Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

2021-07-03T08:13:00+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”. Kumtesat do të mbahen nga studiues, të cilët do të shtjellojnë [...]

Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

KONKURS

2021-06-28T21:10:15+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën bashkëkohore - zgjedhje/rizgjedhje 2. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës - zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S [...]

Comments Off on KONKURS

KONKURS

2021-05-20T07:39:20+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 (Një) hulumtues i pavarur për fundin e shek. XIX fillimin i shek. XX - zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni istraživači [...]

Comments Off on KONKURS

KONKURS

2021-02-22T16:28:45+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën moderne osmane (osmanolog) -zgjedhje K O N K U R [...]

Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

2021-02-03T23:40:25+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština     Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita Në këtë vëllim të kësaj përmbledhjeje janë përfshi dokumente me rëndësi të dorës së parë, që [...]

Comments Off on Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

Konferencë shkencore: “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”

2021-01-25T17:53:26+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   Me rastin e 40-vjetorit të demonstratave të vitit 1981, Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, Institutin për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup [...]

Comments Off on Konferencë shkencore: “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”

Një histori për lirinë tonë

2020-12-18T15:12:27+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi përmbledhjen me kumtesa “Kosova - rruga drejt lirisë”, me rastin e 20-vjetorit të çlirimit të Kosovës dhe ndërhyrjes së forcave të Aleances Verioatlantike (NATO). Kjo vepër është përmbledhje e [...]

Comments Off on Një histori për lirinë tonë

Deklaratë

2020-11-30T23:31:22+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Deklaratë Statement

Comments Off on Deklaratë

REAGIM – LUFTA E DREJTË E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

2020-11-30T23:28:40+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Prishtinë, 10.07.2020 REAGIM LUFTA E DREJTË E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

Comments Off on REAGIM – LUFTA E DREJTË E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

Reagim – Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e domosdoshme dhe e drejtë

2020-11-16T11:47:30+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Prishtinë, 16.11.2020 REAGIM Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e domosdoshme dhe e drejtë   D R E J T O R Prof. asoc. dr. Sabit SYLA

Comments Off on Reagim – Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e domosdoshme dhe e drejtë

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top