Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

2023-01-17T08:30:34+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme) Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim [...]

Comments Off on Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

2023-01-12T22:58:35+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

Comments Off on Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

2022-12-14T19:32:05+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Raporti i komisionit përzgjedhës - Recensues

Comments Off on Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-12-14T19:26:14+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. Një Hulumtues të pavarur për shek.XVI-XVIII –rizgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni istraživači za XVI-XVIII vekove- izbor

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022

2022-11-08T14:09:33+00:00

KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022 në 55-vjetorin e themelimit Instituti i Historisë, si një ndër institucionet më të vjetra kërkimore-shkencore në Kosovë, në 55-vjetorin e themelimit të tij, ju prezanton katalogun e botimeve të veta që përfshijnë harkun kohor 1967-tetor 2022. Këto botime përfshijnë: studime autoriale, monografi, botime të veçanta, botime me dokumente, [...]

Comments Off on KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022

“KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945”

2022-11-08T14:07:37+00:00

“KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945” Dr. Haxhi Ademi Monografia trajton ngjarje, personalitete dhe fenomene shumëdimensionale politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore-arsimore, që e kanë karakterizuar Kosovën gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në këtë monografi paraqitet një skemë e përgjithshme e Kosovës nën sundimin e Mbretërisë Jugosllave në vitet 30-të të shek. XX; shpaloset situata ndërkombëtare [...]

Comments Off on “KOSOVA GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945”

ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939

2022-11-08T14:04:50+00:00

ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939 Dr. Skender Lutfiu Në këtë monografi është pasqyruar në mënyrë objektive trajtimi i çështjes së shqiptarëve në Jugosllavi në kuadër të marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë në periudhën ndërmjet Dy Luftërave Botërore. Mbi bazën e burimeve të shumëllojshme, autori ka zbërthyer në [...]

Comments Off on ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE NDËRMJET SHQIPËRISË DHE JUGOSLLAVISË 1918-1939

Marrëveshje bashkëpunimi

2022-10-25T14:59:15+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshje bashkëpunimi

Comments Off on Marrëveshje bashkëpunimi

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top