Project Description

Gjon Berisha, Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV. Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2015, 675 f.