Rezultatet e punës hulumtuese dhe shkencore gjatë vitit 2017