About ihp

This author has not yet filled in any details.
So far ihp has created 67 blog entries.

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

2022-08-25T07:43:27+00:00

Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects), The Institute of History “Ali Hadri”-Prishtina, Prishtina, 2022 Instituti i Historisë-Prishtinë, këto ditë nxori nga shtypi botimin e librit të punonjësit shkencor të këtij institucioni, dr Kosovar Basha. Autori në monografinë “The development of the Albanian press in [...]

Comments Off on Dr. Kosovar Basha, The development of the Albanian press in SFR Yugoslavia (1974-1991) (Cultural, educational and scientific aspects)

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-06-03T07:26:08+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje K O N K U R S 1. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XX vek - [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

2022-04-29T20:14:50+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

Comments Off on Reagim lidhur me akademinë përkujtimore për Xhafer Devën

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-04-05T07:21:19+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S Drejtor të Institutit të Historisë “Ali Hadri” Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim: 1. Të jetë doktor i shkencave të historisë, përkatësisht t’i plotësojë kushtet për [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-04-05T07:18:46+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) Këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës - zgjedhje/rizgjedhje 2. 1 (Një) Bashkëpunëtor i lartë shkencor për periudhën e shek.XX – zgjedhje/rizgjedhje 3. 1 (Një) Bashkëpunëtor [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T20:08:37+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX – zgjedhje 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën moderne osmane (osmanolog) -zgjedhje K O N K U R S [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T19:17:20+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje 2. 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën osmane (osmanolog) – zgjedhje K O N K U [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-02-04T20:08:14+00:00

KONKURS Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   K O N K U R S 1 (Një) hulumtues i pavarur për fundin e shek. XIX fillimin i shek. XX – zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë, botoi librin e autorit Dr. Luan Tetaj “Kuvendet ndërballkanike dhe shqiptarët në shek. XVI-XVII “, Prishtinë, 2021

2022-01-23T22:25:24+00:00

Instituti i Historisë "Ali Hadri"-Prishtinë, botoi librin e autorit Dr. Luan Tetaj "Kuvendet ndërballkanike dhe shqiptarët në shek. XVI-XVII ", Prishtinë, 2021, 358 f. ISBN 978-9951-9059-3-0. Ky studim paraqet një vepër të konceptuar dhe trajtuar më kritere rigoroze metodologjike që na jep një pasqyrë reale për historinë politike, kulturore, ekonomike të shqiptarëve në varshmëri me rrjedhat [...]

Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë, botoi librin e autorit Dr. Luan Tetaj “Kuvendet ndërballkanike dhe shqiptarët në shek. XVI-XVII “, Prishtinë, 2021

Ftesë

2022-02-02T12:50:26+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, Institutin Albanologjik në Prishtinë, dhe me Institutin për Trashëgiminë Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, organizojnë Konferencën shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”. Studiuesit e interesuar abstraktet mund t’i dërgojnë deri më datën 20 shkurt 2022, në adresën elektronike të Institutit [...]

Comments Off on Ftesë

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top