Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
307, 2021

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

By |July 3rd, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim [...]

2806, 2021

KONKURS

By |June 28th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština K O N K U R S 1. 1 [...]

2005, 2021

KONKURS

By |May 20th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 [...]

2202, 2021

KONKURS

By |February 22nd, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 [...]

302, 2021

Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

By |February 3rd, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština     Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave [...]

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top