Konkurs për Drejtor të Institutit të Historisë “Ali Hadri”