Luan Tetaj

Luan Tetaj
Datëlindja: 02.09.1980
Vendlindja: Deçan
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Rr. Isa Kastrati NNP Universal Lamela L1-4/C
e-mail: [email protected]

Doktor i Shkencave Historike, Hulumtues i pavarur

Shkollën fillore e kreu në Lumbardhë, ndërsa shkollën e mesme, e kreu në Gjimnazin «Vëllezërit Frashëri» në Deçan. Në vitin akademik 1999/2000 është regjistruar në Fakultetin Filozofik – Dega e Historisë në Universitetin e Prishtinës. Në këtë fakultet ka diplomuar më 12.02.2004 me temën: «Roli i Shteteve të Bashkuar të Amerikës në epilogun e Luftës së Dytë Botërore». Në vitin akademik 2004/2005 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, filloi studimet Master në periudhën Koha Moderne shek. XVI-XIX, ku diplomoi më 03.06.2009, me temën: «Ndikimi i iluminizmit frëng në Rilindjen Kombëtare Shqiptare». Në vitin akademik 2012/2013 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, Departamenti – Historisë është regjistruar në studimet e Doktoratës, ku diplomoi më 12/06/2018, me temën: «Kuvendet Ndërballkanike dhe shqiptarët në shek. XVI-XVII».
Që nga dhjetori i vitit 2009, punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.

• Gjurmime arkeologjike Butrint 2003/ 2004, me Institute of World Archaeology Britani e Madhe dhe Institutit i Arkeologjik në Tiranë. Tetovë 2008, Misioni Arkeologjike, Maqedoni-Shqipëri- Kosovë. Apoloni 2008/2009, Misioni Arkeologjik shqiptaro-gjerman.
• Qe nga data 01.12.2009, punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë.

PUNIMET E BOTUARA NË REVISTA SHKENCORE

Punimet ndërkombëtare

• THE PROJECTS OF NIKOLLE MEKAJSHI PRESENTED TO THE EUROPEAN CHANCELLERIES FOR THE LIBERATION OF ALBANIA, 1601-1610, International Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 8, number 1, January 2018, ISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online), f. 206-211. Center for Promoting Ideas, Louisville, USA, http://www.ijhssnet.com/

• INTEREGIONAL ASSEMBLY OF MAT 1594, Human and Social Studies, Volume, 7, Issue 1. (mar 2018), The Journal of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania, f. 13-25. https://www.degruyter.com/view/j/hssr.2018.7.issue-1/issue-files/hssr.2018.7.issue-1.xml

• THE CONVENTION OF DUKAGJIN OF 1602, Academic Journal of Business, Administration, Low and Social Sciences, Vol. 3, No. 3, November, 2017, ISSN (print) 2410-3918, (online) 2410-8693, Impact Factor-2410-3918, IIPCCL Publishing, Graz, Austria, f. 217-223. http://iipccl.org

• KUVENDET NDËRKRAHINORE TË KUÇIT 1614, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Studime Historike, Nr. 3-4, ISSN, 0563-5799, Tiranë, 2017. https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Studime+Historike

• KRYENGRITJET E KELMENDASVE NE SHEK. XVII, Gjurmime Albanologjike, Seria e Shkencave Historike, Nr. 47, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2017, f. 79-96. http://institutialbanologjik.com/index?SID=19&LID=2&AID=1175&Ctype=18ACatID=15)

• PEJA GJATË SHEKUJVE XVI-XVII, Gjurmime Albanologjike, Seria e Shkencave Historike, Nr. 46, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, f. 69-82. (http://institutialbanologjik.com/index?SID=19&LID=2&AID=1175&Ctype=18ACatID=15)

Punime në revistat vendore

• NDIKIMI I IDEVE ILUMINISTE TE ARBËRESHET E ITALISË, Revista KOSOVA Nr. 31/32, Prishtinë, 2009. F. 327-333.

• LINDJA E NACIONALIZMIT SHQIPTAR NË SHEKULLIN XIX, Revista KOSOVA Nr. 33/34, Prishtinë, 2010. F. 323-331.

• KOSOVA NË VEPRAT E AMI BOUÉS, VJETARI, Nr. 43/44, Prishtinë, 2010. F. 270-279.

• ILUMINIZMI VOSKOPOJARË NË SHEKULLIN XVIII, Revista KOSOVA Nr. 35/36, Prishtinë, 2011. F. 109-119.

• KRIMET MALAZEZE NË LUGUN E BARANIT NË VITIN 1913, Revista VJETARI, Prishtinë 2012. F. 285-298.

• GJENOCIDI MALAZEZ NË GJAKOVË NË VITIN 1913, Revista KOSOVA Nr. 37/38 Prishtinë, 2013. F. 237-245.

• BETEJA E VRANOCIT E VITIT 1998, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren, 2013. F. 719-722.

• SHQIPTARËT DHE REFORMAT E TANZIMATIT NË FILLIM TË SHEKULLIT XIX, Revista KOSOVA Nr. 39 Prishtinë, 2014. F. 83-94.

• ORGANIZIMIT USHTARAK NË KOSOVË (1991-1999), Revista VJETARI, Nr. 50 Prishtinë, 2014. F. 467-486.
.
• BETEJA E KUSARIT E VITIT 1945, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren, 2015.

Recension

• Recension, Joran Veseniuesi – Sëmundja mistike (për helmimet 1990), përkthyer nga suedishtja në shqip, botuesi «Shota», Gislaved – Suedi, Revista KOSOVA Nr. 35/36. F. 509-512.

PROJEKTET SHKENCORE

• Fjalori Enciklopedik i Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, autor (23), zërave.

• Historia e Kosovës, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë.

• “PEJA GJATË SHEKUJVE XVI, XVII DHE XVIII“, Seminarin XVIII ndërkombëtar të Albanologjisë, mbajtur më 25-26 shtator – Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2014.

• “KOSOVA NË VEPRAT E AMI BUES NË SHEK. XIX“, Seminari XI ndërkombëtar i Albanologjisë, mbajtur më 29-31 shtator, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2016.

• “MANASTIRI I DEÇANI”, Simpoziumin shkencor ‘’Deçani ndër shekuj”, 23 prill, Deçan, 2014.

• “POPULLSIA E KOSOVËS GJATË SHEKUJVE XVI-XVIII”, Konferencë Shkencore “Java e Shkencës” 14–18 maj Prishtinë, 2013.

• “DEKLARATA KUSHTETUESE DHE KUSHTETUTA E KAÇANIKUT NË SHTYPIN E KOHËS”, Kumtesë me rastin e 20-vjetorit të shpalljes së Kushtetutës së Kaçanikut, mbajtur më 2 korrik 2010 në lokalet e Fakultetit Filologjik në Prishtinë.

• “BETEJA E KUSARIT E VITIT 1945”, Simpoziumin shkencor, sesioni i XII shkencor, ‘’Ripushtimi jugosllav i Kosovës, i viseve tjera (1944) dhe qëndresa shqiptare’’ mbajtur më 9 gusht, Gjakovë, 2014.

Historia e shekullit XVI, XVII, XVIII dhe XIX.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht,  dhe njohuri elementare të gjuhën frënge.