Project Description

Frashër Demaj, Britania e Madhe dhe çështja shqiptare: 1875-1913. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2011, 331 f.