Project Description

Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (përmbledhje punimesh). Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2014, 350 f.