Lajmet dhe ngjarjet2016-10-31T14:11:05+00:00
2010, 2021

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj

By |October 20th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, [...]

2010, 2021

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani

By |October 20th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi [...]

1910, 2021

Thirrje për shprehje interesi

By |October 19th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Thirrje për shprehje interesi

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA                 INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI” - PRISHTINË                 REPUBLIC OF KOSOVO                                                   INSTITUTE OF HISTORY “ALI HADRI” - PRISHTINA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA                        [...]

1510, 2021

KONKURS

By |October 15th, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština K O N K U R S 1. Një [...]

307, 2021

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

By |July 3rd, 2021|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim [...]

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top