Lajme dhe ngjarje

Home/Lajme dhe ngjarje

Konkurs

2020-09-15T19:52:16+00:00

K O N K U R S 1. 1 (Një) hulumtues i pavarur për shek. XIX dhe fillimi i shek. XX - zgjedhje/rizgjedhje   K O N K U R S 1. (Jedan) Nezavisni istraživači za XIX i početak XX veka - izbor/reizbor

Comments Off on Konkurs

Instituti i Historisë në kohë pandemie!

2020-05-30T11:15:31+00:00

Situata e re e krijuar nga virusi Covid19, ndryshoi çdo gjë në ritmin e jetës dhe punës tonë të përditshme. Si pasojë e virusit, përkohësisht u pezullua prania fizike në Institutin e Historisë “Ali Hadri”, por puna e studiuesve nuk u ndërpre. Punonjësit, në rrethana të reja, i krijuan këndet e punës në shtëpitë e tyre [...]

Comments Off on Instituti i Historisë në kohë pandemie!

Konkurs

2020-05-27T19:17:48+00:00

K O N K U R S 1. Një bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XIX - zgjedhje 2. Një bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX - zgjedhje K O N K U R S 1. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XIX vekove - izbor 2. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XX vekove - izbor

Comments Off on Konkurs

AKTE SHKENCORE MBI JASHARAJT DHE LUFTËN ÇLIRIMTARE

2020-02-07T14:00:41+00:00

Instituti i Historisë në Prishtinë, botoi veprën “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”, me rastin e vitit jubilar, 20-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kjo vepër është përmbledhje e punimeve, kumtesave dhe akteve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”, e cila i ka zhvilluar punimet e saj në Prishtinë, më 6 mars 2018, nën [...]

Comments Off on AKTE SHKENCORE MBI JASHARAJT DHE LUFTËN ÇLIRIMTARE

Konkurs

2020-01-15T08:13:52+00:00

K O N K U R S 1. 1 (një) Bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek.XX – zgjedhje 2. 1 (Një) Bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek.XX (Në mes të Dy Luftërave Botërore) – zgjedhje K O N K U R S 1. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XX vekove - izbor 2. 1 (Jedan) Naučni [...]

Comments Off on Konkurs

Instituti i Historisë, botoi librin e radhës Kosova në arkivat e shtetit shqiptar 1950-1969-Dokumente, përgatitur nga Sabit Syla, Jakup Krasniqi dhe Nuri Bexheti.

2019-12-31T07:54:20+00:00

Instituti i Historisë, botoi librin e radhës Kosova në arkivat e shtetit shqiptar 1950-1969-Dokumente, përgatitur nga Sabit Syla, Jakup Krasniqi dhe Nuri Bexheti. Libri është përmbledhje e dokumenteve arkivore të pabotuara, të cilat në mënyrë shumë kredibile shprehin jo vetem gjendjën e vështirë ekonomike, dhunimin e të drejtave kombëtare dhe persekutimin dhe represionin jugosllav mbi shqiptarët [...]

Comments Off on Instituti i Historisë, botoi librin e radhës Kosova në arkivat e shtetit shqiptar 1950-1969-Dokumente, përgatitur nga Sabit Syla, Jakup Krasniqi dhe Nuri Bexheti.

Konkurs

2019-12-09T17:18:47+00:00

K O N K U R S 1 (Një) Hulumtues të pavarur për shek.XVI-XVIII - zgjedhje K O N K U R S 1 (Jedan) Nezavisni istraživači za XVI-XVIII vekove- izbor

Comments Off on Konkurs

Konkurs

2019-12-09T17:18:54+00:00

K O N K U R S 2 (Dy) Hulumtues të pavarur për shek.XX - zgjedhje/rizgjedhje K O N K U R S 2 (Dva) Nezavisni istraživači za XX vekove- izbor/reizbor  

Comments Off on Konkurs

Konkurs

2019-12-09T17:19:19+00:00

   K O N K U R S 1. Një (1) Bashkëpunëtor shkencor për fundin e shek. XX - zgjedhje 2. Një (1) Hulumtues i pavarur për shek.XVI-XVIII - zgjedhje 3. Dy (2) Hulumtues të pavarur për shek.XX - zgjedhje/rizgjedhje

Comments Off on Konkurs

Njoftim

2019-12-09T17:19:27+00:00

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”-PRISHTINË INSTITUTE OF HISTORY “ALI HADRI”-PRISHTINA INSTITUT ZA ISTORIJU “ALI HADRI”-PRIŠTINA Në kuadër të projektit “Historia e Kosovës”, drejtori i Institutit të Historisë prof. asoc. dr. Sabit Syla, me dy bashkëpunëtorë, ma. sc. Fatmir Arifi dhe ma. sc. Miftar Kurti, nga data 8 deri më 12 korrik, realizuan hulumtime arkivore në Arkivin [...]

Comments Off on Njoftim

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top