në Prishtinë dhe Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës).
2. Popullsia e sanxhakut të Nishit dhe shpërngulja e tyre në çerekun e fundit të shekullit XIX, kumtesë e lexuar në Javën Albanologjike më 10-12 Maj 2017 në Prishtinë, e botuar më 2018 në vëllimi II, “Albanologji 8”.
3. Shkolla e parë Islahhane së bashku me institucionet edukativo-arsimore në sanxhakun e Nishit të shekullit XIX, Kumtesë e lexuar në Konferencën shkencore: “Medreseja Alauddin e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar”, më 17-19 Maj 2017, në Prishtinë, e botuar më 2018.
4. XIX. YüzyıldaNişSancağı’ndaSürgünler” (Shpërnguljet nga Sanxhaku i Nishit në shekullin XIX.) Kumtesë e lexuar në kongresin për shkencat sociale , organizuar nga Universiteti Hacıttepe, 16-17 Maj 2015 në Ankara, Turqi.
5. XIX. AsırNişSancağındaEğitim-ÖğretimMüessesleriyleBirlikteİlkIslahhaneninKuruluşu, Kumtesë e lexuar në Konferencën shkencore ndërkombëtare, 5. InternationalCongresson Social Sciences, June27-30 2019, InternationalBalkanUniversity, e botuar më 2019,Shkup-Maqedonia e Veriut.

Periudha Osmane (Shekulli XIX)

GJUHËT E HUAJA:

Turqisht, Serbisht, Anglisht.