KONKURS për poziten e punës: Asistent/e administrativ 4-AD/140 / JP00031352

KONKURS Radno mesto Administrativni asistent