Project Description

Izber Hoti, Qëndrimi i diplomacisë italiane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve (1930-1941). Prishtinë: Prishtinë: Instituti i Historisë, 1997, 239 f.