Project Description

Klasa punëtore e Mitrovicës dhe rrethinës në Lëvizjen Punëtore-Komuniste, Revolucionin Socialist dhe Ndërtimin Socialist:simpozium i mbajtur në Mitrovicë 19-21 maj 1978. Mitrovicë: Instituti i Historisë së Kosovës, 1979, 650 f.