SabitSyla

Sabit Syla

Sabit Syla
Data e lindjes: 8 maj 1976
Vendi i lindjes: Çubrel
Kombësia: Shqiptar
Statusi personal: I martuar
Pozita aktuale: Drejtor në Institutin e Historisë-Prishtinë.
e-mail: [email protected]
Tel. 038/512-303

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor i lartë shkencorë (Prof. assoc. dr).
1995-1999    Universitetin e Tiranës,  Fakulteti Histori-Filologji, Dega: Histori.
2002-2004  Universitetin e Tiranës,  Studimet pasuniversitare – master.
2006-2012   Universitetin e Tiranës,  Studime doktorature.
2012              Universitetin e Tiranës,  Doktor i shkencave të historisë.
1999-2007    Profesor i lëndës së historisë, Gjimnazi “Frang Bardhi”,  Mitrovicë
2007-2011    Hulumtues i pavarur shkencor në Institutin e Historisë, Prishtinë
2012        Doktor i shkencave të historisë – Bashkëpunëtor shkencor
2013        U. d. drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë
2014        Drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë
2014-2015      Ligjërues në Kolegjin “Juridica”, i lëndës: Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore.
2015-2016    Ligjërues në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti Juridik. Fakulteti i Edukimit në lëndët: Histori Kombëtare, Historia e Arsimit Kombëtar dhe Edukata Qytetare. Fakulteti Juridik, në lëndën: Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore.
Botime monografike:
1.    Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2012.
2.    Arsimi shqip në Mitrovicë 1990-1999 (Mësimdhënës dhe luftëtarë të lirisë), Prishtinë: Libri Shkollor, 2013.

Botime me dokumente:
1.    Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981, Prishtinë: Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 2012.

1.     “Rexhep Mitrovica – atdhetar i devotshëm i çështjes kombëtare”, Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 29/30, Prishtinë: 2008.
2.    “Vështrim mbi Lëvizjen Nacionalçlirimtare të Drenicës”, E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë Etnike – (7), Prizren – Ferizaj: 2009.
3.     “Fazli Berani, luftëtar e strateg në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë Etnike-(8), Prizren: 2010.
4.    “Çështja Kombëtare e Kosovës në fokusin e politikës së shtetit shqiptar gjatë viteve ‘60 të shekullit XX”, Seminari III Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës-Maqedoni: 2009.
5.    “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për qëndrimin e Turqisë ndaj Demonstratave të vitit 1981”, Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 30/31, 2011.
6.    “Qëndrimi i Shqipërisë ndaj Demonstratave në Kosovë më 1968”, Studime historike, Qendra e Studimeve Albanologjike  –  Instituti i Historisë, 2012 (3 -4), Tiranë: 2013.
7.    “Lufta e UÇK-së, në Zonën Operative të Shalës”, PHILOSOPHICA, Maqedoni: 2013.
8.    “Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri”, Kosova, Instituti i Historisë, Nr. 39, Prishtinë: 2014.
9.    “Faktori ndërkombëtar: nxitës apo frenues për bashkim kombëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore”, ALBANOLOGJIA, International Journal of Albanology, 1-2/2014, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë: 2014.
10.     “Drenica gjatë Luftës së Parë Botërore”, SCUPI, Vëllimi 7, 2014, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptareve-Shkup: 2014.
11.     “Drenica në fund të Luftës së Dytë Botërore”, Studime për historinë ushtarake, 8 (2014) 2, Instituti i Historisë së Studimeve Ushtarake, Tiranë: 2014.
1.    Veprimtaria atdhetare ilegale në Anamoravë 1945-1968, Instituti i Historisë, të autores, Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë, 2013.
2.    Programet politike të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1878-1990, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2013, të autores Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë, 2013.
3.    Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës, Instituti i Historisë-Prishtinë 2014, të autorit, Gjon Berisha.
4.    Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (botim i dy Instituteve, Prishtinë-Tiranë) Prishtinë, 2014.
5.    Revista “Kosova”, Nr. 39, Instituti i Historisë – Prishtinë, 2014.
6.    Qytetet e Kosovës gjatë shek. XVI-XVIII, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2014, të autorit, Isuf Ahmeti.
7.    Nga grupi revolucionar te fronti i Republikës (Dokumente dhe materiale), Instituti i Historisë- Prishtinë, 2014.
8.    Sadik Zeneli – Abria 1888-1945, Instituti i Historisë, të autorit, Haki Kasumi,  Prishtinë, 2015.
9.    Masakrat në Lybeniq,  1998-1999, Instituti i Historisë, të autorit, Shkodran Imeraj, Prishtinë, 2015.
10.    Qëndresa shekullore e familjes-Tahir Meha, Instituti i Historisë, të autores, Sabile Keçmezi-Basha Prishtinë, 2015.
11.    Revista, “Kosova”, Nr. 40, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015.
12.    Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shek. XI-XV, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015, të autorit, Gjon Berisha.
13.    Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, botim i tri Instituteve (Prishtinë, Tiranë, Shkup), Prishtinë 2015.
14.    Kushtrimi i Lirisë, Rafi Halili – Dokumente, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2015.
15.    Arkivi i Luftës i  Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”, Katër vëllime, Instituti i Historisë- Prishtinë, 2016.
16.    Drishti në Mesjetë, Instituti i Historisë, të autores, Teuta Shala-Peli, Prishtinë, 2016.
17.    Flakë e pashuar, Instituti i Historisë, të autorit, Hajrush Kurtaj, Prishtinë, 2016.
18.    Lëvizja Kaçake në Kosovë (1918-1928), Botim i dytë me plotësime, Instituti i Historisë, të autorit ,Liman Rushiti, Prishtinë, 2016.
19.    Kosova 1945-1999 (Vështrim historiko-politik), Instituti i Historisë, të autores, Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë, 2016.
20.    Ripushtimi jugosllav dhe Lufta e Drenicës 1944-1945, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2016.
21.    Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë albane sipas defterëve kadastralë osmanë të shek. XV, Instituti i Historisë, të autorit, Iljaz Rexha, Prishtinë, 2016.
22.    Revista, “Kosova”, Nr. 41, Instituti i Historisë – Prishtinë, 2016.
–    24-25 nëntor 2008, Konferencë shkencore: “Demonstratat e vitit 1968”, organizuar nga Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik & Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Qëndrimi zyrtar i Shqipërisë ndaj Demonstratave në Kosovë më 1968”.
–    12 qershor 2009, Simpozium shkencor: “Çlirimi i Kosovës”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Lufta e UÇK-së, në Zonën Operative të Shalës së Bajgores”.
–    26 korrik  2009, Konferencë shkencore – Sesion VIII shkencor: “Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948”, organizuar nga shoqata, “Trojet e Arbrit”, Shkup-Maqedoni. Kumtesë: “Fazli Berani, luftëtar e strateg në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”.
–    4 qershor 2010, Simpozium shkencor: “Mitrovica 1945-1999”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Lufta e UÇK-së, në rajonin e Shalës”.
–    30 qershor 2010, Simpozium shkencor: “Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, organizuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë. Kumtesë: “Kontributi i personaliteteve nga Drenica në Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”.
–    25 mars 2011, Simpozium shkencor: “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”, organizuar nga Instituti i Historisë & Departamenti i Historisë së Fakultetit Filozofik, Prishtinë. Kumtesë: “Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj Demonstratave të vitit 1981”.
–    3-4 qershor 2011, Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, organizuar nga Instituti Albanologjik & Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Dokumente të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981”.
–    15 qershor 2011, Kolokuium shkencor: “Sfidat e shtet ndërtimit dhe e ardhmja e Republikës së Kosovës”, organizuar nga Seksioni i Shkencave Shoqërore i Akademisë së Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë. Kumtesë: “Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri”.
–    21 shkurt 2012, Simpozium shkencor: “Trepça ndër shekuj”, organizuar nga Instituti i Historisë, Lidhja e Historianëve të Kosovës-”Ali Hadri” dhe Kuvendi Komunal në Mitrovicë. Kumtesë: “Qëndrimi i diplomacisë shqiptare ndaj grevave të minatorëve në Mitrovicë”.
–    13-14 shtator 2012, Konferencë shkencore: “Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas”, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës & Instituti i Historisë-Prishtinë. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova (1950-1980) sipas dokumenteve diplomatike shqiptare”.
–    19 tetor 2013, Konferencë shkencore: “Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore”, organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë & Instituti i Historisë-Tiranë. Kumtesë: “Qëndrimi i forcave kryesore politike dhe ushtarake të Shqipërisë ndaj Kosovës, gjatë Luftës së Dytë Botërore”.
–    14 prill 2014, Konferencë shkencore: “Eksodi ‘99”, organizuar nga OJQ, Mitrovicë. Kumtesë: “Shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1913-1970”, (sipas dokumenteve diplomatike të Qeverisë shqiptare).
–    13-16 maj 2014, Konferencë shkencore, organizuar nga MASHT: “Java e shkencës”, Prishtinë. Kumtesë: “Brigada 142 e Zonës Operative të Shalës”.
–    11 shtator 2014, Konferencë shkencore: “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup. Kumtesë: “Drenica gjatë Luftës së Parë Botërore”.
–    15 tetor 2014, Konferencë shkencore: “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Parë Botërore 1914- 1918”, organizuar nga Instituti i Historisë dhe Instituti Albanologjik, Prishtinë. Kumtesë: “Zona e pushtimit austro-hungarez në Kosovë”.
–    1 nëntor 2014, Konferencë shkencore: “Sfida të artit ushtarak në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore, 1939-1944”, organizuar nga Instituti i Studimeve të Historisë Ushtarake-Tiranë. Kumtesë: “Drenica në fund të Luftës së Dytë”.
–    20 nëntor 2014, Konferencë shkencore: “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Dytë Botërore”, organizuar nga Instituti i Historisë-Tiranë. Kumtesë: “Çështja e Kosovës në fund të Luftës së Dytë Botërore”.
–    17 qershor 2015, Konferencë shkencore: “Java e albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik. Kumtesë: “Shtypi Ndërkombëtar për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”.
–    30 tetor 2015, Konferencë shkencore: “Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe Lufta e Drenicës (1944-1945)”. Kumtesë: “Qëndrimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë ndaj ripushtimit të Kosovës”.
–    29 shkurt 2016, Konferencë shkencore: “Veprimtaria atdhetare dhe intelektuale e Adem Demaçit”, organizuar nga Instituti Albanologjik, Instituti i Historisë dhe Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës. Kumtesë: “Dimensioni historik i figurës së Adem Demaçit”.
–    01 qershor 2016, Konferencë shkencore: “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së, në Shkup”, organizuar nga Institutit i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve në Shkup dhe Instituti i Historisë-Prishtinë. Kumtesë: “Rezistenca kundër  vendosjes së pushtetit komunist në regjionin e Shalës  (1944-1947)”, bashkautorësi me Izet Miftarin.
a)    Historia e Kosovës, hartuar dhe organizuar nga Instituti i Historisë – Prishtinë.
b)     Kosova në dokumentet britanike gjatë Luftës së Dytë Botërore.
c)     Anëtar i redaksisë për periudhën e luftës çlirimtare i fjalorit enciklopedik të Kosovës, projekt i    Akademisë së Shkencave dhe Arteve e Kosovës.
d)     Batalioni IV, “Rexhep Musa’’.
e)     Lufta çlirimtare në Drenicë.

FEJTONE:

I. Çështja e Kosovës në fund të Luftës së Dytë Botërore
1. Drenica ne dimrin e vitit 1945, (1), Epoka e Re, 24 shkurt 2015.
2. Shtabi Operativ i Kosovës, (2), Epoka e Re, 25 shkurt 2015.
3. Brigada e Drenicës, (3), Epoka e Re, 26 shkurt 2015.

II. Bashkëpunimi Kosovë  – Shqipëri
1. Shkëmbimet arsimore, kulturore dhe shkencore ndërmjet shtetit shqiptar dhe Kosovës, 1970-1980, (1), Epoka e Re, 31 mars 2015.
2. Forcimi i bashkëpunimit ndërshtetëror, (2), Epoka e Re, 01 prill, 2015.
3. Bashkëpunimi arsimor, (3), Epoka e Re, 2 prill 2015.
III. Qëndrimi i Shtetit shqiptar ndaj demonstratave në Kosovë me 1981
1. Roli i Shqipërisë (1), Epoka e Re, 21 prill 2015.
2. Demonstratat, dështim i Jugosllavisë (2), Epoka e Re, 22 prill 2015
3. Përkrahja ndaj demonstruesve (3), Epoka e Re, 23 prill 2015.
4. Artikujt e Tiranes për demonstratat ne Kosove (4), Epoka e Re, 24 prill 2015.
5. Objektivat e Shtetit shqiptar ndaj emigracionit nga Kosova (5), Epoka e Re, 25 prill 2015.
6. Realizimi i platformës (6), Epoka e Re, 27 prill 2015.
7. Detyrat e Shqipërisë ndaj Kosovës (7), Epoka e Re, 28 prill 2015.
8. Objektivat e MPJ-se se Shqipërisë (8), Epoka e Re, 29 prill 2015.
9. Akuzat e Jugosllavisë ndaj Shqipërisë (9), Epoka e Re, 30 prill 2015.
10. Akuzat ndaj Shqipërisë (10), Epoka e Re, 2 maj 2015.

IV. Dokumente diplomatike te qeverise shqiptare për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë
1. Udhëzim mbi takimin qe do të bëjë shoku Sokrat Plaka në Ministrinë e Punëve të Jashtme jugosllave lidhur me zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 7 mars 2015.
2. BS për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 10 mars 2015.
3. Gjakftohte për t’i zgjidhur problemet e Kosovës, Zëri, 16 mars 2015.
4. Mbi reagimin në vende të ndryshme për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 17 mars 2015.
5. Mediet ndërkombëtare për situatën në Kosovë, Zëri, 19 mars 2015.
6. Me 24 prill 1981, shoku Xhustin Papajorgji priti ambasadorin grek Konstandin Politis, Zëri, 21 mars 2015
7. Shoqata e Miqësisë Danimarkë – Shqipëri, komunikatë mbi masakrat në Kosovë – Jugosllavi, Zëri, 23 mars 2015.
8. Disa mendime të diplomatëve perëndimore për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 24 mars 2015.
9. Informacion mujor për muajin prill 1981. Problemi i Kosovës, Zëri, 26 mars 2015.
10. Sekretariati Federativ për Punët e Jashtme i RSF te Jugosllavisë tërheqë vëmendjen Ministrisë se Punëve të Jashtme të RPS të Shqipërisë, Zëri, 30 mars 2015.
11. Qëndrimi i diplomatëve jashtë në takimet me shokët tanë, Zëri, 31 mars 2015.
12. Qëndrimi i vendeve arabe ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 03 prill 2015.
13. Puna e përfaqësive Algjer e Dar Es Salam lidhur me ngjarjet në Kosovë, Zëri, 06 prill 2015.
14. Diplomatë të huaj mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 07 prill 2015.
15. Qëndrimi i vendeve revizioniste ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 08 prill 2015.
16. Evoluimi i ngjarjeve, sillte dhe ndryshime ne qëndrimet reciproke midis Jugosllavisë e BS, Zëri, 09 prill 2015.
17. Diplomatët flisnin mbi prapambetjen ekonomike të Kosovës, Zëri, 10 prill 2015.
18. Heshtja e Koreanëve dhe Rumunëve për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 11 prill 2015.
19. Qëndrimet e vendeve të Amerikës Latine për ngjarjet në Kosovë, Zëri, 13 prill 2015.
20. Shkrimet në gazeta mbi protestat e studentëve në Kosovë, Zëri, 14 prill 2015.
21. Shtypi turk për problemin e Kosovës gjatë muajve prill – maj 1981, Zëri, 17 prill 2015.
22. Shtypi turk, në përkrahje të shqiptarëve, Zëri, 18 prill 2015.
23. Shtypi turk, në favor të shqiptarëve, Zëri, 20 prill 2015.
24. Jehona e qëndrimit të RPS- së, të Shqipërisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 23 prill 2015.
25. Veprimtaria e jugosllavëve nuk gjen terren në Turqi, Zëri, 25 prill 2015.
26. Ngjarjet e Kosovës gjetën jehonë në tërë shtypin perëndimor, Zëri, 02 maj 2015.
27. Mendime të diplomatëve dhe personaliteteve të ndryshme gjermane mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 05 maj 2015.
28. Holanda, Portugalia, Zvicra dhe Austria kundër politikes së ish – Jugosllavisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 15 maj 2015.
29. Mendimi pozitiv i diplomatëve zviceran për Kosovën, Zëri, 16 maj 2015.
30. Reagimet e shtypit të vendeve perëndimore mbi ngjarjet dhe konkluzionet qe dalin prej tyre, Zëri, 18 – 19 maj 2015.
31. Qëndrimet e vendeve revizioniste të Evropës Lindore ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 20 maj 2015.
32. Mediet polake në mbështetje të Jugosllavisë mbi ngjarjet në Kosovë, Zëri, 21 maj 2015.
33. Raportimi mbi vështërsitë e mëdha ekonomike dhe pozita e pabarabartë e shqiptarëve në ish – Jugosllavi, Zëri, 22 maj 2015.
34. Qëndrimi i shtypit dhe i zyrtarëve grek ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 25 maj 2015.
35. Qëndrimi i shtypit dhe i zyrtarëve grek ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 26 maj 2015.
36. Fushata antishqiptare e qarqeve “Vorioepirote” dhe e shtypit grek, Zëri, 28 maj 2015.
37. Reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 05 qershor 2015.
38. Shtypi i Perëndimit i kundërvihet Qeverisë jugosllave, Zëri, 08 qershor 2015.
39. Jehona e artikujve të botuar tek ‘’Zëri i Popullit’’, 11 qershor 2015.
40. Shpërndarja e materialeve për ngjarjet në Kosovë dhe jehona e tyre në Algjeri, Zëri, 12 qershor 2015.
41. Përkrahja e fuqishme e Partisë u dha forcë dhe besim popullit të Kosovës, Zëri, 15 qershor 2015.
42. Lufta e popullit të Kosovës për afirmim kombëtar, Zëri, 16 qershor 2015.
43. Relacion mbi shkrimet e shtypit amerikan për Kosovën, Zëri, 19 qershor 2015.
44. Idetë e shprehura në shtypin amerikan për Kosovën, Zëri, 22 qershor 2015.
45. Idetë e shprehura në shtypin amerikan për Kosovën, Zëri, 23 qershor 2015.
46. Qëndrimet Italiane ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri, 24 qershor 2015.
47. Reagimet e shtypit të zonës mbi gjendjen në Kosovë dhe qëndrimet tona mbi këto ngjarje, Zëri, 29 qershor 2015.
48. Relacion mbi ndikimin  e ngjarjeve në Kosovë në marrëdhëniet e Rumanisë me vendin tonë, Zëri, 14 gusht 2015.
49. Qëndrimet e Vietnamit ndaj Kosovës, Zëri, 18 gusht 2015.
50. Ndikimi i ngjarjeve të Kosovës, i dukshëm dhe konkret, Zëri 15 gusht 2015.
51. Vietnami, i rezervuar dhe “i paanshëm’’ për ngjarjet në Kosovë, Zëri 20 gusht 2015.
52. Shtypi Italian rreth ngjarjeve në Kosovë, Zëri 21 gusht 2015.
53. Qëndrimi i revizionistëve hungarezë ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri 22 gusht 2015.
54. “Zëri i Popullit’’ u është kundërvënë pohimeve të bëra nga Beogradi, Zëri 23 gusht 2015.
56. Shtypi, radio, televizioni dhe mjetet e tjera propagandistike të Çekosllovakisë për ngjarjet në Kosovë, Zëri 26 gusht 2015.
57. Qëndrimet e udhëheqjes bullgare mbi Kosovën, Zëri 31 gusht 2015.
58. Tronditjen qe shkaktuan ngjarjet e Kosovës për Jugosllavinë, Zëri 1 shtator 2015.
59. Bullgaret “nuk duan’’ t’i trajtojnë ngjarjet e Kosovës si probleme nacionale, Zëri 3 shtator 2015.
60. Konkluzione mbi jehonën dhe qëndrimet në zonën nordike për ngjarjet në Kosovë, Zëri 05 shtator 2015.
61. Autoritetet suedeze rezervohen në qëndrimet zyrtare për kërkesat e shqiptarëve te Kosovës, Zëri 6 shtator 2015.
62. Qëndrimi i revizionistëve polak ndaj ngjarjeve në Kosovë, Zëri 8 shtator 2015.
63. Roli i marrëdhënieve kulturore të Kosovës me Shqipërinë në kohen e ish – Jugosllavisë, Zëri 10 shtator 2015.
64. Këshilli i NATO-s, me mbledhje të posaçme për të analizuar gjendjen e Jugosllavisë se atëhershme, Zëri 14 shtator 2015.
65. Qëndrimi “neutral’’ i Greqisë për marrëdhënie të mira me Shqipërinë, Zëri 15 shtator 2015.
66. Qëndrim objektiv i shtypit gjermano – perëndimor për Kosovën, Zëri 19 shtator 2015.
67. Diplomatët norvegjez dënuan masat shtypëse në Kosovë, Zëri 20 shtator 2015.
68. Qëndrimet e shtypit turk rreth ngjarjeve në Kosovë, Zëri 21 shtator 2015.
69. Reagimi i shtypit turk dhe i shqiptarëve kosovar për ngjarjet në Kosovë, Zëri 25 shtator 2015.
70. Qëndrim objektiv i shtypit gjermano-perëndimor për Kosovën, Zëri 19 shtator 2015.
71. Propaganda ish-jugosllave punoi për ta orientuar shtypin turk në kanalet e tyre, Zëri 22 shtator 2015.
72. Shtypi turk nuk boton shkrime mbi ngjarjet e Kosovës, Zëri 28 shtator 2015.

V.    Dokumente nga Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë
1. Shqipëria vëzhgonte demonstratat (1), Epoka e Re, 25 prill 2016.
2. Kosova nën llupën e Shqipërisë (2), Epoka e Re, 26 prill 2016.
3. Informacionet mbi gjendjen në Kosovë (3), Epoka e Re, 27 prill 2016.
4. Material dokumentar nga Arkivi i Luftës së UÇK-së, Epoka e Re, 13 korrik 2016.

–    Histori bashkëkohore, (shek. XX).
–    Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht dhe njohuri elementare nga gjuha serbo-kroate.