Project Description

Izber Hoti, Forcat e armatosura në Kosovë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Prishtinë: Prishtinë: Instituti i Historisë, 1998, 199+I-XIX f.