Project Description

Jusuf Bajraktari, Gjakova me rrethinë (1878-1912). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1998, 387 f.