About ihp

This author has not yet filled in any details.
So far ihp has created 82 blog entries.

RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES

2023-06-09T12:58:46+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës: Bashkipunëtor i lartë shkencor për fundin e shek. XX - zgjedhje/rizgjedhje

Comments Off on RAPORTI I KOMISIONIT RECENSUES

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2023-05-19T13:46:05+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) Bashkëpunëtor i lartë shkencor për fundin e shek. XX – zgjedhje/rizgjedhje   K O N K U R S 1. 1 (Jedan) Viši naučni saradnik [...]

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2023-05-10T05:43:47+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S Drejtor të Institutit të Historisë “Ali Hadri”   K O N K U R S Za izbor direktora Instituta Instorije “Ali Hadri”

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova”

2023-03-17T09:13:15+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova” Redaksia e revistës shkencore "Kosova", organ i Institutit të Historisë “Ali Hadri - Prishtinë, përmes këtij njoftimi fton dhe mirëpret punime shkencore, artikuj dhe materiale të tjera [...]

Comments Off on Thirrje për botim në revistën shkencore “Kosova”

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2023-02-06T08:17:52+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S Konkurs për drejtor K O N K U R S Konkurs za direktora

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

2023-01-17T08:30:34+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme) Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim [...]

Comments Off on Thirrje për: KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: “ROLI I GRAVE NË JETËSIMIN E SHTETIT TË KOSOVËS” (Aspekte sociale, kulturore, politike nga 1980 dhe deri në ditët e sotme)

Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

2023-01-12T22:58:35+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština   Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

Comments Off on Marrëveshja e Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë me Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

2022-12-14T19:32:05+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština Raporti i komisionit përzgjedhës - Recensues

Comments Off on Raporti i komisionit përzgjedhës -recensues

KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

2022-12-14T19:26:14+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština K O N K U R S 1. Një Hulumtues të pavarur për shek.XVI-XVIII –rizgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni istraživači za XVI-XVIII vekove- izbor

Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022

2022-11-08T14:09:33+00:00

KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022 në 55-vjetorin e themelimit Instituti i Historisë, si një ndër institucionet më të vjetra kërkimore-shkencore në Kosovë, në 55-vjetorin e themelimit të tij, ju prezanton katalogun e botimeve të veta që përfshijnë harkun kohor 1967-tetor 2022. Këto botime përfshijnë: studime autoriale, monografi, botime të veçanta, botime me dokumente, [...]

Comments Off on KATALOG I BOTIMEVE TË INSTITUTIT TË HISTORISË: 1967-2022

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top