Kosovar Basha

Kosovar Basha
Datëlindja: 20.05.1989
Vendlindja: Prishtinë
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile : I pamartuar
Adresa: Prishtinë, Rruga Hajdar Dushi, Objekti 1/A, Hyrja 1, Kati 4, nr.10.
Email: [email protected]
Tel: +383 49 160 221

Doktor i shkencave historike, Hulumtues i pavarur për shek.XX

Studimet universitare i vijoi në Universitetin në Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë ku u diplomua në vitin 2010 me temën “Dyndjet Sllave”. Studimet pasuniversitare i vijoi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë, drejtimi – Koha e Re. Në vitin 2013 mbrojti tezën e masterit “Peja sipas historisë gojore në vitet 1989-1999”.
Studimet e doktoranturës i vijon në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi”, Instituti i Historisë Nacionale në Shkup. Në vitin 2021 mbrojti disertacionin e doktoratës “Cultural, educational and scientific aspects of albanian press in SFR Yugoslavia 1974-1991”.

Nga viti 2012 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë. Është hulumtues i pavarur për shek.XX në Departamentin e Historisë Bashkëkohore të Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë.

1. Pozita e punëtorëve kosovarë në botën e jashtme në fund vitet 70-ta të shek.XX, “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, nr.12, Prizren-Gjakovë, 2015 ;

2. Këmbimi tregtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë viteve të 70-ta të shek.XX, “Fakti shkencor”, Revistë hulumtuese-shkencore, nr. 2, Prishtinë, 2015 ;

3. Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në vitin 1979, “VJETAR” nr. 51, Prishtinë, 2015 ;

4. Bashkëpunimi i Kosovës me disa vende evropiane në vitin 1981, “Gjurmime albanologjike” – seria historike nr/45, Prishtinë, 2015 ;

5. Specializimi i pedagogëve shqiptar nga Kosova në Shqipëri gjatë viteve 1971-1975, Balcan Journal of Interdisciplinary Research, vol.2. No.1: May 2016 ;

6. Marrëdhëniet kulturo-arsimore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë periudhës janar-mars 1981, “ E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike” nr.13, Prizren, 2016 ;

7. The scientific cooperation between Kosovo and Albania during 1968, European Academic Research Journal, Volume IV, Issue XII Of March, 2017 ;

8. The historical context of Peja’s economic development in 1973, European Academic Research Journal, Volume V, Issue I Of April, 2017 ;

9. Bashkëpunimi kulturo-arsimor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë viteve 1970-1971, Balcan Journal of Interdisciplinary Research, Vol.3. No.1: May 2017 ;

10. Cultural-Educational Aspects according to Jehona Magazine during 1974, European Academic Research Journal, Volume VI , Issue III Of June, 2018 ;

11. Children’s press in Albanian language in SR Macedonia (1974-1991), European Academic Research Journal, Volume: VII Issue: VIII Of November, 2019 ;

12. Cultural, educational and scientific aspects in newspaper “Flaka e Vllaznimit” (1974-1991), European Academic Research Journal, Volume: VII Issue: IX Of December, 2019.

Autor i 12 zërave të vegjël, “Fjalori Enciklopedik i Kosovës, vëllimet I-II”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2018.

Historia bashkëkohore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek.XX, Historiografia.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht, Serbo-kroatisht.