“KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945”

2022-11-08T14:07:37+00:00

“KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945” Dr. Haxhi Ademi Monografia trajton ngjarje, personalitete dhe fenomene shumëdimensionale politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore-arsimore, që e kanë karakterizuar Kosovën gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në këtë monografi paraqitet një skemë e përgjithshme e Kosovës nën sundimin e Mbretërisë Jugosllave në vitet 30-të të shek. XX; shpaloset situata ndërkombëtare [...]

Comments Off on “KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945”

ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939

2022-11-08T14:04:50+00:00

ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939 Dr. Skender Lutfiu Në këtë monografi është pasqyruar në mënyrë objektive trajtimi i çështjes së shqiptarëve në Jugosllavi në kuadër të marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë në periudhën ndërmjet Dy Luftërave Botërore. Mbi bazën e burimeve të shumëllojshme, autori ka zbërthyer në [...]

Comments Off on ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939

Marrëveshje bashkëpunimi

2022-10-25T14:59:15+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshje bashkëpunimi

Comments Off on Marrëveshje bashkëpunimi

Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor

2022-10-12T17:49:39+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor Ju njoftojmë se në bazë të shkresës së MASHTIT me datë 30.09.2022, numër 01B/3548, Këshilli Drejtues i Institutit të Historisë “Ali Hadri”, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-135 për [...]

Comments Off on Njoftim për anulimin e konkursit për drejtor

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

2022-08-25T07:43:27+00:00

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects), The Institute of History “Ali Hadri”-Prishtina, Prishtina, 2022 Instituti i Historisë-Prishtinë, këto ditë nxori nga shtypi botimin e librit të punonjësit shkencor të këtij institucioni, dr Kosovar Basha. Autori në monografinë “The development of the Albanian press in [...]

Comments Off on Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-06-03T07:26:08+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje K O N K U R S 1. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XX vek - [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

2022-04-29T20:14:50+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

Comments Off on Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-04-05T07:21:19+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S Drejtor të Institutit të Historisë “Ali Hadri” Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim: 1. Të jetë doktor i shkencave të historisë, përkatësisht t’i plotësojë kushtet për [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-04-05T07:18:46+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) Këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës - zgjedhje/rizgjedhje 2. 1 (Një) Bashkëpunëtor i lartë shkencor për periudhën e shek.XX – zgjedhje/rizgjedhje 3. 1 (Një) Bashkëpunëtor [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top