Shkodran Imeraj

Shkodran Imeraj
Datëlindja: 27 Gusht 1984
Vendlindja: Isniq – Deçan
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]
[email protected]

Grada shkencore:

– Doktor i shkencave në histori.

Tituj shkencor:

– Bashkëpunëtorë shkencor.

– Me 04 korrik 2007, mbrojtja e temës së diplomës në Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Dega e Historisë, tema: “Deçani gjatë shekujve XIV-XVI” nën drejtimin e udhëheqësit shkencore Prof.dr.Selim Daci.
– Me 21 janar 2011, mbrojtja e temës së masterit në Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Dega e Historisë, tema: “Arsimi shqip në Komunën e Deçanit gjatë viteve 1990-1999” nën drejtimin e udhëheqëses shkencore Prof.dr.Emine Arifi-Bakalli.
– Me 19 shkurt 2018, mbrojtja e temës së doktoraturës në Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Dega e Historisë, tema: “Aspekte të jetës politike në Kosovës gjatë viteve 1968-1990“ nën drejtimin e udhëheqëses shkencore Prof.dr.Valentina Duka.

– Që nga 18 nëntor 2009 punon në Institutin e Historisë në Prishtinë.
– Nga 19 janar 2018 deri me 3 shkurt 2020, ka shërbyer si Këshilltar politik në Kabinetin e Ministrit Shyqiri Bytyqi në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
– Nga 13 nëntor 2018 deri me 19 dhjetor 2019, ka kryer detyrën e shefit të Departamentit të Historisë Bashkëkohore në Institutin e Historisë në Prishtinë.
– Nga 27 prilli 2019 është zgjedhur kryetar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan.

Monografi e artikuj të botuara:

Monografi:

1. “Fillimi i jetësimit të Kushtetutës se Kaçanikut në Komunën e Deçanit”, Shtëpia botuese “Focus”, Prishtinë 2008. ISBN 978-9951-560-13-9, (bashkautor me Selim Lokaj).
2. “Arsimi shqip në Deçan 1990-1999”, Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, Deçan 2012. ISBN 978-9951-621-00-7.
3. “Masakrat në Lybeniq 1998-1999”, Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2015. ISBN 978-9951-409-41-4.
4. “Убийствата в Любенич 1998-1999”, Институт по история – Прищина & Сдружение „Балкански научен институт”, Прищина – София, 2020. ISBN 978-9951-409-88-9 – Kosovë dhe ISBN 978-619-90441-5-5 – Bullgari.
5. “Kosova 1968-1990”, Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2021. ISBN 978-9951-409-90-2.

Artikuj:

1. “Xhemajl Abazi – një jetë për atdhe”, Revista “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, Nr.10, Buletin i Shoqatës “Trojet e Arbrit”, Kllokot-Viti 2011.
2. “Statuti i Komunës se Deçanit sipas Kushtetutës se Kaçanikut”, Revista “Kosova”, Nr.35/36, Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2011/2012.
3. “Kontributi i të rinjve nga Komuna e Deçanit me rrethinë në Demonstratën e 19 tetorit 1968 në Pejës”, Revista “Gjurmime Albanologjike – seria e shkencave historike”, Nr.40-2010, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 2012.
4. “Referendumi për Kosovën shtet sovran dhe i pavarur 26-30 shtator 1991 sipas gazetës “Bujku” në Kosovë”, Revista “Kosova”, Nr.41, Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2016.
5. “Referendum for Kosovo as a sovereign and independent contry september 36-30, 1991, assording to the newspeper “Bujku” in Kosovo”, The Journal of Balkan Studies, Vol.7, Nr.2 (ISSN:1309:5188), Bursa – Turkey 2016.
6. “Zhvillimet në Komunën e Deçanit pas miratimit të Kushtetutës se Kaçanikut 1990”, Buletin shkencor – seria e shkencave shoqërore Nr.67/2017, Universiteti i Shkodër “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 2017.
7. “Roli dhe kontributi i Medresesë “Alaudin” në Prishtinë në proceset politike e arsimore në Kosovë gjatë periudhës 1990-1999”, Medreseja “Alaudin” e Prishtinës (65 vjet në shërbim të arsimimit fetar dhe kombëtar)”, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtinë 2018.
8. “The Constitution of the Socialist Autonomous Province of Kosovo of February 27, 1974 and the functioning of the central and judicial institutions of Kosovo according to this constitution”, Jurnal and History of Future, September 2021, volume 7, issue 3, Turkey. E-ISSN 2458-7672.

1. Konferenca shkencore: “Demonstratat e vitit 1968”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinë, Instituti i Historisë në Prishtinë dhe Shoqata e të Burgosurve Politike të Kosovës, Prishtinë 25 nëntor 2008, tema: “Kontributi i të rinjve nga Komuna e Deçanit me rrethinë në Demonstratën e 19 tetorit 1968 në Pejës”.
2. Tribuna shkencore: “Deklarata Kushtetuese 2 korrik 1990”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 1 korrik 2009, tema: “Miratimi i Deklaratës Kushtetuese me 2 korrik 1990”.
3. Simpoziumi shkencor: “Mitrovica gjatë viteve 1944-1999”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Mitrovicë, Mitrovicë 4 qershor 2010, tema: “Reflektimi i Kushtetutës se vitit 1974 në rajonin e Mitrovicës”, (bashkautor me Selim Bezeraj).
4. Simpoziumi shkencore: “Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 2 korrik 2010, tema: “Statuti i Komunës se Deçanit sipas Kushtetutës se Kaçanikut”.
5. Simpoziumi shkencor: “Demonstrata e vitit 1981”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë, Prishtinë 25 mars 2011, tema: “Shtypi në Kosovës për Demonstratat e vitit 1981”.
6. Simpoziumi shkencor: “Aspekte qenësorë të Shqipërisë Etnike në periudhën 1878-1990”, organizuar nga Shoqata “Trojet e Arbrit”, Kllokot-Viti 27 nëntor 2011, tema: “Xhemajl Abazi – një jetë për atdhe”.
7. Simpoziumi shkencor: “Trepça ndër shekuj”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Mitrovicë, Mitrovicë 21 shkurt 2012, tema: “Qëndrimi i udhëheqjes se Kosovës ndaj grevës se Minatorë të Trepçës 20-28 shkurt 1989”.
8. Sesioni shkencor: “Zona Operative e Karadakut në luftën e UÇK-së”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Gjilan, Gjilan 18 shtator 2013, tema: “Disa të dhënë për Zonën Operativë të Karadakut në luftën e UÇK-së”.
9. Simpoziumi shkencor: “Deçani ndër shekuj”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 24 prill 2015, tema: “Deçan gjatë viteve 1990-1997”.
10. Konferenca shkencore: “Deçani gjatë viteve 1990-1999”, organizuar nga Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri” dega në Deçan, Deçan 22 prill 2016, tema : “Isniqi gjatë ofensivës se shtatorit të vitit 1998”.
11. Konferenca shkencore: “Revista “Dituria Islame” – tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Prishtinë 20 nëntor 2016, tema: “Roli dhe kontributi i Revistës “Dituria Islame” në informimin e shqiptarëve të Kosovës gjatë periudhës 1990-1999”.
12. Konferenca shkencore: “Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65 vjet në shërbim të arsimimit fetar dhe kombëtare”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Prishtinë 19 maj 2017, tema : “Roli dhe kontributi i Medresesë “Alaudin” në Prishtinë në proceset politike e arsimore në Kosovë gjatë periudhës 1990-1999”.
13. Seminari XI Ndërkombëtarë i Albanologjisë, organizuara nga Universiteti i Tetovës, Tetovë 29-30 shtator 2017, tema: “Udhëpërshkruesit e huaj në historiografinë shqiptare – shekulli XX”.
14. Konferenca ndërkombëtare: “Medresetë shqiptare sot: kurrikulat dhe tekstet shkollore”, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar i Mendimit Islam – Sarajevë dhe Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam – Tiranë, Ohër 6-7 tetor 2017, tema: “Trajtimi i elementit kombëtar në tekstet mësimore të lëndës së historisë në Medresenë e Prishtinës dhe në shkollat publike në Kosovë”.
15. Konferenca shkencore ndërkombëtare “Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë, Prizren 10 qershor 2018, tema: “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në botimet dhe periodikun e Institutit të Historisë së Kosovës”.
16. Konferenca shkencore: “Demonstrata e vitit 1981 në Kosovë”, organizuar nga Instituti i Historisë në Prishtinë, Instituti i Historisë në Tiranë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup dhe Autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit në Tiranë, Prishtinë 10 qershor 2021, tema: “Kërkesat e demonstratave të vitit 1981 në Kosovë”.

Dr.Shkodran Imeraj, është autor i disa zërave në Fjalorin Enciklopedik të Kosovës i botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si dhe është autor i disa njësive në projektet e Institutit të Historisë në Prishtinë: “Historia e Kosovës” dhe “Gjenocidi serb në Kosovë 1998-1999”.

– Historia e Kosovës gjatë shekullit XX.
– Historia e gjenocidit serb në Kosovë me 1998-1999.

GJUHËT E HUAJA:

– Njohuri nga gjuha angleze.