Project Description

Tahir Abdyli, Zhvillimi i industrisë në Kosovë. Prishtinë: Enti i Historisë së Kosovës, 1978, 253 f.