Project Description

Fehmi Pushkolli, Revolucionarni Sindikalni Pokret i Savez Sindikata Kosova 1919-1975. Priština: Zavod za istoriju Kosova – Vece Veza Sindikata Kosova, 1977, 456 f.