Konkursi për zgjedhje rizgjedhje për:

1. Një Këshilltar shkencor
2. Një Bashkëpunëtor i lartë shkencor