Project Description

Liman Rushiti, Lëvizja Kaçake në Kosovë (1918-1928). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1981, 277 f.