Luan Tetaj

Luan Tetaj
Datëlindja: 02.09.1980
Vendlindja: Deçan
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Rr. Isa Kastrati NNP Universal Lamela L1-4/C
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor shkencor

Shkollën fillore e kreu në Lumbardh, e të mesme në gjimnazin “Vëllezërit Frashëri” në Deçan. Fakultetin Filozofik, Dega e Historisë e përfundoi më 12 shkurt 2004, në Universitetin e Prishtinës. Në këtë Fakultet mbaroi studimet master, më 3 qershor 2009, me temën: “Ndikimi i iluminizmit frëng në Rilindjen Kombëtare Shqiptare”. Ka doktoruar në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Prishtinës më 12 qershor 2018, me temën: “Kuvendet ndërballkanike dhe shqiptarët në shek. XVI-XVII”. Nga viti 2009 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë. Fusha e ngushtë e interesimit të tij është periudha e shek. XVI-XVIII. Luan Tetaj ka marrë pjesë në simpoziume e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka marrë pjesë në disa projekte shkencore në Kosovë. Ka të botuar një numër studimesh shkencore në revistat shkencore në Kosovë, Shqipëri, Rumani, Austri, Angli dhe Amerikë. Luan Tetaj është zgjedhur në gradën bashkëpunëtor shkencor-profesor asistent.  Që nga dhjetori i vitit 2009, punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë.

• Gjurmime arkeologjike Butrint 2003/ 2004, me Institute of World Archaeology Britani e Madhe dhe Institutit i Arkeologjik në Tiranë. Tetovë 2008, Misioni Arkeologjike, Maqedoni-Shqipëri- Kosovë. Apoloni 2008/2009, Misioni Arkeologjik shqiptaro-gjerman.
• Qe nga data 01.12.2009, punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.

Punime në revistat vendore

7. KRYENGRITJET E KELMENDASVE NE SHEK. XVII, Gjurmime Albanologjike, Seria e Shkencave Historike, Nr. 47, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2017, f. 79-96. http://institutialbanologjik.com/index?SID=19&LID=2&AID=1175&Ctype=18ACatID=15)

8. PEJA GJATË SHEKUJVE XVI-XVII, Gjurmime Albanologjike, Seria e Shkencave Historike, Nr. 46, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, f. 69-82. (http://institutialbanologjik.com/index?SID=19&LID=2&AID=1175&Ctype=18ACatID=15)

9. PROJEKTET E MARK GJINIT PËR ÇLIRIMIN E SHQIPËRISË (1596-1607), Revista KOSOVA Nr.46 Prishtinë, 2022.

10. MARRËDHËNIET SHQIPTARO MALAZEZE NË LUFTËN KUNDËR PUSHTIMIT OSMAN NË SHEK. XVII, Kosova, Nr. 44, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2020.

11. THEMELIMI I KAZERMËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS – BARAN 1998, Jasharajt dhe lufta çlirimtare, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2020.

12. NDIKIMI I IDEVE ILUMINISTE TE ARBËRESHET E ITALISË, Revista KOSOVA Nr. 31/32, Prishtinë, 2009. F. 327-333.

13. LINDJA E NACIONALIZMIT SHQIPTAR NË SHEKULLIN XIX, Revista KOSOVA Nr. 33/34, Prishtinë, 2010. F. 323-331.

14. KOSOVA NË VEPRAT E AMI BOUÉS, VJETARI, Nr. 43/44, Prishtinë, 2010. F. 270-279.

15. ILUMINIZMI VOSKOPOJARË NË SHEKULLIN XVIII, Revista KOSOVA Nr. 35/36, Prishtinë, 2011. F. 109-119.

16. KRIMET MALAZEZE NË LUGUN E BARANIT NË VITIN 1913, Revista VJETARI, Prishtinë 2012. F. 285-298.

17. GJENOCIDI MALAZEZ NË GJAKOVË NË VITIN 1913, Revista KOSOVA Nr. 37/38 Prishtinë, 2013. F. 237-245.

18. BETEJA E VRANOCIT E VITIT 1998, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren, 2013. F. 719-722.

19. SHQIPTARËT DHE REFORMAT E TANZIMATIT NË FILLIM TË SHEKULLIT XIX, Revista KOSOVA Nr. 39 Prishtinë, 2014. F. 83-94.

20. ORGANIZIMIT USHTARAK NË KOSOVË (1991-1999), Revista VJETARI, Nr. 50 Prishtinë, 2014. F. 467-486.

21. BETEJA E KUSARIT E VITIT 1945, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren, 2015.

Recension

• Recension, Joran Veseniuesi – Sëmundja mistike (për helmimet 1990), përkthyer nga suedishtja në shqip, botuesi «Shota», Gislaved – Suedi, Revista KOSOVA Nr. 35/36. F. 509-512.

PROJEKTET SHKENCORE:

• Fjalori Enciklopedik i Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, autor (23), zërave.

• Historia e Kosovës, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë.

• Leksikon, të burgosurit politikë shqiptarë në Jugosllavi 1944-1999, Amza e Lirisë, Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, autor (40), zërave.

1. “POPULATION OF KOSOVO DURING 16TH – 17TH CENTURIES“, 10th International Conference The Danube – Axis of European Identity, Danubius University of Galati, Romania, Cahul State University “B.P. Hasdeu”, Republic of Moldova, Izmail State Liberal Arts University, Ukraine, University of Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria, EDUCONS University, Serbia, Kyiv University of Culture and Arts, Ukraine, Kyiv University of Culture, Ukraine, Ukraine, on June 29th, 2020.

2. “QËNDRESA E ARMATOSUR E PEJËS DHE E RUGOVËS KUNDËR MALIT TË ZI DHE SERBISË MË 1918-1919“, Simpozium shkencor “100-vjetori i masakrës së Malit të Zi dhe të serbisë në Shtupeq dhe në katunde të tjera të Rugovës, më 1919, i organizuar nga Universiteti “Haxhi Zeka”-Pejë dhe Klubi i Intelektualëve Universitarë të Rugovës, Pejë, 14 shkurt, 2019.

3. “PEJA GJATË SHEKUJVE XVI, XVII DHE XVIII“, Seminarin XVIII ndërkombëtar të Albanologjisë, mbajtur më 25-26 shtator – Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2014.

4. “KOSOVA NË VEPRAT E AMI BUES NË SHEK. XIX“, Seminari XI ndërkombëtar i Albanologjisë, mbajtur më 29-31 shtator, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2016.

5. “MANASTIRI I DEÇANI”, Simpoziumin shkencor ‘’Deçani ndër shekuj”, 23 prill, Deçan, 2014.

6. “POPULLSIA E KOSOVËS GJATË SHEKUJVE XVI-XVIII”, Konferencë Shkencore “Java e Shkencës” 14–18 maj Prishtinë, 2013.

7. “DEKLARATA KUSHTETUESE DHE KUSHTETUTA E KAÇANIKUT NË SHTYPIN E KOHËS”, Kumtesë me rastin e 20-vjetorit të shpalljes së Kushtetutës së Kaçanikut, mbajtur më 2 korrik 2010 në lokalet e Fakultetit Filologjik në Prishtinë.

8. “BETEJA E KUSARIT E VITIT 1945”, Simpoziumin shkencor, sesioni i XII shkencor, ‘’Ripushtimi jugosllav i Kosovës, i viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare’’ mbajtur më 9 gusht, Gjakovë, 2014.

Historia e shekullit XVI, XVII, XVIII dhe XIX.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht,  dhe njohuri elementare të gjuhën frënge.