Project Description

Seit Lipa, Kosova në periudhën e rindërtimit. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1982, 185 f.