Emine Kalaja – Hajdari

Emine Kalaja – Hajdari
Datëlindja: 22. 11. 1978
Vendlindja: Prishtinë
Kombësia: Shqiptare
Gjendja civile: E martuar
e-mail: [email protected]

Bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Historisë, Prishtinë

• 2011-2016, studimet doktorale pranë Qendrës për Studime Albanologjike, Tiranë, Instituti i Arkeologjisë
• 2004/2005-2010, studimet master në Fakultetin Filozofik, Dega Histori
• 1998/1999-2004, studime themelore në Fakulteti Filozofik, Dega Histori

• 2010-vazhdon, Bashkëpunëtore shkencore/antikë (Instituti i Historisë “Ali Hadri”), Prishtinë
• 2008-2010, Administratore në MMPH (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor), Prishtinë
• Prill-Dhjetor 2003, Asistente e Hulumtimeve në KODI (Instituti për Hulumtim dhe Dokumentim), Prishtinë

Botime monografike:

• Emine Kalaja-Hajdari, Shndërrimet në Dardani gjatë periudhës romake (proceset ekonomike, social-politike dhe kulturore), IHP, Prishtinë, 2017.

Artikuj:

• Trashëgimia arkeologjike në Komunën e Deçanit, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike, Instituti Albanologjik, 48, 2018, 51-57

• Kulti i Jupiter Dolichenus në Dardani, “KOSOVA”, 43, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2018, 19-24

• Procesi i urbanizmit në Dardani gjatë periudhës romake, Java e Shkencës, 2016, MASHT, Prishtinë, 2017, 221-225.

• Autorët antikë për ekonominë dardane, Java e Albanologjisë, 2015, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, 327-329.

• Overview of ethnic structure of Dardania during the roman period, Anglisticum Journal (IJLLIS) Volume: 5/ Issue: 2, 2016, 33-37.

• Socio-political and economic changes in Dardania during the roman reign, D i s k u t i m e | VOL. 4 | NO. 18 | 2015, Center for International Realations and Balkans’ Studies the Albanian Diplomatic Academy, Tetovo, 45-51.

• Église et martyria chrétiens du Kosovo. Un exemple unique de complexe paléochrétien dans la forteresse d’Harilaq, Page: 44-51, Archéologia n° 531, ISSN: 0570-6270, Saint-Étienne / France, 2015a, 44-51.

• Qarkullimi monetar gjatë periudhës romake në pjesën qendrore të Dardanisë, “KOSOVA”, 37/38, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2013, 50-57.

• Stacionet beneficiare (stationes beneficiarii) në pjesën qendrore të Dardanisë, “KOSOVA”, 35/36, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2011/2012, f. 49-55.

• Zyrtarët e periudhës romake të paraqitur në monumentet epigrafike të zbuluara në territorin e Kosovës, “KOSOVA” 33-34, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2010/2011, 351-366.

• Prania e elementit ilir në administratën e periudhës romake i dëshmuar në monumentet epigrafike nga territori i Kosovës, botuar në “VJETARI” i Arkivit të Kosovës nr. 43/44, Prishtinë, 2010, 225-231.

RECENSIONE

• Jupiter Propulsator, Ilir Culaj, Endrit Smajli, “Buletini”- Revistë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës, 2019.

HULUMTIME

• 2018, Biblotheque du centre L’UMER 5189-Historire e sources des mondes antiques, Lyon/Francë.

LIGJERATA

• Mardi 25 juin 2019, 16-18h, Quelques inscriptions romaines inédites du Kosovo, (avec Emine Kalaja-Hajdari, Instituti i Historisë, en partenariat avec l’Atelier épigraphique), Paris, Francë

PROJEKTE SHKENCORE

• Historia e Kosoves, Instituti i Historisë, Prishtinë

• Fjalori Enciklopedik i Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2018, Java e shkencës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë, tema: Adhurimi i kultiti të Jupiterit në Ulpianë

• 2018, “Les cultes de l’Adriatique (IIIe s. a.C. – VIIe s. a.C.)”, Instituti i Arkeologjisë (ASA) në bashkëpunim me Shkollën Franceze të Romës, Universitetin e Bordosë (Francë), Tiranë-Durrës, tema: Worship of oriental Cults in Dardania during the roman period.

• 2018, L’UMER 5189-Historire e sources des mondes antiques, Lyon/Francë, “Epigraphie grecque consacree aux inscriptions retrouvees dans les Balkans”, tema: Inscriptions greques retrouvees sur le territoire du Kosovo

• 2017, Java e shkencës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë, tema: Romanizimi në Dardani – anët kulturore

• 2016, Java e shkencës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë, tema: Procesi i urbanizimit në Dardani gjatë periudhës romake

• 2015, Java e Albanologjisë, “Këndvështrimet e të huajve mbi shqiptarët”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, tema: Autorët antikë për ekonominë dardane

• 2015, “Demokracia në Evropën juglindore”, Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike-Universiteti i Prishtinës, tema: Ndryshimet social-politike dhe ekonomike e kulturore në Dardani në periudhen romake

• 2014, “Deçani nder shekuj”, Lidhja e Historianëve të Kosovës, “Ali Hadri”, tema: Trashëgimia arkeologjike e Deçanit

• Qershor 2014, “Trashëgimia Kulturore e Regjionit të Mitrovicës-Dikur dhe Sot në Realitetin e Kosovës Mitrovicë, tema: Trashëgimia arkeologjike e Mitrovicës

Historia e Antikitetit-Periudha romake

GJUHËT E HUAJA:

Angleze, serbe.