KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:47:48+00:00

KONKURS Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   K O N K U R S 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX – zgjedhje 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën moderne osmane (osmanolog) -zgjedhje K O N K U [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-02T18:11:59+00:00

  Në këtë vëllim të kësaj përmbledhjeje janë përfshi dokumente me rëndësi të dorës së parë, që përfshijnë harkun kohor tetor 1944 – qershor 1948. Pjesa më e madhe e dokumenteve janë të fushës diplomatike e partiake, por nuk mungojnë as ato të fushës ushtarake, kulturore dhe ekonomike. Thuajse të gjitha dokumentet botohen për herë të [...]

Comments Off on Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Konferencë shkencore “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë” – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-02T18:19:13+00:00

Me rastin e 40-vjetorit të demonstratave të vitit 1981, Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, Institutin për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup dhe Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. [...]

Comments Off on Konferencë shkencore “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë” – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë

2022-02-04T19:59:37+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë [...]

Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë

PËRKUJTIM – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:51:17+00:00

PËRKUJTIM Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Prof. dr. Faruk Salihu (1947-2021) Pas një sëmundjeje të gjatë u nda nga jeta historiani i njohur Faruk Salihu, i cili për 37 vjet ishte punonjës shkencor në Institutin e Historisë. Faruk Salihu u [...]

Comments Off on PËRKUJTIM – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:52:52+00:00

KONKURS Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. Një Hulumtues të pavarur për fundin e shek. XX -zgjedhje-rizgjedhje K O N K U R S 1. (Jedan) Nezavisni istraživač za kraj XX veka – [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:11:03+00:00

KONKURS Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën bashkëkohore – zgjedhje/rizgjedhje 2. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës – zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Thirrje për shprehje interesi – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:57:48+00:00

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA                 INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI” – PRISHTINË                 REPUBLIC OF KOSOVO                                                   INSTITUTE OF HISTORY “ALI HADRI” – PRISHTINA QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA                               INSTITUT ZA ISTORIJU “ALI HADRI” – PRIŠTINA                                           [...]

Comments Off on Thirrje për shprehje interesi – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë

2022-02-02T18:17:38+00:00

Sapo doli nga shtypi libri i studiueses Mrika Limani-Myrtaj, i titulluar:“Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova). Libri përshkruan një periudhë të rëndësishme dhe përplot ngjarje historike siç ishte ajo e Luftës së Dytë Botërore dhe aty na paraqitet [...]

Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-02T18:14:51+00:00

Instituti i Historisë në Prishtinë, këto ditë ka nxjerrë nga botimi monografinë: “Kosova 1968-1990”, tëpunonjësit të saj dr.Shkodran Imeraj, bashkëpunëtor shkencor në Departamentin e Historisë Bashkëkohore. Monografia ështëredaktuar dhe recensuar nën kujdesen e dr.Sabit Syla kryeredaktor, dhe tërecensentëve, dr. Valentina Duka, dr. Fehmi Rexhepi dhe dr.Fahrush Rexhepi. Monografia: “Kosova 1968-1990”, ka gjithsej 284 dhe është e [...]

Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top