Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj

2021-10-20T12:26:40+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj Instituti i Historisë në Prishtinë, këto ditë ka nxjerrë nga botimi monografinë: “Kosova 1968-1990”, tëpunonjësit të saj dr.Shkodran Imeraj, bashkëpunëtor shkencor në [...]

Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Kosova 1968-1990”, të autorit dr.Shkodran Imeraj

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani

2021-10-20T12:24:47+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani [...]

Comments Off on Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi monografinë: “Perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Luftën e Dytë Botërore në Kosovë” (Perspectives on ideology and violence in the Second World War in Kosova), të autores Mrika Limani

Thirrje për shprehje interesi

2021-10-19T14:27:47+00:00

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA                 INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI” - PRISHTINË                 REPUBLIC OF KOSOVO                                                   INSTITUTE OF HISTORY “ALI HADRI” - PRISHTINA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA                               INSTITUT ZA ISTORIJU “ALI HADRI” - PRIŠTINA              GOVERNMENT OF KOSOVA                                                                                                          Prishtinë, 19.10. 2021 Në bazë të Ligjit nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore-Shkencore (Gazeta [...]

Comments Off on Thirrje për shprehje interesi

KONKURS

2021-10-15T14:26:29+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština K O N K U R S 1. Një Hulumtues të pavarur për fundin e shek. XX -zgjedhje-rizgjedhje K O N K U R S 1. (Jedan) Nezavisni istraživač za kraj XX veka - izbor/reizbor

Comments Off on KONKURS

PËRKUJTIM

2021-09-23T09:24:49+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Prof. dr. Faruk Salihu (1947-2021) Pas një sëmundjeje të gjatë u nda nga jeta historiani i njohur Faruk Salihu, i cili për 37 vjet ishte punonjës shkencor në Institutin e Historisë. Faruk Salihu u lind [...]

Comments Off on PËRKUJTIM

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

2021-07-03T08:13:00+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”. Kumtesat do të mbahen nga studiues, të cilët do të shtjellojnë [...]

Comments Off on Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, organizojnë Konferencë shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX

KONKURS

2021-06-28T21:10:15+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština K O N K U R S 1. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën bashkëkohore - zgjedhje/rizgjedhje 2. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës - zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S [...]

Comments Off on KONKURS

KONKURS

2021-05-20T07:39:20+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 (Një) hulumtues i pavarur për fundin e shek. XIX fillimin i shek. XX - zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni istraživači [...]

Comments Off on KONKURS

KONKURS

2021-02-22T16:28:45+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština   K O N K U R S 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje 1 (Një) bashkëpunëtor shkencor për periudhën moderne osmane (osmanolog) -zgjedhje K O N K U R [...]

Comments Off on KONKURS

Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

2021-02-03T23:40:25+00:00

Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë Institute of History “Ali Hadri” - Prishtina Institut za Istoriju “Ali Hadri” - Priština     Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita Në këtë vëllim të kësaj përmbledhjeje janë përfshi dokumente me rëndësi të dorës së parë, që [...]

Comments Off on Instituti i Historisë botoi librin, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1944-1948, Vëllimi I përgatitur nga Sabit Syla & Qerim Lita

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top